Măsuri cu privire la obligațiile bugetare și garantarea creditelor de către stat în contextul pandemiei COVID – 19

În data de 21.03.2020, a fost publicată în Monitorul Oficial OUG nr. 29/2020 unele măsuri economice și fiscal-bugetare.

În privința obligațiilor fiscale ale cetățenilor și operatorilor economici

Potrivit informațiilor oferite, Guvernul a decis să suspende sau să nu înceapă măsurile de executare silită ale contribuabililor , cu excepția executărilor silite care se aplică pentru recuperarea creanțelor bugetare stabilite prin hotărâri judecătorești pronunțate în materie penală. Aceasta masura se aplica  pe durata starii de urgenta si inca 30 de zile dupa incetarea acesteia.

Măsurile de suspendare a executării silite a creantelor bugetare prin poprire asupra sumelor urmăribile reprezentând venituri și disponibilități bănești se aplică, prin efectul legii, de către instituțiile de credit sau terții popriți, fără alte formalități din partea organelor fiscale.

Se observă așadar o măsură foarte importantă pentru contribuabili, care în contextul acestei pandemii este foarte probabil să întâmpine dificultăți economice, ceea ce l-ar fi împiedicat să-și îndeplinească obligațiile sale de plată a creanțelor fiscale.

Această ordonanță, totodată, mai prevede că, pe perioada stării de urgență, pentru obligațiile fiscale scadente începând cu data intrării în vigoare a ordonanței de urgență și neachitate până la încetarea măsurilor prevăzute de starea de urgență, nu se calculează și nu se datorează dobânzi și penalități de întârziere conform Codului de procedură fiscală. Si această facilitate va fi menținută pentru o perioadă de încă 30 de zile de la încetarea stării de urgență. Astfel, contribuabilii sunt eligibili de a participa, spre exemplu, la proceduri de achiziție publică derulate în această perioadă sau să nu li se anuleze diferite autorizații.

În plus termenul de depunere a intenției de restructurare a fost prorogat până la data de 31 iulie 2020, iar termenul de depunerii a cererii de restructurare, până la data de 30 octombrie 2020.

Prezenta Ordonanță reprezintă un prim pas  în  domeniul fiscal-economic  efectuat de Guvernul României în lupta cu răspândirea Coronavirusului și urmează să observăm și analiza efectiv impactul acesteia, ulterior intrării în vigoare.

Conform reglementarilor cuprinse aici Ministerul Finanțelor va garanta până la 80% din valoarea finanțărilor acordate IMM. Valoarea maximă a creditelor/liniilor de credit pentru finanțarea capitalului de lucru acordate unei societăți nu poate depăși media cheltuielilor aferente capitalului de lucru din ultimii doi ani fiscali, în limita a 5 mil. lei, iar pentru creditele de investiții, valoarea maximă a finanțării este de 10 mil. lei. În același timp, se precizează faptul că valoarea maximă cumulată a finanțărilor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar în cadrul acestei facilități este de 10 mil. lei.

În cazul IMM-urilor care nu au depus situații financiare la data solicitării creditului garantat, valoarea maximă a finanțării pentru creditele/liniile de credit pentru capital de lucru va fi calculată ca dublul mediei cheltuielilor aferente capitalului de lucru din balanțele lunare.

Se observă astfel că se va efectua o analiză din punct de vedere fiscal a societăților care optează pentru o astfel de măsură din partea MFP, ceea ce este și normal de altfel, pentru a putea astfel stabili în ce măsură statul se va implica în oferirea acestui tip de ajutor societăților care se află în dificultăți financiare, ca urmare a pandemiei cu acest Coronavirus.

În continuare, se precizează că pentru microîntreprinderi sau întreprinderi mici, statul va acorda garanții pentru credite/linii de credit pentru finanțarea capitalului de lucru, exclusiv dobânzile, comisioanele și speze bancare aferente creditului garantat de stat în procent de maximum 90%. Valoarea maximă a finanțărilor va fi de 500.000 lei pentru microîntreprinderi și 1 mil. lei pentru întreprinderile mici.

Iar valoarea maximă a fiecărei finanțări acordate unui beneficiar nu poate depăși media cheltuielilor aferente capitalului de lucru din ultimii doi ani fiscali, în limita pragurilor prevăzute anterior. La fel ca și anterior, pentru microîntreprinderi sau pentru întreprinderile mici care nu au depus situații financiare la data solicitării creditului garantat, valoarea maximă a finanțării pentru creditele/liniile de credit pentru capital de lucru va fi calculată ca dublul mediei cheltuielilor aferente capitalului de lucru din balanțele lunare.

Un alt aspect important este legat de faptul că Ministerul Finanțelor va subvenționa 100% din dobânzile pentru creditele ce urmează a fi garantate, atât pentru microîntreprinderi, cât și pentru întreprinderi mici și mijlocii. Dobânda va fi subvenționată de la momentul acordării creditului până la data de 31 martie 2021.

Acordarea acestei subvenții de dobândă se va realiza în perioada cuprinsă de la momentul acordării creditelor/liniilor de credit contractate după intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență și poate dura până la 31 martie 2021. Subvenționarea dobânzii se va aproba anual printr-un act normativ cu putere de lege pentru primul an, iar pentru următorii 2, doar în condițiile în care creșterea economică estimată de CNSP pentru acești ani se situează sub nivelul celei înregistrate în anul 2020.

Se mai prevede că, în cazul în care se generează obligații fiscale restantee și alte creanțe bugetare, acestea se vor achita din creditul/linia de credit pentru capitalul de lucru acordate în cadrul programului. Perioada de garantare a creditelor/liniilor de credit pentru capitalul de lucru va fi de 36 de luni cu posibilitatea de prelungire cu 36 de luni, urmând ca în ultimul an de prelungire, creditele/liniile de credit să fie rambursate. Pentru creditele de investiții a fost menținută perioada de 120 de luni. Ministerul Finanțelor va acoperi de la buget și comisionul pentru acoperirea costurilor de acordare și monitorizare a garanțiilor acordate de Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii.


Publicat la:
Scrieți-ne pe WhatsApp