Q & A

Avocat Cluj-Napoca Luiza Iuliana Budușan

Forța majoră în contextul pandemiei de coronavirus

Forța majoră reprezintă evenimentul imprevizibil, invincibil şi inevitabil, străin de voința părților implicate în raporturi contractuale, care împiedică părțile să își execute obligațiile care le revin. Evenim […]
Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca Diana Flavia Barbur

AUTORITATEA PĂRINTEASCĂ ÎN ROMÂNIA

1. Există în legislaţia românească noţiunea de autoritate părintească? Prin noul Cod civil, aplicabil din anul 2011, a fost introdusă noţiunea de autoritate părintească. 2. Care este definiţia noţiunii de autor […]
Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca Diana Flavia Barbur

TELEMUNCA ÎN ROMÂNIA

1. Ce înseamnă telemunca în România? Telemunca este o formă de organizare a muncii prin care salariatul, în mod regulat şi voluntar, îşi îndeplineşte atribuţiile specifice postului pe care îl ocupă, în alt loc […]
Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca István Juhos

ACȚIUNEA ÎN PRESTAȚIE TABULARĂ VERSUS ACȚIUNEA ÎN EXECUTAREA ANTECONTRACTULUI DE VÂNZARE-CUMPĂRARE

1. Care este obiectul juridic al celor două tipuri de acțiuni? Acțiunea în prestație tabulară are ca obiect obligarea celui care a transmis dreptul real să predea înscrisurile necesare pentru înscrierea dreptul […]
Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca Teodora Rusu

Obținerea unui ordin de protecție. Condiții și procedură

1. Ce este ordinul de protecție? Ordinul de protecție se concretizează într-o hotărâre judecătorească prin care persoanele care sunt victime ale violenței în familie pot obține luarea anumitor măsuri ori impune […]
Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca István Juhos

EXECUTAREA SILITĂ

1. Ce presupune executarea silită? În situația în care, un debitor nu își execută de bună voie obligația ce o are față de creditorul său, acesta din urmă are posibilitatea începerii executării silite împotriva […]
Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca Marian Bota

Garanţiile de executare a obligaţiilor civile şi comerciale

1. Într-un raport juridic guvernat de dreptul românesc, cum poate un creditor să se asigure de îndeplinirea obligaţiilor civile şi comerciale asumate de către debitorul său? În sistemul actual de drept, pentru […]
Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca Diana Flavia Barbur

Divortul in Romania

1. Cum si unde se poate divorta in Romania? In Romania se poate divorta de comun acord sau, în lipsa acordului ambilor soti, la cererea unuia dintre soti. De comun acord se poate divorta la Primărie, Serviciul […]
Citește mai mult →

Scrieți-ne pe WhatsApp