Drept bancar

Banking & Finance este unul dintre principalele noastre domenii de practică.

La nivel local, suntem renumiți pentru a fi una dintre cele mai importante firme de avocatură atât în consilierea băncilor și a corporațiilor, cât și în orientarea consumatorilor.

În ceea ce privește consilierea băncilor și a corporațiilor:

Firma noastră de avocatură oferă consultanță în ceea ce privește împrumutul și documentația de credit, mediază relația creditor-debitor, oferă asistență în legătură cu o gamă largă de activități de credit și deține o expertiza substanțială în domeniul de reglementare, pe care o folosește în interesul clientului.

În ceea ce privește consilierea consumatorilor:

Firma noastră de avocatură asistă conusmatorii încă de la momentul încheierii contractelor de credit cu băncile, mediază relația debitor-creditor, asistă și reprezintă consumatorii în fața băncilor și a instanțelor de judecată, în litigiile având ca și obiect clauze abuzive; asistă și reprezintă consumatorii pe tot parcursul procedurii dării în plată a imobilelor achiziționate în scop de locuință.

Scrieți-ne pe WhatsApp