Procedura SAL în materia soluționării alternativă a litigiilor dintre consumatori şi comercianţi

Procedura SAL (procedura de soluţionare alternativă a litigiilor) este introdusă și reglementată la nivelul Uniunii Europene prin Directiva nr. 2013/11/UE care prevede modalitatea de soluționare alternativa a litigiilor in materie de consum. Reglementarea procedurii are drept scop protejarea consumatorilor și asigurarea accesului acestora la mecanisme de soluţionare extrajudiciară a litigiilor de înaltă calitate, transparente, eficace şi echitabile.
Directiva europeană a fost transpusă în dreptul intern prin Ordonanța nr.38 din 26 august 2015 privind soluţionarea alternativă a litigiilor dintre consumatori şi comercianţi.
Pe lângă procedura de soluționare a litigiilor, ordonanța mai sus menționată reglementează și modalitatea de organizare și rolul unor alte două entități distincte, special create pentru punerea în aplicare a procedurii, respectiv: entitățile SAL și platforma SOL.
În ceea ce privește entitățile SAL sunt organisme special create care vor funcționa exclusiv în cadrul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, în cadrul unei autorităţi publice centrale sau a unei autorităţi administrative autonome cu responsabilităţi în domeniul protecţiei consumatorilor, scopul lor fiind acela de a asigura punerea în aplicare a procedurii SAL prin administrarea unui site internet actualizat care permite consumatorilor să aibă cu uşurinţă acces la informaţiile referitoare la procedura SAL şi care permite consumatorilor să prezinte online o reclamaţie şi documentele justificative necesare.
Cel puțin la nivel teoretic, vor exista înființate entități SAL in toate sectoarele de activitate. În situaţia în care nu există o entitate de soluţionare a litigiilor competentă pentru anumite sectoare de activitate, poate fi creată o entitate SAL complementară,
În ceea ce privește platforma SOL, aceasta este instrumentul informatic pus la dispoziție de Comisia Europeană prin care consumatorul poate formula reclamația, respectând formularul pus la dispoziție online, va fi informat comerciantul despre existenta ei și totodată vor fi identificate organele abilitate (entitățile SAL) să soluționeze diferendul.
Entităţile SAL, Centrul European al Consumatorilor din România şi asociaţiile de consumatori a obligația de a pune la dispoziţia publicului pe site-urile de internet ale acestora accesul la platforma SOL, oferind un link către site-ul internet al Comisiei Europene, şi, ori de câte ori este posibil, pe un suport durabil la sediile lor, să publice lista entităţilor SAL existente.
Imporțanța acestei proceduri este cu atât mai mare cu cât comerțul electronic cunoaște o ascedență alarmantă în ultimi ani.
Începând cu data de 07 septembrie 2015 orice comerciant care încheie contractele de vânzări sau contracte de prestări de servicii încheiate la distanță, fie că o face prin intermediul unui magazin online sau alt contract încheiat la distanță, are obligația de a informa consumatorul despre existența acestei alternative (pe lângă alte câteva drepturi și obligații, din care cel mai important este că profesionistul nu poate renunța la soluționarea diferendului pe aceasta cale dacă consumatorul a ales astfel), împreună cu obligativitatea de a afișa pe site-ul online un link către site-ul internet al Comisiei Europene, către platforma SOL.

 


Publicat la:
Scrieți-ne pe WhatsApp