Articole și publicații juridice din România – Budușan și Asociații

Avocat Cluj-Napoca Teodora Rusu

Regimul juridic al clauzei penale în România


Clauza penală, reglementată de dispoziţiile art. 1538 alin. 1 din Codul civil, reprezintă o prevedere contractuală prin care părţile evaluează anticipat prejudiciile ce ar rezulta din neexecutarea culpabilă a o […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca Teodora Rusu

STABILIREA DOMICILIULUI MINORULUI ÎN STRĂINĂTATE. SITUAȚIA REFUZULUI UNUIA DINTRE PĂRINȚI.


În prezent, Codul Civil prevede ca regulă exercitarea în comun a autorității părinteşti asupra copilului minor de către ambii părinți ulterior desfacerii căsătoriei prin divorț, iar cu titlu de excepție, în caz […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca Teodora Rusu

RETRAGEREA UNUI ASOCIAT DIN SOCIETATEA CU RǍSPUNDERE LIMITATǍ


Cazurile în care un asociat se poate retrage dintr-un S.R.L. sunt reglementate de Legea societăţilor nr. 31/1991 cu modificările şi completările ulterioare. Procedura de retragere a asociatului se defăşoară în […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca Teodora Rusu

Clauza de neconcurență în contractul individual de muncă


Clauza de neconcurență nu reprezintă una din clauzele esențiale ale contractului individual de muncă, însă se încadrează în sfera clauzelor specifice ale acestui tip de contract și este supusă, în mod obligator […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca István Juhos

Drepturile minorităților sexuale în România


Prin minorități sexuale înțelegem acele persoane a căror indentitate sexuală, orientare sau practică sexuală diferă de restul majorității sociale. Prin acest articol încercăm să răspundem celor mai frecvente în […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca Adrian Miloș

Opinie referitoare la aplicabilitatea considerentelor Deciziei Curții Constituționale nr. 623/2016


Prin Decizia nr. 623/2016, punctul 2 din dispozitiv, instanța de contencios constituțional a admis excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 11 raportat la art. 3 teza a doua, art. 7 și art. 8 din L […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca David Talpeș

Obligația de întreținere între foștii soți


De regulă, obligația de întreținere este cunoscută și percepută ca o obligație a părinților față de copii, sau a copiilor față de părinții în vârstă. De asemenea, obligația de întreținere este folosită ca și co […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca Diana Flavia Barbur

Competenta instantelor din Romania în procesele de divorț. Posibilitatea partilor de a alege instan


Potrivit art. 915 Codului de procedura civila, cererea de divorţ este de competenţa judecătoriei în circumscripţia căreia se află cea din urmă locuinţă comună a soţilor. Dacă soţii nu au avut locuinţă comună sa […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca István Juhos

Acțiunea în anulare a hotărârii adunării generale a acționarilor


Alineatele (2)-(9) ale art. 132 din Legea societăților comerciale reglementează condiţiile şi procedura care trebuie urmate pentru anularea unor hotărâri AGA care sunt contrare legii şi/sau actului constitutiv […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca Diana Flavia Barbur

Competenta instantelor din Romania în cauzele cu minori


Potrivit Codului de procedura civila, în cauzele referitoare la minori, instanta competenta este cea în crcumscriptia careia își are domiciliul sau resedinta minorul. Domiciliul sau resedinta sunt o stare de fa […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca István Juhos

PROCEDURA PRIVIND PUNEREA SUB INTERDICTIE JUDECĂTOREASCĂ


Potrivit dispozițiilor art. 164 Cod civil: „persoana care nu are discernământul necesar pentru a se îngriji de interesele sale, din cauza alienației ori debilității mintale, va fi pusă sub interdicție judecător […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca István Juhos

ETAPELE ȘI ACTELE NECESARE ÎN CAZUL DIZOLVĂRII VOLUNTARE A UNEI SOCIETĂȚI PE ACȚIUNI


În situația dizolvării voluntare a unei societăți pe acțiuni, etapele și actele necesare înregistrării operațiunii la Oficiul Registrului Comerțului sunt următoarele: 1. Luarea în Adunarea Generală Extraordinar […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca Dan Cristian Moș

Taxa de timbru pentru acțiunile civile ce decurg din dosare penale


Prin articolul de față vom supune analizei timbrarea acțiunilor civile pentru despăgubirile civile ce decurg dintr-o cauză penală, fiind formulate pe cale separată. Sediul materiei cu privire la aceasta insistu […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca Mihaela Cristea

Apărarea drepturilor nepatrimoniale. Dreptul la libertatea de exprimare garantat de art.10 din CEDO


Ocrotirea valorilor intrinseci ființei umane, cum sunt integritatea fizică sau psihică, demnitatea, reputația și intimitatea vieții private se dovedește a fi mult mai greu de realizat atunci când fapta ilicită […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca István Juhos

Marca și acțiunea în contrafacere


Potrivit articolului 2 din legea 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice, poate constitui marcă orice semn susceptibil de reprezentare grafică, cum ar fi: cuvinte, inclusiv nume de persoane, desene, l […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca Adrian Miloș

APLICAREA LEGII DARII IN PLATA IN URMA PRONUNTARII DECIZIEI CURTII CONSTITUTIONALE NR. 623 DIN DATA


Rezumat: Curtea Constitutionala, analizand o prima serie de exceptii de neconstitutionalitate ridicate de catre institutiile bancare in cadrul unor litigii avand drept obiect contestatie privind darea in plata, […] Citește mai mult →

Scrieți-ne pe WhatsApp