BUNURILE PROPRII

De cele mai multe ori, după divorț, fostii soti doresc sa își imparta bunurile comune dobandite în timpul casatoriei, fie ca este vorba de bunuri imobile- casa, teren, apartament sau bunuri mobile: autoturism, obiecte de mobilier, electronice și electrocasnice, sume de bani, etc.

Ce este important de știut este faptul ca pot face obiectul unui partaj doar bunurile comune, dobandite cu contributia comuna a celor doi fosti soti, nu și bunurile proprii fiecarui soț.

În categoria bunurilor proprii intra:
a) bunurile dobândite prin moştenire legală, legat sau donaţie, cu excepţia cazului în care dispunătorul a prevăzut, în mod expres, că ele vor fi comune; astfel, dacă unul dintre soti a primit o moștenire sau o donatie de la o ruda sau un prieten, bunul astfel primit, sau suma de bani primita este bun propriu
b) bunurile de uz personal;
c) bunurile destinate exercitării profesiei unuia dintre soţi, dacă nu sunt elemente ale unui fond de comerţ care face parte din comunitatea de bunuri;
d) drepturile patrimoniale de proprietate intelectuală asupra creaţiilor sale şi asupra semnelor distinctive pe care le-a înregistrat; este cazul unor creatii cum sunt: cărți, tablouri, piese muzicale, etc.
e) bunurile dobândite cu titlu de premiu sau recompensă, manuscrisele ştiinţifice sau literare, schiţele şi proiectele artistice, proiectele de invenţii şi alte asemenea bunuri;
f) indemnizaţia de asigurare şi despăgubirile pentru orice prejudiciu material sau moral adus unuia dintre soţi; poate fi cazul unor sume de bani primite de către soț în urma unui accident rutier a carui victima a fost.
g) bunurile, sumele de bani sau orice valori care înlocuiesc un bun propriu, precum şi bunul dobândit în schimbul acestora;
h) fructele bunurilor proprii.

Toate bunurile anterior mentionate sunt bunuri proprii și apartin exclusiv soțului care le-a dobândit, fără ca celălalt sa poată avea vreo pretentie asupra lor.


Publicat la:
Scrieți-ne pe WhatsApp