Articole și publicații juridice din România – Budușan și Asociații

Avocat Cluj-Napoca István Juhos

Contractul de vânzare-cumpărare internațională de mărfuri


La nivel mondial, actele și faptele de comerț se derulează, în mare parte, prin intermediul contractelor de vânzare-cumpăre internațională de mărfuri. Acesta este motivul pentru care cunoașterea particularități […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca Vlad Stan

Abuzul de drept


Elementele constitutive ale abuzului de drept se conturează din săvârşirea în principal cu vinovăție, în subsidiar, fără vinovăție, de către o persoană a unei fapte vătămătoare situației altei persoane sau ordi […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca István Juhos

Recuperarea sumelor avansate de angajator cu titlu de cheltuieli de formare profesională


Din analiza prevederilor art. 195 Codul Muncii rezultă clar că ceea ce dă dreptul angajatorului să se îndrepte împotriva angajatului este achitarea cursurilor de formare profesională şi nerespectarea din partea […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca Dan Cristian Moș

Competența teritorială a instanțelor judecătorești în litigiile cu element de extraneitate


În litigițiile cu element de extraneitate un element foarte important este alegerea corectă a instanței competente pentru soluționarea litigilor intervenite între părți. Nerespectarea normelor imperative relati […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca Adrian Miloș

Obligatia de plata a contributiilor sociale de sanatate a lucratorilor transfrontalieri


Cetatenii europeni salariati in statul membru de origine care desfasoara activitate secundara independenta intr-un alt stat membru vor achita contributii sociale de sanatate doar in statul in care sunt salariat […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca István Juhos

Antecontractul de vanzare cumparare a unui bun imobil


Antecontractul de vanzare cumparare are ca si obiect obligatia de a incheia in viitor un contract de vanzare cumparare in forma autentica si nu transfera dreptul de proprietate asupra imobilului. Antecontractul […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca István Juhos

Despre procedura specială a evacuării din imobilele folosite sau ocupate fără drept


Evacuarea are în vedere principalul obiectiv de eliberare a unui imobil folosit sau ocupat fără drept. Aspecte importante referitoare la această procedură sunt legate de notificarea prealabilă a persoanelor car […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca Marian Bota

Despre aplicabilitatea prevederilor art. 263 alin. 5 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal re


Impozitul pe mijloacele de transport se stabileşte pentru fiecare mijloc de transport cu tracţiune mecanică, precum şi pentru fiecare remorcă, semiremorcă şi rulotă care are carte de identitate a vehiculelor di […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca István Juhos

Autoritatea părintească exercitată în comun de ambii soți vs. autoritatea părintească exercitată do


Autoritatea părintească presupune existența unui cumul de drepturi și obligații, pentru părinți, în creșterea și educarea copilului precum și cu privire la bunurile acestuia. Regula, este aceea că, autoritatea […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca Diana Flavia Barbur

Domiciliul alternativ al minorilor in cazul parintilor separati


Potrivit art. 496 Cod Civil-care reglementeaza locuinta minorului- copilul minor locuieste impreuna cu parintii sai. Daca parintii nu locuiesc impreuna, acestia vor stabili, de comun acord, locuinta copilului. […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca Dan Cristian Moș

Răspunderea civilă a personalului medical – procedura de stabilire a cazurilor de răspundere civilă


Studiul nostru are ca obiectiv trasarea principalelor coordonate ale procedurii de stabilire a cazurilor de răspundere civilă profesională a medicului, potrivit Legii nr. 95/2006. În acest demers, am început pr […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca István Juhos

Recunoașterea hotărârilor străine în România


Anul 2007 a fost anul în care în România au devenit aplicabile două proceduri cu privire la recunoașterea hotărârilor străine. Este vorba de o procedură care se aplică hotărârilor străine pronunțate în statele […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca David Talpeș

Dizolvarea societății în caz de neînțelegeri grave între asociați, care împiedică funcționarea soci


Dizolvarea societății comerciale în baza art. 227, alin. (1), lit. e) din Legea Societăților reprezintă un remediu pus la dispoziție de către legiuitor pentru situația în care dispare elementul „affectio societ […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca István Juhos

Clauza de neconcurență în contractele individuale de muncă


Clauzele de neconcurență sunt, în esență, instrumente juridice destinate protejării angajatorilor. Această protecție se declanșează doar la momentul încetării raporturilor contractuale dintre aceștia și salaria […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca István Juhos

Despre reglementarea prescripției extinctive în Noul Cod Civil


Codul civil român, în vigoare de la 1 octombrie 2011, dedică a șasea carte prescripției extinctive, decăderii și calculului termenelor. Pe cale de consecință, atât fostul Decret-lege nr. 167/1958 privind prescr […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca István Juhos

Recuperarea creantelor in Noul Cod de Procedură Civilă


In prezent noul Cod de procedura civila reglementeaza atat procedura ordonantei de plata cat si procedura cererilor cu valoare redusa. Procedura ordonantei de plata  este reglementata la art. 1013-1024 Cod proc […] Citește mai mult →

Scrieți-ne pe WhatsApp