Articole și publicații juridice din România – Budușan și Asociații

Avocat Cluj-Napoca István Juhos

Dosarul preturilor de transfer. Marja de profit.


Potrivit art. 108 alin. 2 din Codul de procedura fiscala, „In vederea documentarii respectarii principiului valorii de piata contribuabilul/platitorul care desfasoara tranzactii cu persoane afiliate are obligat […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca István Juhos

Prezumția de renunțare la moștenire


Potrivit art.1106 Noul Cod civil nimeni nu poate fi obligat să accepte o moştenire ce i se cuvine. Renunţarea la moştenire nu se presupune cu excepţia situaţiilor expres prevăzute de Noul Cod de Procedură civil […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca István Juhos

Reconstruirea dreptului de proprietate în cazul foștilor membrii cooperatori


Potrivit art. 23 alin. (1) din Legea nr. 18/1991: “(1) Sunt şi rămân în proprietatea privată a cooperatorilor sau, după caz, a moştenitorilor acestora, indiferent de ocupaţia sau domiciliul lor, terenurile afer […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca Vlad Stan

Situaţia Societăţii de Asigurare-Reasigurare Astra S.A. modalităţile de obţinere a despăgubirilor


Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a dispus prin Decizia nr. 2034/27.08.2015 retragerea autorizaţiei de funcţionare şi solicitarea intrării în procedura de faliment a societăţii Asigurare–Reasigurare […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca István Juhos

Dreptul de superficie


Dreptul de superficie este reglementat in Noul Cod civil, respectiv la art. 693-702 Noul Cod Civil. Superficia reprezinta dreptul de a avea sau de a edifica o construcţie pe terenul altuia, deasupra ori în subs […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca Dan Cristian Moș

Alte tipuri de clauze abuzive în contractele încheiate de consumatori


La ora actuală pe rolul instanțelor judecătorești cele mai multe procese referitoare la clauzele abuzive se referă la contractele de credit. În acest domeniu consumatorii au obținut sentințe răsunătoare împotri […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca Dan Cristian Moș

Testul creditorului privat în noua legislație a insolvenței


Sediul materiei: Art. 5 pct. 71 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență:„testul creditorului privat reprezintă analiza comparativă a gradului de îndestulare a crean […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca István Juhos

Procedura deschiderii unui punct de lucru – Pas cu pas –


Orice societate comercială își poate deschide unul sau mai multe puncte de lucru, fie la momentul înființării societății comerciale, fie ulterior acestui moment. Primul pas- Oficiul Registrului Comerțului. Pent […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca István Juhos

Divorțul prin acordul părților


În situația existenței unui acord între soți cu privire la desfacerea căsătoriei și în funcție de situația lor specifică (de exemplu dacă au sau nu copii minori sau dacă au sau nu posibilitatea de a se prezenta […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca István Juhos

Obligativitatea plăţii taxei de radiodifuziune doar de către persoanele juridice beneficiare


În conformitate cu Decizia nr. 607/2011, obligaţia de a plăti taxa lunară pentru serviciul public de radiodifuziune incumbă doar persoanelor care au beneficiat de aceste servicii. Considerente asemănătoare celo […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca István Juhos

Suspendarea provizorie a executarii silite.


Debitorul poate obtine de urgenta in conditiile art. 719 alin. 7 Cod procedura civila suspendarea provizorie a executarii silite demarate impotriva sa, masura ce dureaza in timp pana la solutionarea cererii de […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca István Juhos

Colectarea, fracționarea și exportul plasmei sanguine – Scurte considerații legislative ̵


Cadrul legal general. Legea nr. 282/2005 privind organizarea activității de transfuzie sanguină, donarea de sânge și de componente de origine umană, modificată și actualizată, stabilește cadrul legal general pr […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca István Juhos

Raspunderea patrimoniala a angajatilor


Angajatii raspund patrimonial pentru prejudiciile cauzate angajatorilor in perioada in care acestia sunt salariati, in situatia in care, in timpul activitatii de serviciu, din culpa lor cauzeaza angajatorului o […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca Dan Cristian Moș

Opoziția împotriva hotărârii asociaților privitoare la modificarea actului constituitiv


Sediul materiei: Art. 61 din Legea societăților nr. 31/1990: 1) Creditorii sociali și orice alte persoane prejudiciate prin hotărârile asociaților privitoare la modificarea actului constitutiv pot formula o cer […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca David Talpeș

Convenția din 1995 dintre România și Vietnam pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziuni


Domeniu de aplicare: Convenția se aplică impozitelor pe venit și pe capital, deci inclusiv pentru veniturile reprezentând salarii sau alte drepturi bănești primite în baza contractului de muncă. Prevederi relev […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca Vlad Stan

Stabilirea despăgubirilor în situaţia avariilor produse prin accidente de autovehicule asigurate în


Articolul 49 din Legea nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România stabileşte faptul că: “Asiguratorul acordă despăgubiri, în baza contractului de asigurare, pentru prejudiciile de care asigura […] Citește mai mult →

Scrieți-ne pe WhatsApp