Articole și publicații juridice din România – Budușan și Asociații

Avocat Cluj-Napoca István Juhos

Poate produce efecte juridice un contract nesemnat de părți atunci când acestea au calitatea de pro


Din punctul nostru de vedere cu toate că un contract nu a fost semnat fizic niciodată de către părți, aceasta nu înseamnă că acest contract nu a fost încheiat și acceptat de către acestea. În acest sens, trebui […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca Mihaela Cristea

Neasigurarea unui traducător autorizat cetăţeanului străin constituie motiv de nulitate a Procesulu


Neasigurarea de către organul de control a unui traducător autorizat cetăţeanului străin cu ocazia efectuării cercetărilor cât şi a consemnării rezultatului acestora, concretizate în Procesul verbal de constata […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca István Juhos

Executarea silită împotriva Comisiilor Judeţene de aplicare a legii fondului funciar


Titlurile executorii reprezentate de Sentințele judecătorești pronunțate împotriva comisiilor județene de fond funciar prin care acestea sunt obligate la emiterea titlurilor de proprietate în favoarea petențilo […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca István Juhos

Câteva consideraţii cu privire la ordinele emise de instituţia prefectului vizând reduceri salarial


Ordinul cu caracter individual emis de Insituţia Prefectului prin Prefect prin care s-ar dispune reducerea salariului şi imputerea unor sume care ar reprezenta acordarea în mod nelegal a unor sporuri catre func […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca István Juhos

Infracţiunea de înşelaciune. Plângere împotriva ordonanţei de clasare a cauzei, desfinţarea ordonan


Judecătorul de cameră preliminară, în urma analizei stării de fapt arătată de către petent în cuprinsul plângerii împotriva ordonanţei de clasare, cât şi a actelor de la dosarul de urmărire penală, îşi întemeia […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca Carmen Szabo

Modificarea contractului de concesiune de bunuri proprietate publică


În materia contractului de concesiune de bunuri proprietate publică sunt incidente dispozițiile legale ale Ordonanței de Urgență nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publ […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca István Juhos

Dreptul la imagine al societatii in mediul online


Libertatea de exprimare trebuie exercitata in anumite limite astfel incat sa nu aduca atingere dreptului la imagine al persoanei fata de care se poarta discutiile. Dreptul la imagine fiind protejat de Constitut […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca Marian Bota

Despre interpretarea sintagmei “în condițiile legii” din cuprinsul art. 452 Cod procedură civilă ,


Instanţa investită cu cererea principală, urmează a analiza şi cererea referitoare la acordarea cheltuielilor de judecată întocmai ca pe un capăt de cerere obişnuit, adică prin raportare la probele existente şi […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca Dan Andrei Coldea

Deschiderea procedurii insolvenței la cererea creditorilor conform prevederilor Legii nr. 85/2014


În data de 28 iunie 2014 a intrat în vigoare noua Lege a insolvenței, respectiv Legea nr. 85/2014. Noul act normativ prevede noi condiții ce trebuie îndeplinite pentru deschiderea procedurii insolvenței atât la […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca István Juhos

Contractul de lohn


Până la intrarea României în Uniunea Europeană, despre contractul de lohn se făcea mențiune doar în Legea nr. 141/1997 privind Codul Vamal al Romaniei și în Regulamentul de punere in aplicare a Codului Vamal. D […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca István Juhos

Contractul de know-how


Contractul de know-how este acela în virtutea căruia una dintre părţi, numită furnizor, transmite celeilalte părţi, numite beneficiar, în schimbul unei redevenţe, cunoştinţe tehnice nebrevetabile sau brevetabil […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca Vlad Stan

Concedierea în cazul necorespunderii profesionale


Concedierea salariatului pe motiv de necorespundere profesională, nu poate fi dispusă fără o evaluare prealabilă a salariatului, conform procedurii de evaluare stabilită prin Contractul colectiv de muncă aplica […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca Diana Flavia Barbur

Concedierea unui angajat ca urmare a desfiintarii postului


Angajatorul are dreptul, în baza art 65 Codul Muncii, sa concedieze un angajat, ca urmare a desfiintarii postului ocupat de către acesta. Vorbim astfel de un motiv de concediere care nu se datoreaza vreunei cul […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca István Juhos

Cesiunea creanțelor în noul cod civil


De regulă, cesiunea de creanță transferă cesionarului toate drepturile pe care cedentul le are în legătură cu creanța cedată, precum și drepturile de garanție și toate celelalte accesorii ale creanței cedate. C […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca István Juhos

Câteva consideraţii cu privire la repararea prejudiciul patrimonial şi nepatrimonial rezultat din s


Potrivit dispoziţiilor legale în materie, orice persoană care cauzează altuia un prejudiciu este obligat să-l acopere integral, astfel asigurând restabilirea situaţiei anterioare a victimei prejudiciului. Autor […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca István Juhos

Calitatea societății de asigurare de răspundere civilă în procesele penale conform prevederilor Nou


Noul Cod de Procedură Penală a schimbat calitatea societății de asigurare în cadrul proceselor penale de daună. Astfel, de la calitatea de asigurător, pe care o avea in virtutea dispozițiilor vechiului cod de p […] Citește mai mult →

Scrieți-ne pe WhatsApp