Acordarea de daune materiale și morale în urma accidentelor rutiere

Victimele accidentelor rutiere, precum și alte categorii de persoane, sunt indreptatite sa primeasca, din partea firmelor de asigurare, diferite sume de bani pentru acoperirea prejudiciilor cauzate prin accidente.
În ceea ce privește persoanele care sunt indreptatite sa primeasca daune, acestea sunt: victimele directe ale accidentelor rutiere, aflate în autovehicul sau în afara acestuia si care au supraviețuit accidentului, precum și persoanele aflate intr-o relație de rudenie sau concubinaj cu victimele accidentelor rutiere care au decedat: soti și concubini, părinți, copii, frați, surori.
Suportarea despagubirilor se face de către asiguratorul (societatea de asigurare) la care exista incheiata o polita de asigurare- RCA, valabilă la data producerii accidentului, pentru autovehicolul condus de către șoferul vinovat de producerea accidentului.
Prejudiciile acoperite sunt cele materiale, precum și cele morale.
Prejudiciile materiale se dovedesc cu inscrisuri (bonuri și chitante fiscale) sau cu martori, și ele reprezintă cheltuieli care au fost efectuate pentru insanatosirea victimei, recuperarea sa medicala, diferența dintre salariu și sumele primite cu titlu de indemnizatie de concediu medical, pentru inmormantarea și pomenirea acesteia, în cazul decesului, pentru acoperirea unor nevoi mai indelungate- în cazul copiilor ramasi orfani de unul sau ambii părinți în urma accidentului (acordarea unor sume pentru continuarea studiilor, de exemplu) etc.
Prejudiciile morale reprezintă o modalitate de a compensa o suferinta morala a persoanei indreptatite, ca urmare a producerii accidentului. Cuantumul acestor prejudicii difera de la caz la caz, iar criteriile care sunt avute în vedere la stabilirea lor sunt: importanţa valorilor lezate prin producerea accidentului, măsura în care a fost afectată situaţia familială, socială şi profesională a persoanei, consecinţele traumei fizice şi psihice suferite, gradul de rudenie al partii cu victimele, gradul de afecțiune existent între aceștia, vârsta părților civile, împrejurarea că una dintre părțile civile locuiau și gospodăreau împreună cu victima, etc.
Prejudiciile materiale și morale pot fi acordare de către asigurator pe cale amiabila, în afara unui proces, iar dacă părțile nu se înțeleg, pot fi solicitate în instanța, în cadrul unui proces penal sau a unui proces civil. Sumele acordate în cadrul unui proces vor fi întotdeauna mai mari decât cele oferite de către asigurator pe cale amiabila.Totodata, cheltuielile de judecată avansate de către părțile vatamate, se vor recupera de la asigurator.


Publicat la:
Scrieți-ne pe WhatsApp