Articole și publicații juridice din România – Budușan și Asociații

Avocat Cluj-Napoca István Juhos

Noi măsuri cu privire la închirierile de tip short-rent în Europa


În 11 aprilie 2024 a fost adoptat Regulamentului European 2024/1028 al Parlamentului European și Consiliului privind colectarea și schimbul de date referitoare la serviciile de închiriere de locuințe pe termen […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca Diana Flavia Barbur

Partajul animalelor de companie


I. Introducere Partajul este o operaţiune juridică prin care încetează proprietatea comună asupra bunurilor aflate în coproprietate. În cazul bunurilor soţilor, coproprietatea se numește devălmășie, iar încetar […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca Diana Flavia Barbur

Modificări aduse Legii 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului


Legea 191/2022 a adus modificări importante Legii 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului. Printre acestea, se află cele referitoare la modalitatea și procedura prin care poate fi delegat […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca István Juhos

Redobândirea cetățeniei române


Nu este o noutate faptul că majoritatea cererilor de obținere a cetățeniei române adresate Autorității Naționale pentru Cetățenie provin din Ucraina și din Republica Moldova, însă pe fondul invaziei ruse din Uc […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca Diana Flavia Barbur

Prelucrarea datelor cu caracter personal de către asociațiile de proprietari


            Ca urmare a numeroaselor solicitări venite din partea asociațiilor de proprietari, prin care se solicitau autorității puncte de vedere cu privire la modalitatea de aplicare a dispozițiilor Regulamen […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca Diana Flavia Barbur

Sancționarea incidentelor de securitate care privesc datele cu caracter personal ale copiiilor


Prelucrarea datelor cu caracter personal ale copiilor presupune respectarea unor reguli speciale, deoarece, potrivit Considerentului 38 din Regulament, „copiii au nevoie de o protecţie specifică a datelor lor c […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca Diana Flavia Barbur

Cererile de înapoiere a copiilor răpiți din Marea Britanie după BREXIT


Deplasarea unui minor dintr-o țară comunitară în alta – de către un singur părinte și/sau refuzul acestuia de a-l înapoia pe copil în țara în care avea reședința obișnuită îi deschide celuilalt părinte ca […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca Diana Flavia Barbur

Retragerea acordului uneia dintre părți, înainte ca instanța să ia act de el


Este binecunoscut faptul că majoritatea litigiilor dintre părți pot fi soluționate pe cale amiabilă, chiar și după înregistrarea unei cereri de chemare în judecată. Fie că semnează o tranzacție sau un acord de […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca István Juhos

Procedura de urmat în fața Fondului de Garantare a Asiguraților de către creditorii societății City


În contextul în care Autoritatea de Supraveghere Financiară a dispus retragerea autorizației de funcționare a societății de asigurare-reasigurare City Insurance SA, măsură instituită prin Decizia nr. 1148/17.09 […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca Diana Flavia Barbur

Obligațiile asociațiilor de proprietari cu privire la prelucrarea imaginii prin sisteme de supraveg


Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal a publicat, la începutul lunii decembrie 2020, o serie de recomandări adresate asociațiilor de proprietari care montează sisteme […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca Diana Flavia Barbur

Condiții noi în materia executării silite. Obligativitatea înscrierii în Registrul Național de Publ


La data de 11 septembrie 2020 a intrat în vigoare Legea nr. 196/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2018 privind Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară şi pentru abrogarea Ordonanţei Guver […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca Diana Flavia Barbur

Condițiile în care se pot vinde terenurile agricole din luna octombrie a anului 2020


Legea nr. 175 din 14 august 2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legi […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca Marian Bota

Organizarea muncii pe perioada stării de alertă generată de pandemia cu noul coronavirus SARS-CoV-2


Cu titlu general, obligațiile angajatorului privind promovarea îmbunătăţirii securităţii şi sănătăţii în muncă a lucrătorilor, sunt prevăzute în Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 securităţii si sănătăţii în muncă […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca Diana Flavia Barbur

Rolul concilierii și al consultantului extern în relațiile de muncă


În data de 3 octombrie 2020 a intrat în vigoare Legea 213/2020 pentru modificarea și completarea Codului Muncii, care a introdus noțiunile de consultant extern și de conciliere în raporturile de muncă. Potrivit […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca Adrian Miloș

CAZURI DE IMPREVIZIUNE ÎN PROCEDURA DĂRII ÎN PLATĂ. MODIFICĂRILE ADUSE DE LEGEA NR. 52/2020 LEGII N


Prin Legea nr. 52 din 2020, publicată în Monitorul Oficial din data de 13 mai 2020, au fost aduse o serie de modificări importante Legii nr. 77 din 2016 care reglementează procedura de dare în plată a unui imob […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca Adrian Miloș

CE DREPTURI (MAI) AU MEDICII ÎN CONTEXTUL PANDEMIEI DE CORONAVIRUS


Prezentul articol își propune să analizeze modul în care este afectat dreptul fundamental la muncă al medicilor și al celorlalte categorii de personal din sistemul medical în contextul instituirii stării de urg […] Citește mai mult →

Scrieți-ne pe WhatsApp