Modificări aduse Legii 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului

Legea 191/2022 a adus modificări importante Legii 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului.

Printre acestea, se află cele referitoare la modalitatea și procedura prin care poate fi delegată exercitarea autorității părintești atunci când părintele pleacă la muncă în străinătate.

La art. 104 s-a introdus aliniatul 2 indice 1, care prevede că părintele care exercită singur autoritatea părinteasca sau la care a locuit copilul, care este plecat la muncă în străinătate, are obligația de a transmite, de îndată, serviciului public de asistență socială din raza de domiciliu, notificarea cu privire la desemnarea persoanei care se ocupă de întreținerea copilului în perioada absenței sale.

Persoana desemnată pentru delegarea autorității părintești trebuie să facă parte din familia extinsă sau dintre rudele, altele decât cele de gradul III inclusiv, afinii, prietenii familiei ori ai familiei extinse a copilului faţă de care acesta a dezvoltat relaţii de ataşament sau alături de care s-a bucurat de viaţa de familie, să aibă minimum 18 ani şi să îndeplinească condiţiile materiale şi garanţiile morale necesare creşterii şi îngrijirii unui copil.

Confirmarea persoanei în întreţinerea căreia va rămâne copilul se efectuează de către instanţa de tutelă, la fel ca în trecut.

La solicitarea părintelui sau, după caz, din oficiu, instanţa va dispune delegarea temporară a autorităţii părinteşti cu privire la persoana copilului, pentru o perioadă de maximum un an, către persoana desemnată. Noutatea este însă aceea că, în situaţia în care părinţii nu revin în ţară, instanţa poate prelungi succesiv delegarea temporară, pe durata lipsei acestora, pentru perioade de cel mult un an.


Publicat la:

Scrieți-ne pe WhatsApp