Articole și publicații juridice din România – Budușan și Asociații

Avocat Cluj-Napoca István Juhos

Contractul de know-how


Contractul de know-how este acela în virtutea căruia una dintre părţi, numită furnizor, transmite celeilalte părţi, numite beneficiar, în schimbul unei redevenţe, cunoştinţe tehnice nebrevetabile sau brevetabil […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca Vlad Stan

Concedierea în cazul necorespunderii profesionale


Concedierea salariatului pe motiv de necorespundere profesională, nu poate fi dispusă fără o evaluare prealabilă a salariatului, conform procedurii de evaluare stabilită prin Contractul colectiv de muncă aplica […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca Diana Flavia Barbur

Concedierea unui angajat ca urmare a desfiintarii postului


Angajatorul are dreptul, în baza art 65 Codul Muncii, sa concedieze un angajat, ca urmare a desfiintarii postului ocupat de către acesta. Vorbim astfel de un motiv de concediere care nu se datoreaza vreunei cul […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca István Juhos

Cesiunea creanțelor în noul cod civil


De regulă, cesiunea de creanță transferă cesionarului toate drepturile pe care cedentul le are în legătură cu creanța cedată, precum și drepturile de garanție și toate celelalte accesorii ale creanței cedate. C […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca Dan Cristian Moș

Câteva consideraţii cu privire la repararea prejudiciul patrimonial şi nepatrimonial rezultat din s


Potrivit dispoziţiilor legale în materie, orice persoană care cauzează altuia un prejudiciu este obligat să-l acopere integral, astfel asigurând restabilirea situaţiei anterioare a victimei prejudiciului. Autor […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca Dan Cristian Moș

Calitatea societății de asigurare de răspundere civilă în procesele penale conform prevederilor Nou


Noul Cod de Procedură Penală a schimbat calitatea societății de asigurare în cadrul proceselor penale de daună. Astfel, de la calitatea de asigurător, pe care o avea in virtutea dispozițiilor vechiului cod de p […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca István Juhos

Obligaţiile angajatorului privind siguranța la locul de muncă


Legea nr. 319 din 2006 privind sănătatea şi securitatea în muncă stabilește principalele obligații ale angajatorilor în ceea ce privește siguranța la locul de muncă. Pe lângă aceasta, diversele acte normative d […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca Adrian Miloș

Comision de administrare. Caracterul abuziv. Recalificarea comisionului de administrare in comision


Judecatoria Cluj-Napoca, prin Sentinta civila nr. 411/2015, pronuntata in sedinta publica din 19.01.2015, nedefinitiva, retine ca parata Credit Europe Bank NV prin mandatar Credit Europe Bank Ipotecar IFN perce […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca István Juhos

Obligația de întreținere în natură sau prin plata unei sume de bani


Un element de noutate introdus de Codul Civil este reprezentat de stabilirea obligaţiei de întreţinere pentru ambii părinţi, indiferent cu cine va locui copilul după divorţ sau în urma separării unor părinți ne […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca Mihaela Cristea

Interpretarea art.29 din OUG nr.80/2013 privind scutirea de la plata taxei judiciare de timbru a ac


Potrivit art.29 din OUG nr.80/2013 „Sunt scutite de la plata taxei judiciare de timbru acţiunile şi cererile, inclusiv cele pentru exercitarea căilor de atac, ordinare şi extraordinare, referitoare la despăgubi […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca Dan Andrei Coldea

Deschiderea procedurii insolvenței la cererea debitorului conform prevederilor Legii nr. 85/2014


În data de 28 iunie 2014 a intrat în vigoare noua Lege a insolvenței, respectiv Legea nr. 85/2014. Aceasta prevede noi condiții ce trebuie îndeplinite pentru deschiderea procedurii insolvenței atât la cererea d […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca István Juhos

Natura contractului de furnizare servicii încheiat cu o autoritate publică


Potrivit Art.2 alin.1 lit. c) din Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ actul administrativ este: „actul unilateral cu caracter individual sau normativ emis de o autoritate publică, în regim de puter […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca István Juhos

Regimul juridic aplicabil salariaților români detașați în străinătate


Deși la nivel european a fost adoptată Directiva nr. 96/71/CA din 1996 privind detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii, care, la art. 7 prevede obligativitatea statelor membre de a adopta actele […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca Dan Cristian Moș

Asigurarea internaţională de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de autovehi


Prevederile Directivei 72/166/CEE impun asigurătorilor obligația de a prelua răspunderea asiguraților lor pe teritoriul Spațiului Economic European, în baza unei prime unice de asigurare, fapt care facilitează […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca István Juhos

Protecția dreptului la viaţă privată


Reglementarea expresă a dreptului la viață privată în dreptul român a avut loc odată cu intrarea în vigoare a Noului Cod Civil în anul 2011, ale cărui prevederi menționează faptele ce constituie încălcări ale d […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca David Talpeș

Obligațiile de plată în cazul comunicării publice a operelor muzicale în scop ambiental , în cadrul


Faptul că în săli de fitness și piscine se ascultă muzică în timpul antrenamentelor este de la sine înțeles, și reprezintă o regulă. Totuși, chiar și acest aspect este reglementat de legislația proprietății int […] Citește mai mult →

Scrieți-ne pe WhatsApp