AUTORITATEA PĂRINTEASCĂ ÎN ROMÂNIA

1. Există în legislaţia românească noţiunea de autoritate părintească?
Prin noul Cod civil, aplicabil din anul 2011, a fost introdusă noţiunea de autoritate părintească.

2. Care este definiţia noţiunii de autoritate părintească?
Autoritatea părintească este ansamblul de drepturi şi îndatoriri care privesc atât persoana, cât şi bunurile copilului.
Ea presupune ca deciziile importante, precum cele referitoare la alegerea felului învăţăturii sau pregătirii profesionale, tratamente medicale complexe sau intervenţii chirurgicale, reşedinţa copilului sau administrarea bunurilor se iau doar împreuna de către părinți.

3. Care este regula cu privire la modalitatea de exercitare a autorității părintești?
Autoritatea părintească aparține și se exercită, de regulă, de către ambii părinți.

4. Autoritatea părintească se exercită în comun de către părinți și după divorţ?
De regulă, autoritatea părintească se exercită în comun de către părinți și după ce aceștia divorţează.

5. În cazul în care părinții nu sunt căsătoriți, este necesară efectuarea unor formalităţi pentru ca autoritatea părintească să fie exercitată în comun?
Nu, indiferent dacă părinții sunt sau nu căsătoriți, autoritatea părintească se exercită în comun, ca efect al legii. Nu este necesar ca părinții să efectueze unele formalităţi pentru ca această autoritate părintească să fie exercitată în comun.

6. Există posibilitatea ca autoritatea părintească să fie exercitată exclusiv de către unul dintre părinţi?
Codul civil și Legea 272/2004 prevăd posibilitatea ca autoritatea părintească să fie exercitată de către un singur părinte.

7. Care sunt motivele pentru care se poate dispune ca autoritatea părintească să fie exercitată de către un singur părinte?
Se consideră motive întemeiate pentru ca autoritatea părintească să se exercite de către un singur părinte alcoolismul, boala psihică, dependența de droguri a celuilalt părinte, violenta faţă de copil sau faţă de celălalt părinte, condamnările pentru infracţiuni de trafic de persoane, trafic de droguri, infracţiuni cu privire la viaţa sexuală, infracţiuni de violenţă, precum şi orice alt motiv legat de riscurile pentru copil, care ar deriva din exercitarea de către acel părinte a autorităţii părinteşti.

8. Părinții pot decide ca autoritatea părintească să fie exercitată doar de către unul dintre ei?
Nu, pentru că părinților le este interzis să renunţe la exercitarea autorității părintești. Cu toate acestea, ei se pot înțelege cu privire la modalitatea de exercitare a autorității părintești.

9. Ce drepturi are părintele îndepărtat de la exercitarea autorității părinteşti?
Acest părinte păstrează dreptul de a veghea asupra modului de creştere şi educare a copilului, precum şi dreptul de a consimţi la adopţia acestuia. Totodată, are dreptul de a păstra legătura cu minorul.

10. Până când se exercită autoritatea părintească?
Autoritatea părintească se exercită până când minorul dobândeşte capacitate de exercițiu deplină.


Publicat la:
Scrieți-ne pe WhatsApp