Tudor Grigorean

Avocat în conlucrare

„Some people dream of success while others wake up and work hard at it.”

Tudor Grigorean Avocat Cluj Tudor Grigorean este absolvent al Facultății de Drept din cadrul Universității București, iar în anul 2015 a absolvit cursurile de masterat la aceeași facultate, cu specializarea ”Arbitraj Comercial Internațional” în limba engleză.

Pe parcursul exercitării profesiei sale, Tudor a acumulat experiență în reprezentarea și asistarea clienților în fața instanțelor judecătorești din toată țara, în fața organelor de cercetare penală, Agenției Naționale de Administrare Fiscală, Primăriilor și altor instituții de stat, în diferite proceduri.

Este specializat în oferirea de consultanță, asistență juridică și reprezentare în domeniul dreptului corporatist, dreptului afacerilor și drept contractual. Printre specializările sale enumerăm, cu titlu de exemplu: recuperarea creanțelor; negocierea și încheierea de contracte de drept privat, atât naționale, cât și internaționale; apărarea dreptului de proprietate și a dezmembrămintelor sale.

Oferă servicii de consultanță, asistare și reprezentare în litigiile privind dreptul asigurărilor, drept administrativ, răspunderea civilă contractuală, contractele de credit, executarea silită și insolvența. În plus, este specializat în procedurile ce se realizează în fața Oficiului Registrului Comerțului, oferind consultanță și servicii de întocmire a documentelor necesare înregistrării unor societăți comerciale, modificărilor ce pot apărea pe parcursul existenței lor, precum și cu privire la dizolvarea și lichidarea acestora.

Având un masterat în domeniu și o experiență de 3 ani de zile de participare la concursul de arbitraj internațional Willem C. Vis din Viena, Tudor este specializat în procedurile de arbitraj comercial, atât la nivel național cât și la nivel internațional, oferind servicii de consultanță, asistență și reprezentare a clienților în toate fazele acestui domeniu, inclusiv în cele cu privire la clauzele arbitrale (compromisorii).

În domeniul dreptului penal, oferă clienților asistență și reprezentare în fazele de urmărire penală, cameră preliminară și în faza de judecată.

Limbi Vorbite

– Engleză

Domenii de activitate

– Contracte civile și comerciale

– Recuperare debite

– Executare silită

– Arbitraj comercial

– Drepturi reale

– Drept societar

– Drept penal

– Contencios administrativ

– Drept imobiliar

– Dreptul muncii

Scrieți-ne pe WhatsApp