Articole și publicații juridice din România – Budușan și Asociații

Avocat Cluj-Napoca István Juhos

Obligaţiile angajatorului privind siguranța la locul de muncă


Legea nr. 319 din 2006 privind sănătatea şi securitatea în muncă stabilește principalele obligații ale angajatorilor în ceea ce privește siguranța la locul de muncă. Pe lângă aceasta, diversele acte normative d […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca Adrian Miloș

Comision de administrare. Caracterul abuziv. Recalificarea comisionului de administrare in comision


Judecatoria Cluj-Napoca, prin Sentinta civila nr. 411/2015, pronuntata in sedinta publica din 19.01.2015, nedefinitiva, retine ca parata Credit Europe Bank NV prin mandatar Credit Europe Bank Ipotecar IFN perce […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca István Juhos

Obligația de întreținere în natură sau prin plata unei sume de bani


Un element de noutate introdus de Codul Civil este reprezentat de stabilirea obligaţiei de întreţinere pentru ambii părinţi, indiferent cu cine va locui copilul după divorţ sau în urma separării unor părinți ne […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca Mihaela Cristea

Interpretarea art.29 din OUG nr.80/2013 privind scutirea de la plata taxei judiciare de timbru a ac


Potrivit art.29 din OUG nr.80/2013 „Sunt scutite de la plata taxei judiciare de timbru acţiunile şi cererile, inclusiv cele pentru exercitarea căilor de atac, ordinare şi extraordinare, referitoare la despăgubi […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca Dan Andrei Coldea

Deschiderea procedurii insolvenței la cererea debitorului conform prevederilor Legii nr. 85/2014


În data de 28 iunie 2014 a intrat în vigoare noua Lege a insolvenței, respectiv Legea nr. 85/2014. Aceasta prevede noi condiții ce trebuie îndeplinite pentru deschiderea procedurii insolvenței atât la cererea d […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca Mihaela Cristea

Natura contractului de furnizare servicii încheiat cu o autoritate publică


Potrivit Art.2 alin.1 lit. c) din Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ actul administrativ este: „actul unilateral cu caracter individual sau normativ emis de o autoritate publică, în regim de puter […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca István Juhos

Regimul juridic aplicabil salariaților români detașați în străinătate


Deși la nivel european a fost adoptată Directiva nr. 96/71/CA din 1996 privind detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii, care, la art. 7 prevede obligativitatea statelor membre de a adopta actele […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca István Juhos

Asigurarea internaţională de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de autovehi


Prevederile Directivei 72/166/CEE impun asigurătorilor obligația de a prelua răspunderea asiguraților lor pe teritoriul Spațiului Economic European, în baza unei prime unice de asigurare, fapt care facilitează […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca István Juhos

Protecția dreptului la viaţă privată


Reglementarea expresă a dreptului la viață privată în dreptul român a avut loc odată cu intrarea în vigoare a Noului Cod Civil în anul 2011, ale cărui prevederi menționează faptele ce constituie încălcări ale d […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca István Juhos

Contractul de vânzare-cumpărare internațională de mărfuri


La nivel mondial, actele și faptele de comerț se derulează, în mare parte, prin intermediul contractelor de vânzare-cumpăre internațională de mărfuri. Acesta este motivul pentru care cunoașterea particularități […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca Vlad Stan

Abuzul de drept


Elementele constitutive ale abuzului de drept se conturează din săvârşirea în principal cu vinovăție, în subsidiar, fără vinovăție, de către o persoană a unei fapte vătămătoare situației altei persoane sau ordi […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca István Juhos

Recuperarea sumelor avansate de angajator cu titlu de cheltuieli de formare profesională


Din analiza prevederilor art. 195 Codul Muncii rezultă clar că ceea ce dă dreptul angajatorului să se îndrepte împotriva angajatului este achitarea cursurilor de formare profesională şi nerespectarea din partea […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca István Juhos

Competența teritorială a instanțelor judecătorești în litigiile cu element de extraneitate


În litigițiile cu element de extraneitate un element foarte important este alegerea corectă a instanței competente pentru soluționarea litigilor intervenite între părți. Nerespectarea normelor imperative relati […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca Adrian Miloș

Obligatia de plata a contributiilor sociale de sanatate a lucratorilor transfrontalieri


Cetatenii europeni salariati in statul membru de origine care desfasoara activitate secundara independenta intr-un alt stat membru vor achita contributii sociale de sanatate doar in statul in care sunt salariat […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca István Juhos

Antecontractul de vanzare cumparare a unui bun imobil


Antecontractul de vanzare cumparare are ca si obiect obligatia de a incheia in viitor un contract de vanzare cumparare in forma autentica si nu transfera dreptul de proprietate asupra imobilului. Antecontractul […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca István Juhos

Despre procedura specială a evacuării din imobilele folosite sau ocupate fără drept


Evacuarea are în vedere principalul obiectiv de eliberare a unui imobil folosit sau ocupat fără drept. Aspecte importante referitoare la această procedură sunt legate de notificarea prealabilă a persoanelor car […] Citește mai mult →

Scrieți-ne pe WhatsApp