Articole și publicații juridice din România – Budușan și Asociații

Avocat Cluj-Napoca Diana Flavia Barbur

Sancționarea incidentelor de securitate care privesc datele cu caracter personal ale copiiilor


Prelucrarea datelor cu caracter personal ale copiilor presupune respectarea unor reguli speciale, deoarece, potrivit Considerentului 38 din Regulament, „copiii au nevoie de o protecţie specifică a datelor lor c […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca Diana Flavia Barbur

Cererile de înapoiere a copiilor răpiți din Marea Britanie după BREXIT


Deplasarea unui minor dintr-o țară comunitară în alta – de către un singur părinte și/sau refuzul acestuia de a-l înapoia pe copil în țara în care avea reședința obișnuită îi deschide celuilalt părinte ca […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca Diana Flavia Barbur

Retragerea acordului uneia dintre părți, înainte ca instanța să ia act de el


Este binecunoscut faptul că majoritatea litigiilor dintre părți pot fi soluționate pe cale amiabilă, chiar și după înregistrarea unei cereri de chemare în judecată. Fie că semnează o tranzacție sau un acord de […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca Roxana Talpeș

Procedura de urmat în fața Fondului de Garantare a Asiguraților de către creditorii societății City


În contextul în care Autoritatea de Supraveghere Financiară a dispus retragerea autorizației de funcționare a societății de asigurare-reasigurare City Insurance SA, măsură instituită prin Decizia nr. 1148/17.09 […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca Diana Flavia Barbur

Obligațiile asociațiilor de proprietari cu privire la prelucrarea imaginii prin sisteme de supraveg


Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal a publicat, la începutul lunii decembrie 2020, o serie de recomandări adresate asociațiilor de proprietari care montează sisteme […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca Roxana Talpeș

Condiții noi în materia executării silite. Obligativitatea înscrierii în Registrul Național de Publ


La data de 11 septembrie 2020 a intrat în vigoare Legea nr. 196/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2018 privind Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară şi pentru abrogarea Ordonanţei Guver […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca Diana Flavia Barbur

Condițiile în care se pot vinde terenurile agricole din luna octombrie a anului 2020


Legea nr. 175 din 14 august 2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legi […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca Marian Bota

Organizarea muncii pe perioada stării de alertă generată de pandemia cu noul coronavirus SARS-CoV-2


Cu titlu general, obligațiile angajatorului privind promovarea îmbunătăţirii securităţii şi sănătăţii în muncă a lucrătorilor, sunt prevăzute în Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 securităţii si sănătăţii în muncă […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca Diana Flavia Barbur

Rolul concilierii și al consultantului extern în relațiile de muncă


În data de 3 octombrie 2020 a intrat în vigoare Legea 213/2020 pentru modificarea și completarea Codului Muncii, care a introdus noțiunile de consultant extern și de conciliere în raporturile de muncă. Potrivit […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca Adrian Miloș

CAZURI DE IMPREVIZIUNE ÎN PROCEDURA DĂRII ÎN PLATĂ. MODIFICĂRILE ADUSE DE LEGEA NR. 52/2020 LEGII N


Prin Legea nr. 52 din 2020, publicată în Monitorul Oficial din data de 13 mai 2020, au fost aduse o serie de modificări importante Legii nr. 77 din 2016 care reglementează procedura de dare în plată a unui imob […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca Adrian Miloș

CE DREPTURI (MAI) AU MEDICII ÎN CONTEXTUL PANDEMIEI DE CORONAVIRUS


Prezentul articol își propune să analizeze modul în care este afectat dreptul fundamental la muncă al medicilor și al celorlalte categorii de personal din sistemul medical în contextul instituirii stării de urg […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca Diana Flavia Barbur

Restructurarea activității și concedierea individuală după încetarea stării de urgență


Realitățile cu care ne confruntăm de câteva săptămâni au produs deja efecte asupra relațiilor de muncă, numeroși angajați având contractele individuale de muncă suspendate și beneficiind de efectele somajului t […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca Adrian Miloș

Procedura și termenul de contestare a amenzilor primite în perioada stării de urgență. Neconstituți


Prin Decizia din data de 6 mai 2020, Curtea Constituțională a constatat neconstituționalitatea dispozițiilor art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca Teodora Rusu

Încetarea programului de relații personale cu minorul pe calea ordonanței președințiale


Menținerea legăturilor personale dintre copil și părintele care, ca urmare a separării, nu locuiește împreună cu acesta, este un drept atât al părintelui separat, cât și al copilului. Această relație se impune […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca Marian Bota

Elaborarea și implementarea unui proiect în vederea obținerii unei finanțări nerambursabile. Respin


Art. 1481 Cod civil tratează diferența dintre obligațiile de mijloace și obligațiile de rezultat. Astfel, în cazul obligaţiei de rezultat, debitorul este ţinut să procure creditorului rezultatul promis, în vrem […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca Diana Flavia Barbur

Conformarea GDPR la nivelul angajatorilor pe durata stării de urgența și a pandemiei de Coronaviru


Având în vedere, pe de o parte, pandemia de Coronavirus SAR-CoV-2 și pe de altă parte, măsurile luate de către autoritățile române, măsuri care au dus la limitarea drepturilor cetățenilor de a se deplasa, mulți […] Citește mai mult →

Scrieți-ne pe WhatsApp