Articole și publicații juridice din România – Budușan și Asociații

Avocat Cluj-Napoca Diana Flavia Barbur

DREPTURILE PERSOANEI ALE CAREI DATE PERSONALE SUNT PRELUCRATE


La data de 25 mai 2018 va intra în vigoare noul Regulament al UE privind protecţia datelor personale (2016/679), cu aplicare directă în toate statele UE, deci şi în România. În cuprinsul acestui Regulament sunt […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca Marian Bota

Formarea iniţială şi continuă pentru exercitarea profesiei didactice în România. Procedura de recun


Formarea iniţială şi continuă pentru exercitarea profesiei didactice se desfăşoară în România în baza Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, a OUG nr. 49/2014 şi a OMECTS nr. 5745 din 13 septembrie 2012 privind […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca Diana Flavia Barbur

Contributia părinților la cheltuielile privind creșterea, educarea, invatatura și pregatirea profes


Potrivit Codului civil, părinții, indiferent ca sunt sau nu căsătoriți, trebuie sa contribuie la cheltuielile privind creșterea, educarea, invatatura și pregatirea profesională a minorilor. Dacă exista neintele […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca Teodora Rusu

Modalităţile prin care se poate divorţa în România


Noul Cod civil reglementeazã în Capitolul VII „Desfacerea cãsãtoriei” al Titlului II „Cãsãtoria” din Cartea a doua „Despre familie” instituţia divorţului. Capitolul este structurat în douã secţiuni referitoare […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca Teodora Rusu

Regimul juridic al clauzei penale în România


Clauza penală, reglementată de dispoziţiile art. 1538 alin. 1 din Codul civil, reprezintă o prevedere contractuală prin care părţile evaluează anticipat prejudiciile ce ar rezulta din neexecutarea culpabilă a o […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca Teodora Rusu

STABILIREA DOMICILIULUI MINORULUI ÎN STRĂINĂTATE. SITUAȚIA REFUZULUI UNUIA DINTRE PĂRINȚI.


În prezent, Codul Civil prevede ca regulă exercitarea în comun a autorității părinteşti asupra copilului minor de către ambii părinți ulterior desfacerii căsătoriei prin divorț, iar cu titlu de excepție, în caz […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca Teodora Rusu

RETRAGEREA UNUI ASOCIAT DIN SOCIETATEA CU RǍSPUNDERE LIMITATǍ


Cazurile în care un asociat se poate retrage dintr-un S.R.L. sunt reglementate de Legea societăţilor nr. 31/1991 cu modificările şi completările ulterioare. Procedura de retragere a asociatului se defăşoară în […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca Teodora Rusu

Clauza de neconcurență în contractul individual de muncă


Clauza de neconcurență nu reprezintă una din clauzele esențiale ale contractului individual de muncă, însă se încadrează în sfera clauzelor specifice ale acestui tip de contract și este supusă, în mod obligator […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca István Juhos

Drepturile minorităților sexuale în România


Prin minorități sexuale înțelegem acele persoane a căror indentitate sexuală, orientare sau practică sexuală diferă de restul majorității sociale. Prin acest articol încercăm să răspundem celor mai frecvente în […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca Adrian Miloș

Opinie referitoare la aplicabilitatea considerentelor Deciziei Curții Constituționale nr. 623/2016


Prin Decizia nr. 623/2016, punctul 2 din dispozitiv, instanța de contencios constituțional a admis excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 11 raportat la art. 3 teza a doua, art. 7 și art. 8 din L […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca Diana Flavia Barbur

Competenta instantelor din Romania în procesele de divorț. Posibilitatea partilor de a alege instan


Potrivit art. 915 Codului de procedura civila, cererea de divorţ este de competenţa judecătoriei în circumscripţia căreia se află cea din urmă locuinţă comună a soţilor. Dacă soţii nu au avut locuinţă comună sa […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca István Juhos

Acțiunea în anulare a hotărârii adunării generale a acționarilor


Alineatele (2)-(9) ale art. 132 din Legea societăților comerciale reglementează condiţiile şi procedura care trebuie urmate pentru anularea unor hotărâri AGA care sunt contrare legii şi/sau actului constitutiv […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca Diana Flavia Barbur

Competenta instantelor din Romania în cauzele cu minori


Potrivit Codului de procedura civila, în cauzele referitoare la minori, instanta competenta este cea în crcumscriptia careia își are domiciliul sau resedinta minorul. Domiciliul sau resedinta sunt o stare de fa […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca István Juhos

PROCEDURA PRIVIND PUNEREA SUB INTERDICTIE JUDECĂTOREASCĂ


Potrivit dispozițiilor art. 164 Cod civil: „persoana care nu are discernământul necesar pentru a se îngriji de interesele sale, din cauza alienației ori debilității mintale, va fi pusă sub interdicție judecător […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca István Juhos

ETAPELE ȘI ACTELE NECESARE ÎN CAZUL DIZOLVĂRII VOLUNTARE A UNEI SOCIETĂȚI PE ACȚIUNI


În situația dizolvării voluntare a unei societăți pe acțiuni, etapele și actele necesare înregistrării operațiunii la Oficiul Registrului Comerțului sunt următoarele: 1. Luarea în Adunarea Generală Extraordinar […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca István Juhos

Taxa de timbru pentru acțiunile civile ce decurg din dosare penale


Prin articolul de față vom supune analizei timbrarea acțiunilor civile pentru despăgubirile civile ce decurg dintr-o cauză penală, fiind formulate pe cale separată. Sediul materiei cu privire la aceasta insistu […] Citește mai mult →

Scrieți-ne pe WhatsApp