Noi criterii pentru conditionarea inregistrarii in scopuri de TVA

1. Acte normative publicate în Monitorul Oficial în perioada 15.08.2016-21.08.2016

Ordinul ANAF nr. 2393/2016 privind stabilirea criteriilor pentru condiționarea înregistrării în scopuri de TVA.
Prin actul normativ adoptat se abrogă Ordinul ANAF nr. 3840/2015 care conținea criteriile care condiționau înregistrarea în scopuri de TVA.
Procedură cuprinsă în Ordinul ANAF nr. 2393/2016 prevede că, înainte de luarea deciziei de respingere a cererii de înregistrare, compartimentul de specialitate din cadrul Fiscului trebuie să asigure contribuabilului exercitarea dreptului de a fi ascultat, potrivit prevederilor art. 9 din Codul de procedură fiscală.
Astfel, reprezentantul legal al persoanei impozabile care îndeplineşte parțial criteriile de evaluare și care este încadrată la risc mediu este invitat la sediul ANAF în vederea susţinerii interviului.
Invitația la interviu se face în scris şi trebuie să cuprindă în mod obligatoriu următoarele informații:
-data, ora și locul la care contribuabilul este obligat să se prezinte;
-baza legală a solicitării;
-scopul solicitării;
-documentele pe care contribuabilul este obligat să le prezinte.
Persoana impozabilă poate solicita, o singură dată, pentru motive justificate, amânarea datei de prezentare, caz în care interviul se reprogramează.

HG nr. 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu.
Actul normativ publicat a înlocuit vechile reguli stabilite prin HG nr.1739/2006. Practic, prin noua Hotărâre de Guvern s-au introdus arii minime pentru autorizarea anumitor clădiri, în timp ce ariile minime deja existente pentru alte construcții au fost micșorate sau mărite.
Printre modificările aduse de HG nr.5 71/2016 enumerăm următoarele:
Se supun avizării şi autorizării privind securitatea la incendiu următoarele categorii de construcţii şi amenajări:
1. Clădiri:
– pentru sedii ale autorităţilor publice locale şi centrale, cu aria desfăşurată mai mare sau egală cu 600 mp;
– de locuit colective, noi sau existente, cu mai mult de patru niveluri supraterane, la care se realizează sau amenajează mansarde.
2. Clădiri sau spaţii amenajate în clădiri, având destinaţia de:
– comerţ, cu aria desfăşurată mai mare sau egală cu 600 mp sau dacă spaţiul este amenajat în clădiri de locuit colective, cu aria desfăşurată mai mare sau egală cu 200 mp;
– îngrijire a sănătăţii, cu spitalizare continuă, indiferent de suprafaţă, sau dispensare şi policlinici, cu aria desfăşurată mai mare sau egală cu 600 mp;
– producţie sau depozitare, cu aria desfăşurată mai mare sau egală cu 600 mp sau dacă spaţiul este amenajat în clădiri de locuit colective, cu aria desfăşurată mai mare sau egală cu 200 mp;
– primire turistică, cu mai mult de opt camere şi/sau 16 locuri pentru cazare de tipul: hoteluri, hoteluri-apartament, moteluri, hosteluri, minihoteluri, vile turistice, bungalouri, cabane turistice, de vânătoare, de pescuit, sate de vacanţă, popasuri turistice, căsuţe tip camping, pensiuni turistice urbane şi rurale, inclusiv unităţile de alimentaţie din incinta acestora.
De asemenea, s-au adus modificări şi în ceea ce priveşte construcţiile şi amenajările care se supun doar autorizării privind securitatea la incendiu.

2. Ştiri juridice

Reglementări mai stricte în Europa pentru WhatsApp, Skype și Facebook Messenger
Comisia Europeană pregăteşte o importantă revizuire a legislaţiei din domeniul telecomunicaţiilor, avându-se în vedere înăsprirea normelor care reglementează aplicaţiile de mesagerie, cum ar fi WhatsApp, Skype și Facebook Messenger.
Astfel, aplicațiile de mesagerie precum cele menţionate anterior vor trebui să respecte reguli mai stricte de securitate și confidențialitate.
În situaţia în care vor fi adoptate noile reguli, aplicațiile de mesagerie ale companiilor IT vor avea un ”statut” similar cu mesajele text tradiționale și apelurile vocale ale companiilor de telecomunicații.
Prin urmare, companiile IT vor trebui să le ofere procurorilor şi serviciilor de informaţii posibilitatea de a intercepta discuţiile suspecţilor pentru care există mandat judecătoresc în acest sens.

Noi criterii de etichetare ecologică a calculatoarelor, articolelor de mobilier și de încălțăminte

Comisia Europeană a adoptat un nou set de criterii ecologice în ce privește etichetarea calculatoarelor (personale, portabile și tablete), articolelor de mobilier și de încălțăminte pe care producătorii interesați să beneficieze de această etichetă ecologică (Eco-Label) trebuie să le respecte.
Producătorii de calculatoare, pentru a fi eligibili să folosească eticheta ecologică trebuie să aibă în vedere, în procesul de proiectare și fabricație, eficiența energetică și posibilitatea de actualizare a dispozitivelor, precum și ușurința cu care acestea pot fi demontate pentru a se recupera și recicla resursele componente.
În ceea ce priveşte articolele de mobilier, noile criterii solicită producătorilor să efectueze o evaluare mai detaliată a ciclului de viață, acordând totodată o atenție specială compușilor și reziduurilor periculoase, ce pot contribui la poluarea aerului din încăperi.
Criteriile revizuite sunt valabile timp de șase ani de la data adoptării.


Publicat la:
Scrieți-ne pe WhatsApp