Șomajul tehnic în baza ordonanței de urgență 30/2020 – în contextul pandemiei COVID – 19

Suspendarea contractelor individuale de muncă din inițiativa angajatorului pe durata stării de urgență

Guvernul a emis OUG nr. 30/2020, publicată în M.O.R. nr. 231 din 21 martie 2020, prin care a luat mai multe măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2.

Printre aceste măsuri se regăsește și cea a șomajului tehnic.

Astfel, pe durata stării de urgență instituită prin Decretul nr. 195/2020, pentru perioada suspendării temporare a contractului individual de muncă, din iniţiativa angajatorului, potrivit art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003- Codul Muncii (șomaj tehnic), ca urmare a efectelor produse de coronavirusul SARS-CoV-2, salariaţii beneficiază de unele indemnizații care se stabilesc la 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat şi se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj, dar nu mai mult de 75% din câştigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/2020.

Aceasta înseamnă că, în cazul în care angajatul are salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat mai mare decât salariul mediu brut pe țară, angajatorul va suporta diferența dintre indemnizatia acordată în baza OUG 30/2020 și indemnizatia datorată salariatului in baza art 53 Codul Muncii.

Pot beneficia de aceste prevederi salariații angajatorilor care îndeplinesc una dintre următoarele condiții:

  • a) întrerup activitatea total sau parţial în baza deciziilor emise de autorităţile publice competente potrivit legii, pe perioada stării de urgenţă decretate, şi deţin certificatul de situaţii de urgenţă emis de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, prevăzut la art. 12 din anexa nr. 1 la Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României.
  • b) reduc activitatea ca urmare a efectelor epidemiei COVID-19 şi nu au capacitatea financiară de a achita plata tuturor salariilor angajaţilor lor.

Pentru angajatorii menţionaţi la lit. b), plata indemnizaţiei se va realiza în baza unei declaraţii pe propria răspundere din care să reiasă faptul că angajatorul înregistrează o diminuare a încasărilor din luna anterioară depunerii declaraţiei pe propria răspundere, cu un procent de minimum 25% faţă de media încasărilor din perioada ianuarie-februarie 2020, şi că nu are capacitate financiară pentru a plăti toţi salariaţii.

Angajatorii pot beneficia de plata indemnizaţiei anterior menționate pentru cel mult 75% dintre angajaţii care au contracte individuale de muncă active la data intrării în vigoare a ordonanței.

Indemnizaţia primită de către angajați este supusă impozitării şi plăţii contribuţiilor sociale obligatorii, iar  calculul, reţinerea şi plata impozitului pe venit, a contribuţiei de asigurări sociale de stat şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate se realizează de către angajator din indemnizaţiile încasate din bugetul asigurărilor pentru şomaj. Pentru indemnizaţie nu se datorează contribuţie asiguratorie pentru muncă.

Declararea impozitului pe venit, a contribuţiei de asigurări sociale de stat şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate se realizează de angajator. Termenul de plată şi declarare a obligaţiilor fiscale este data de 25, inclusiv, a lunii următoare celei în care se face plata din bugetul asigurărilor de şomaj.

În vederea acordării sumelor necesare plăţii indemnizaţiei, angajatorii depun, prin poştă electronică, la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, precum şi a municipiului Bucureşti, în raza cărora îşi au sediul social, o cerere semnată şi datată de reprezentantul legal, întocmită conform modelelor prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 la ordonanţa de urgenţă, însoţită de lista persoanelor care urmează să beneficieze de aceasta indemnizaţie, asumată de reprezentantul legal al angajatorului, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 la ordonanță.

Documentele se depun în luna curentă pentru plata indemnizaţiei din luna anterioară, iar plata din bugetul asigurărilor pentru şomaj a indemnizaţiilor se face în cel mult 30 de zile de la depunerea documentelor.


Publicat la:
Scrieți-ne pe WhatsApp