Măsuri de protectie pentru IMM–uri urmare a pandemiei COVID-19 – declararea forței majore și amânări la plată

In data de 21.03.2020, a fost publicată în Monitorul Oficial OUG nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare.

Ministerul Finanțelor va implementa un program multianual de sprijinire a IMM-urilor pentru diminuarea efectelor răspândirii virusului COVID-19, prin garantarea unor credite, subvenționarea dobânzilor pentru aceste finanțări, facilități pentru societățile care întâmpină dificultăți financiare, prorogarea termenelor de depunere a cererilor de restructurare a obligațiilor bugetare și a termenelor de plată a impozitelor locale datorate de populație. Se vor suspenda popririle, iar IMM-urile care obțin certificat de situație de urgență vor putea amâna plata utilităților și a chiriilor.

Aspecte importante cuprinse în Ordonanța de Urgență

  • 1. Pe perioada stării de urgență, întreprinderile mici și mijlocii, care și-au întrerupt activitatea total sau parțial în baza deciziilor emise de autoritățile publice și care dețin certificatul de situație de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, beneficiază de amânare la plată pentru serviciile de utilități – electricitate, gaze naturale, apă, servicii telefonice și de internet, precum și de amânarea la plată a chiriei pentru imobilul cu destinație de sediu social și de sedii secundare. În plus, penalităţile stipulate pentru întârzieri în executarea obligaţiilor decurgând din contractele încheiate cu autorităţile publice nu se datorează pentru durata stării de urgenţă.
  • 2. In cadrul contractelor aflate în derulare, altele decât cele prevăzute anterior, încheiate de întreprinderile mici sau mijlocii, care dețin certificatul de situație de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, poate fi invocată forța majoră împotriva acestora numai după încercarea, dovedită cu înscrisuri comunicate între părți prin orice mijloc, inclusiv prin mijloace electronice, de renegociere a contractului, pentru adaptarea clauzelor acestora cu luarea în considerare a condițiilor excepționale generate de starea de urgență. Această prevedere reprezintă practic și una de condițiile de îndeplinit, pentru ca o societate să poată invoca cu succes forța majoră, determinată de un eveniment cauzat, in extenso, de răspândirea virusului COVID-19.

Cu privire la acest aspect, alin. (3) din art. X din prezenta Ordonanță stipulează faptul că se prezumă a constitui caz de forță majoră, în sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, împrejurarea imprevizibilă, absolut invincibilă şi inevitabilă la care se referă art. 1.351 alin. (2) din Codul civil, care rezultă dintr-o acţiune a autorităţilor în aplicarea măsurilor impuse de prevenirea şi combaterea pandemiei determinate de infecţia cu coronavirusul COVID-19, care a afectat activitatea întreprinderii mici şi mijlocii, afectare atestată prin certificatul de situaţie de urgenţă.” Această mențiune este una de o foarte mare importanță pentru întreprinderile mici și mijlocii, întrucât se reglementează astfel posibilitatea catalogării unui astfel de eveniment drept forță majoră, ca efect al legii, în cazul în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute în această ordonanță (renegocierea contractului și deținerea certificatului de situație de urgență).

Această prezumție de forță majoră va putea fi combătută de orice parte interesată prin orice mijloc de probă, iar caracterul de imprevizibilitate va fi luat în vedere la momentul în care a luat ființă raportul juridic (sau, în concret, obligația contractuală, ce nu a putut fi executată total, parțial, sau în termenul prevăzut în contract).

De asemenea, un alt aspect important legat de cele precizate anterior este faptul că nu vor fi catalogate drept imprevizibile măsurile luate de autorități în conformitate cu Decretul prin care s-a instituit situația de urgență.

Rămânând asupra acestui aspect, arătăm că, la momentul actual încă nu avem procedura de obținere a acestui tip de certificat. Cu toate acestea, din ceea ce s-a anunțat de către Ministrul Economiei, Energiei și Mediului de afaceri – Dl. Virgil Popescu, putem deduce faptul că suntem foarte aproape de a primi ordinul prin care va fi reglementată obținerea certificatului privind situația de urgență, precum și că se dorește ca această procedură să fie una simplificată și să se poată realiza în întregime online.

În al doilea rând, din ceea ce conține OUG, se poate trage o concluzie potrivit căreia, în prezenta situație economică delicată creată de această pandemie, părțile unui contract pot comunica între ele și pot solicita acordarea unor termene suplimentare pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale, ori pentru exonerarea de răspundere privind neîndeplinirea lor, întrucât un acord al părților în acest sens ar determina fără scop invocarea forței majore. Aceasta din urmă va putea fi invocată și folosită în cazul în care apare un diferend între părțile contractante, iar acestea nu s-au înțeles cu privire la obligațiile contractuale neîndeplinite ori îndeplinite peste termen.

În privința impozitelor datorate, Guvernul a decis și prorogarea termenului de plată pentru impozitul pe clădiri, impozitul pe teren, respectiv impozitul pe mijloace de transport de la 31 martie 2020 la 30 iunie 2020, perioadă în care se vor primi în continuare bonificațiile stabilite de consiliile locale.


Publicat la:
Scrieți-ne pe WhatsApp