Articole și publicații juridice din România – Budușan și Asociații

Avocat Cluj-Napoca István Juhos

Autoritate Părintească exercitată în comun de ambii soți VS Autoriatea Părintească exercitată doa


Autoritatea părintească presupune existența unui cumul de drepturi și obligații, pentru părinți, în creșterea și educarea copilului precum si cu privire la bunurile acestuia. Regula, este aceea că, autoritatea […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca István Juhos

Plângere contravențională – Lipsa unei Rovinete dacă lipsește semnătura agentului


Procesul-Verbal de Constatare și Sancționare a contravenței pentru Lipsa unei  Rovinete Valabile ESTE LOVIT DE NULITATE ABSOLUTĂ în cazul în care lipsește semnătura olografă a agentului constatator În cazul în […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca István Juhos

Ocuparea unui post definitiv în Învățământul Preuniversitar


Sediul materiei privind ocuparea unui post definitiv în învățământul preuniversitar este articolul unic din O.U.G. nr. 16/2014 privind modificarea și completarea Legii nr. 1/2011 a educației naționale. În ceea […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca István Juhos

Răspunderea contractuală


Contractul este acordul de voință dintre două sau mai multe persoane cu intenția de a constitui, modifica sau stinge un raport juridic. Părțile sunt libere să încheie orice contracte și să determine conținutul […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca István Juhos

Alienarea parentala


Fenomenul alienarii parentale a ajuns să fie recunoscut în mod oficial ca o forma de abuz psihologic sever asupra unui copil. Astfel, alienarea parentala/parinteasca este definita ca fiind o forma de abuz psiho […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca István Juhos

Contractul de expediție de mărfuri


Activitatea de transport presupune nu numai deplasarea mărfurilor dintr-un spațiu în altul, dontr-o localitate în alta ci necesită şi o serie de activităţi conexe ca: operaţiuni de încărcare a mărfurilor, de de […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca Diana Flavia Barbur

Executarea hotărârilor judecătorești referitoare la minori


Codul de procedura civilă conţine, pentru prima dată în legislaţia noastra, dispoziţii speciale care reglementează executarea hotărârilor judecătoreşti cu privire la minori. Potrivit  dispozitiilor legale, exec […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca Marian Bota

Despre posibilitatea recuperării creanțelor prin executarea silită a părților sociale


Odată cu intrarea în vigoare a noului cod de procedură civilă (15 februarie 2013) s-a întrezărit posibilitatea executării silite a părților sociale dintr-o societate cu răspundere limitată. Elementul de noutate […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca István Juhos

Contractul De Întreținere


Spre deosebire de vechea reglementare, in care contractul de intretinere era unul nenumit, prin intrarea in vigoare a Noului Cod civil,  Contractul de intretinere beneficiaza de o reglementare expresa. Astfel, […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca István Juhos

Prescripția acțiunilor pentru vicii în cazul construcțiilor efectuate în baza unui contract de antr


Potrivit art. 2531 din Noul Cod Civil referitor la răspunderea pentru vicii ascunse, se instituie un termen de 3 ani de garanție de la recepția lucrării. De asemenea, art. 29 din legea 10/1995 prevede în mod ex […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca István Juhos

Recuperarea de către asociația de proprietari a cheltuielilor restante de la proprietarii rău platn


Asociația de Proprietari are posibilitatea să se adreseze, cu o acțiune, în fața instanței de judecată, împotriva oricărui proprietar ce se face vinovat de neplata cheltuielilor de mai mult de 90 de zile de la […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca István Juhos

Renuntarea la mostenire


Renuntarea la mostenire reprezinta manifestarea de vointa a succesibilului, prin care acesta declara ca nu doreste sa beneficieze de drepturile succesorale pe care i le confera vocatia sa succesorala- legala sa […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca István Juhos

Constituirea unei organizații vânătorești și obținerea gestiunii unui fond de vânătoare în România


În România, activitatea de vânătoare este reglementată de Legea nr. 407/2006, care cuprinde condițiile generale pentru desfășurarea acestei activități.Conform Legii, pentru ca o persoană sau mai multe să exerci […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca István Juhos

Dosarul preturilor de transfer. Marja de profit.


Potrivit art. 108 alin. 2 din Codul de procedura fiscala, „In vederea documentarii respectarii principiului valorii de piata contribuabilul/platitorul care desfasoara tranzactii cu persoane afiliate are obligat […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca István Juhos

Prezumția de renunțare la moștenire


Potrivit art.1106 Noul Cod civil nimeni nu poate fi obligat să accepte o moştenire ce i se cuvine. Renunţarea la moştenire nu se presupune cu excepţia situaţiilor expres prevăzute de Noul Cod de Procedură civil […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca István Juhos

Reconstruirea dreptului de proprietate în cazul foștilor membrii cooperatori


Potrivit art. 23 alin. (1) din Legea nr. 18/1991: “(1) Sunt şi rămân în proprietatea privată a cooperatorilor sau, după caz, a moştenitorilor acestora, indiferent de ocupaţia sau domiciliul lor, terenurile afer […] Citește mai mult →

Scrieți-ne pe WhatsApp