Recuperare creanțe și executare silită

În materia recuperării de creanţe este esențială o reacție rapidă a creditorului, fiind recunoscut de către profesioniștii în domeniu faptul că șansele cele mai mari de recuperare a creanței sunt în primele luni de la scadență. Începând cu  momentul în care creanța devine scadentă și nu este achitată, se recomandă acțiunea simultană prin toate mijloacele prevăzute de lege.

În acest scop, avocații noștri vă asistă încă de la început, în cadrul negocierilor extrajudiciare dintre creditori și debitori. De asemenea, această etapă presupune și redactarea şi comunicarea de somaţii prealabile și notificări către debitor.

Pe cale judiciară, ne ocupăm cu redactarea și susținerea diverselor acțiuni în fața instanțelor de judecată: ordonanţe de plată; cereri cu valoare redusă; acțiuni de drept comun; cereri pentru instituirea măsurilor asigurătorii (sechestru, poprire) și a sechestrului judiciar. Asistăm și reprezentăm clienții noștri în fața instanțelor judecătorești și de arbitraj, pentru a asigura desfășurarea cât mai rapidă a acestor proceduri, și pentru a anihila diversele tactici folosite de debitori pentru tergiversarea sau paralizarea demersurilor de recuperare a creanței.

 În materia executării silite reprezentăm părțile în vederea desfășurării procedurii cu celeritate și cu respectarea prevederilor legale. De asemenea, reprezentăm părțile în instanță în cadrul procedurilor accesorii sau incidente executării silite: contestaţie la executare, opoziție la executare, suspendarea executării, validarea popririi, procedura depunerii cu afectațiune specială.

Scrieți-ne pe WhatsApp