Articole și publicații juridice din România – Budușan și Asociații

Avocat Cluj-Napoca Diana Flavia Barbur

Competenta instantelor din Romania în procesele de divorț. Posibilitatea partilor de a alege instan


Potrivit art. 915 Codului de procedura civila, cererea de divorţ este de competenţa judecătoriei în circumscripţia căreia se află cea din urmă locuinţă comună a soţilor. Dacă soţii nu au avut locuinţă comună sa […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca István Juhos

Acțiunea în anulare a hotărârii adunării generale a acționarilor


Alineatele (2)-(9) ale art. 132 din Legea societăților comerciale reglementează condiţiile şi procedura care trebuie urmate pentru anularea unor hotărâri AGA care sunt contrare legii şi/sau actului constitutiv […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca Diana Flavia Barbur

Competenta instantelor din Romania în cauzele cu minori


Potrivit Codului de procedura civila, în cauzele referitoare la minori, instanta competenta este cea în crcumscriptia careia își are domiciliul sau resedinta minorul. Domiciliul sau resedinta sunt o stare de fa […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca István Juhos

PROCEDURA PRIVIND PUNEREA SUB INTERDICTIE JUDECĂTOREASCĂ


Potrivit dispozițiilor art. 164 Cod civil: „persoana care nu are discernământul necesar pentru a se îngriji de interesele sale, din cauza alienației ori debilității mintale, va fi pusă sub interdicție judecător […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca István Juhos

ETAPELE ȘI ACTELE NECESARE ÎN CAZUL DIZOLVĂRII VOLUNTARE A UNEI SOCIETĂȚI PE ACȚIUNI


În situația dizolvării voluntare a unei societăți pe acțiuni, etapele și actele necesare înregistrării operațiunii la Oficiul Registrului Comerțului sunt următoarele: 1. Luarea în Adunarea Generală Extraordinar […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca Dan Cristian Moș

Taxa de timbru pentru acțiunile civile ce decurg din dosare penale


Prin articolul de față vom supune analizei timbrarea acțiunilor civile pentru despăgubirile civile ce decurg dintr-o cauză penală, fiind formulate pe cale separată. Sediul materiei cu privire la aceasta insistu […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca Mihaela Cristea

Apărarea drepturilor nepatrimoniale. Dreptul la libertatea de exprimare garantat de art.10 din CEDO


Ocrotirea valorilor intrinseci ființei umane, cum sunt integritatea fizică sau psihică, demnitatea, reputația și intimitatea vieții private se dovedește a fi mult mai greu de realizat atunci când fapta ilicită […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca István Juhos

Marca și acțiunea în contrafacere


Potrivit articolului 2 din legea 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice, poate constitui marcă orice semn susceptibil de reprezentare grafică, cum ar fi: cuvinte, inclusiv nume de persoane, desene, l […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca Adrian Miloș

APLICAREA LEGII DARII IN PLATA IN URMA PRONUNTARII DECIZIEI CURTII CONSTITUTIONALE NR. 623 DIN DATA


Rezumat: Curtea Constitutionala, analizand o prima serie de exceptii de neconstitutionalitate ridicate de catre institutiile bancare in cadrul unor litigii avand drept obiect contestatie privind darea in plata, […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca István Juhos

DIVORȚUL DIN CULPĂ PENTRU SEPARAREA ÎNDELUNGATĂ


Printre formele divorțului pe cale judiciară se regăsește și divorțul pentru separarea îndelungată a soților. Potrivit dispozițiilor legale în vigoare, când soții sunt separați în fapt de cel puțin doi ani de z […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca István Juhos

ACȚIUNEA ÎN SIMULAȚIE


Acțiunea în simulație este acea acțiune prin care se cere instanței de judecată să constate existența și conținutul actului secret cu scopul de a înlătura actul aparent sau acele clauze ale sale care anihilează […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca Iulia Szombati

Împăcarea şi medierea în procesul penal


Potrivit Codului de Procedură penală, împăcarea şi acordul de mediere sunt cauze care duc la încetarea procesului penal. Astfel, potrivit art. 16 lit. g din Codul de Procedură penală, actţiunea penală nu poate […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca Teodora Rusu

RETRAGEREA UNUI ASOCIAT DIN SOCIETATEA CU RǍSPUNDERE LIMITATǍ


Cazurile în care un asociat se poate retrage dintr-un S.R.L. sunt reglementate de Legea societăţilor nr. 31/1991 cu modificările şi completările ulterioare. Procedura de retragere a asociatului se defăşoară în […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca István Juhos

ÎNFIINȚAREA UNEI PERSOANE FIZICE AUTORIZATE (PFA)


Înființarea unei persoanei fizice autorizate (PFA) presupune întocmirea unui dosar conținând o serie de acte, urmată de depunerea acestuia la Oficiul Registrului Comerțului în raza căruia persoana fizică autori […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca Marian Bota

Lipsa calității procesuale active a utilizatorului unui autovehicul într-un litigiu ce vizează repa


Potrivit prevederilor art. 36 Cod de procedură civilă, “Calitatea procesuală rezultă din identitatea dintre părți și subiectele raportului juridic litigios, astfel cum acesta este dedus judecății.” În consecinț […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca David Talpeș

Restituirea taxelor auto și a timbrului de mediu: este legală eșalonarea pe 5 ani?


Fie că ați câștigat în instanță dreptul de a se restitui taxa de poluare, taxa de primă înmatriculare sau timbrul de mediu, sau că restituirea a fost dispusă de către ANAF în baza unei cereri formulate conform […] Citește mai mult →