Drept comercial

Nevoile tot mai sofisticate ale clienților noștri și legislația tot mai complexă în domeniu fac ca dreptul comercial să poată fi practicat numai de specialiști.

Oferim consultanță juridică preventivă, asistare în:

 • toate tipurile de tranzacții comerciale
 • redactare/analize contracte de vânzare-cumpărare, leasing, licențe
 • constituire de societăți
 • legislația fiscală aplicabilă societăților comerciale

Asistență juridică în recuperarea creanțelor:

 • notificări
 • procedura de conciliere prealabilă
 • procedura somației la plată/obligă
 • proces comercial de pretenții/daune create
 • executare silită
 • executarea biletului la ordin și a CEC-ului

Alături de aceasta activitățile oferite de noi sunt:

 • asistență juridică cu titlu permanent în legatură cu activitățile societăților comerciale
 • asistență la negocieri pentru încheierea contractelor comerciale
 • asistență completă la constituirea sau modificarea actelor constitutive ale societăților comerciale, coparticipațiuni, joint-venture
 • asistență juridică în legatură cu fuziunea, dizolvarea, lichidarea sau falimentul societăților comerciale
 • acordarea consultanței juridice în vederea adaptării afacerii la normele și cerințele în schimbare ale legii, precum și la cerințele Uniunii Europene
 • formularea de opinii juridice în legatură cu incidența legii române asupra procesului de încheiere și de executare a unor contracte comerciale internaționale (de împrumut, de cesiune a drepturilor de proprietate asupra acțiunilor sau părților sociale ale unei societăți comerciale din România, de constituire de garanții mobiliare sau imobiliare, de societate, altele)
 • acțiuni referitoare la neglijența comercială
 • litigii contractuale
Scrieți-ne pe WhatsApp