Articole și publicații juridice din România – Budușan și Asociații

Avocat Cluj-Napoca István Juhos

ORE SUPLIMENTARE LA LOCUL DE MUNCA


Munca suplimentara este definita ca fiind : munca prestată în afara duratei normale a timpului de munca saptamanal, respectiv mai mult de 8 ore pe zi si de 40 ore pe saptamana. Munca suplimentara nu poate fi ef […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca Adrian Miloș

Dosarul preturilor de transfer. Marja de profit.


Potrivit art. 108 alin. 2 din Codul de procedura fiscala, „In vederea documentarii respectarii principiului valorii de piata contribuabilul/platitorul care desfasoara tranzactii cu persoane afiliate are obligat […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca Marian Bota

Secretul profesional în domeniul bancar. Limitele instituite prin legislația din România


Potrivit reglementărilor din România, instituţiile de credit sunt obligate să păstreze confidenţialitatea asupra tuturor faptelor, datelor şi informaţiilor referitoare la activitatea desfăşurată, precum şi asup […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca Marian Bota

Plângere contravențională. Lipsa semnăturii agentului constatator pe ambele pagini ale procesului-v


Potrivit prevederilor art. 19 din OG nr. 2/2001 procesul-verbal se semnează pe fiecare pagină de agentul constatator şi de contravenient, iar potrivit art. 17 din același act normativ, lipsa semnăturii agentulu […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca Marian Bota

Despre înregistrarea în străinătate a unui divorț pronunțat în România


În cazul în care instanțele judecătorești din România decid desfacerea unei căsătorii dintre doi soți din care cel puțin unul domiciliază în afara României, se pune problema înregistrării divorțului în țara în […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca Mihaela Cristea

Procedura SAL în materia soluționării alternativă a litigiilor dintre consumatori şi comercianţi


Procedura SAL (procedura de soluţionare alternativă a litigiilor) este introdusă și reglementată la nivelul Uniunii Europene prin Directiva nr. 2013/11/UE care prevede modalitatea de soluționare alternativa a l […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca Diana Flavia Barbur

NULITATEA CONTRACTELOR DE ACHIZITIE PUBLICA


Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca Diana Flavia Barbur

Acordarea de daune materiale și morale în urma accidentelor rutiere


Victimele accidentelor rutiere, precum și alte categorii de persoane, sunt indreptatite sa primeasca, din partea firmelor de asigurare, diferite sume de bani pentru acoperirea prejudiciilor cauzate prin acciden […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca István Juhos

Achiziții publice – contestația pe cale judiciară


Așa cum mentionam într-un articol anterior, noua legislatie în materia achizitiilor publice include și Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie p […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca Diana Flavia Barbur

Achizițiile publice – Contestația pe cale administrativă


De curând, a fost adoptata noua legislatie în materia achizitiilor publice. Este vorba de un pachet de 4 legi publicate în Monitorul Oficial al Romaniei în luna mai 2016 și deja intrate în vigoare. Una dintre a […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca Diana Flavia Barbur

BUNURILE PROPRII


De cele mai multe ori, după divorț, fostii soti doresc sa își imparta bunurile comune dobandite în timpul casatoriei, fie ca este vorba de bunuri imobile- casa, teren, apartament sau bunuri mobile: autoturism, […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca István Juhos

Efectele desfacerii căsătoriei privind relațiile patrimoniale dintre soți


1. Încetarea regimului matrimonial Potrivit dispozițiilor art. 385 din Codul civil: În cazul divorțului regimul matrimonial încetează între soți la data introducerii cererii de divorț. Cu toate acestea, oricare […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca István Juhos

Publicitatea jocurilor de noroc


Având în vedere normele metodologice din 24 februarie 2016 de punere în aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, considerăm necesar să fac […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca István Juhos

Obligația instanței de a verifica temeinicia și legalitatea măsurii arestării preventive dispusă în


Durata arestării preventive a inculpatului nu poate depăși 30 de zile, în afară de situația în care aceasta este prelungită în condițiile legii. În situația în care măsura arestării preventive a fost luată în l […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca Diana Flavia Barbur

Modificarea fisei postului de catre angajator


Angajatorul nu poate modifica fisa postului unei angajate cu atributii de conducere, prin adaugarea unor atributii suplimentare, administrative, deoarece aceasta modificare are semnificatia unei modificari unil […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca Adrian Miloș

Legea darii in plata. Conditii. Procedura.


Prin Legea nr. 77 din 28 aprilie 2016 a fost adoptata de catre Parlamentul Romaniei procedura privind darea in plata a unor bunuri imobile in vederea stingerii obligatiilor asumate prin credite. Practic, actul […] Citește mai mult →

Scrieți-ne pe WhatsApp