Articole și publicații juridice din România – Budușan și Asociații

Avocat Cluj-Napoca Carmen Szabo

Nulitatea absolută a proceselor-verbale încheiate de CNADNR pentru constatarea contravenților sancţ


Procesele verbale încheiate în format electronic de către agenții constatatori ai CNADNR sunt nule absolut în cazul în care acestea sunt ulterior comuicate contravenienților în format fizic și nu cuprind semnăt […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca Marian Bota

Despre posibilitatea de obligare a administratorului/lichidatorului judiciar la plata cheltuielilor


Fundamentul răspunderii pentru plata cheltuielilor de judecată îl constituie culpa procesuală a părţii care a pierdut procesul, indiferent de calitatea acestora. Astfel, în materia procedurii insolvenței, în ve […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca István Juhos

Procedura de soluţionare a contestaţiilor în faţa Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţi


Orice persoană care se consideră vătămată într-un drept ori într-un interes legitim printr-un act al autorităţii contractante, prin încălcarea dispoziţiilor legale în materia achiziţiilor publice, poate solicit […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca István Juhos

Scurte considerații privind divorţul şi situaţia minorului rezultat din căsătorie


Procedura divorțului, numele pe care îl vor purta soții după divorț, exercitarea autorității părintești cu privire la minorul rezultat din căsătorie, stabilirea locuinței minorului și a pensiei de întreținere s […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca Adrian Miloș

Modificarea unilaterala a clauzelor contractuale referitoare la dobanda in cadrul contractelor de c


Sunt abuzive clauzele contractuale care permit profesionistului ( bancii) modificarea clauzelor contractuale referitoare la dobanda in lipsa unei motivatii intemeiate si fara a prevedea dreptul consumatorului d […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca István Juhos

Poate produce efecte juridice un contract nesemnat de părți atunci când acestea au calitatea de pro


Din punctul nostru de vedere cu toate că un contract nu a fost semnat fizic niciodată de către părți, aceasta nu înseamnă că acest contract nu a fost încheiat și acceptat de către acestea. În acest sens, trebui […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca Mihaela Cristea

Neasigurarea unui traducător autorizat cetăţeanului străin constituie motiv de nulitate a Procesulu


Neasigurarea de către organul de control a unui traducător autorizat cetăţeanului străin cu ocazia efectuării cercetărilor cât şi a consemnării rezultatului acestora, concretizate în Procesul verbal de constata […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca Dan Cristian Moș

Executarea silită împotriva Comisiilor Judeţene de aplicare a legii fondului funciar


Titlurile executorii reprezentate de Sentințele judecătorești pronunțate împotriva comisiilor județene de fond funciar prin care acestea sunt obligate la emiterea titlurilor de proprietate în favoarea petențilo […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca Dan Cristian Moș

Câteva consideraţii cu privire la ordinele emise de instituţia prefectului vizând reduceri salarial


Ordinul cu caracter individual emis de Insituţia Prefectului prin Prefect prin care s-ar dispune reducerea salariului şi imputerea unor sume care ar reprezenta acordarea în mod nelegal a unor sporuri catre func […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca Dan Cristian Moș

Infracţiunea de înşelaciune. Plângere împotriva ordonanţei de clasare a cauzei, desfinţarea ordonan


Judecătorul de cameră preliminară, în urma analizei stării de fapt arătată de către petent în cuprinsul plângerii împotriva ordonanţei de clasare, cât şi a actelor de la dosarul de urmărire penală, îşi întemeia […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca David Talpeș

Timbrul de mediu. Neconformitate cu art.110 din TFUE


Prezentul articol analizează impozitul instituit de OUG nr. 9/2013 pentru a înlocui taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, și determină în ce măsură au fost sau nu înlăturare motivele de ne […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca Carmen Szabo

Modificarea contractului de concesiune de bunuri proprietate publică


În materia contractului de concesiune de bunuri proprietate publică sunt incidente dispozițiile legale ale Ordonanței de Urgență nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publ […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca István Juhos

Dreptul la imagine al societatii in mediul online


Libertatea de exprimare trebuie exercitata in anumite limite astfel incat sa nu aduca atingere dreptului la imagine al persoanei fata de care se poarta discutiile. Dreptul la imagine fiind protejat de Constitut […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca Marian Bota

Despre interpretarea sintagmei “în condițiile legii” din cuprinsul art. 452 Cod procedură civilă ,


Instanţa investită cu cererea principală, urmează a analiza şi cererea referitoare la acordarea cheltuielilor de judecată întocmai ca pe un capăt de cerere obişnuit, adică prin raportare la probele existente şi […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca Dan Andrei Coldea

Deschiderea procedurii insolvenței la cererea creditorilor conform prevederilor Legii nr. 85/2014


În data de 28 iunie 2014 a intrat în vigoare noua Lege a insolvenței, respectiv Legea nr. 85/2014. Noul act normativ prevede noi condiții ce trebuie îndeplinite pentru deschiderea procedurii insolvenței atât la […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca István Juhos

Contractul de lohn


Până la intrarea României în Uniunea Europeană, despre contractul de lohn se făcea mențiune doar în Legea nr. 141/1997 privind Codul Vamal al Romaniei și în Regulamentul de punere in aplicare a Codului Vamal. D […] Citește mai mult →

Scrieți-ne pe WhatsApp