Organizarea muncii pe perioada stării de alertă generată de pandemia cu noul coronavirus SARS-CoV-2

Cu titlu general, obligațiile angajatorului privind promovarea îmbunătăţirii securităţii şi sănătăţii în muncă a lucrătorilor, sunt prevăzute în Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 securităţii si sănătăţii în muncă.

În acest sens, în contextul pandemiei generate de coronavirusul SARS-CoV-2 și efectelor acestei pandemii asupra securității și sănătății în muncă, semnalăm faptul că angajatorul are obligația să întocmească un plan de prevenire şi protecţie compus din măsuri tehnice, sanitare, organizatorice şi de altă natură, bazat pe evaluarea riscurilor, pe care să îl aplice corespunzător condiţiilor de muncă specifice unităţii.

Prin urmare, de la caz la caz, urmează a se aprecia în ce mod efectele SARS-CoV-2 influențează activitatea lucrătorilor, iar ulterior luate măsurile preventive necesare.

Pe perioada stării de alertă, care în România a fost prelungită deocamdată pe alte 30 de zile începând cu 12.02.2021, potrivit art. 11 din Anexa nr. 3 (MĂSURI pentru diminuarea impactului tipului de risc) a HG nr. 856/2020, pentru operatorii economici publici şi privaţi cu un număr mai mare de 50 de salariaţi, este instituită obligaţia organizării programului de lucru în regim de telemuncă sau muncă la domiciliu, în condiţiile legii.

În vederea desfășurării activiății în regim de telemuncă sau muncă la domiciliu, Inspecția Muncii a publicat un ghid, ce poate fi consultat pe link-ul de mai jos:

https://www.inspectiamuncii.ro/documents/66402/201782/GHID+PRIVIND+MUNCA+LA+DOMICILIU+_I+TELEMUNCA_Legislatie_OperareRevisal_Final3.pdf/9e271cd3-1fd7-43bd-ab37-03648dee1740

În situaţia în care nu se poate desfăşura activitatea de către salariat în regim de telemuncă sau muncă la domiciliu, operatorii economici publici şi privaţi organizează programul de lucru astfel încât personalul să fie împărţit în grupe care să înceapă, respectiv să termine activitatea la o diferenţă de cel puţin o oră.

În situația în care activitatea nu se desfășoară în regim de telemuncă sau muncă la domiciliu, pe durata stării de alertă, toţi angajatorii din sectorul public şi din privat trebuie să implementeze măsurile prevăzute în art. 1 din ORDINUL nr. 3577 din 15 mai 2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 şi pentru asigurarea desfăşurării activităţii la locul de muncă în condiţii de securitate şi sănătate în muncă, pe perioada stării de alertă, dintre care, cu titlu de exemplu, menționăm următoarele:

a) reinstruiesc în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă toţi lucrătorii care au stat la domiciliu în perioada stării de urgenţă, şomaj tehnic, telemuncă, muncă la domiciliu etc. Reinstruirea trebuie să fie adaptată noilor riscuri reprezentate de infecţia cu SARS-CoV-2 şi se va desfăşura în timpul programului normal de lucru al lucrătorilor;
b) asigură culoare speciale de acces în incintă şi de circulaţie pentru angajaţi, în vederea evitării aglomeraţiei la locurile de muncă;
c) limitează accesul la zonele comune şi asigură respectarea normelor de distanţare socială în aceste zone;
d) stabilesc reguli pentru evitarea situaţiilor accidentale de formare a unor grupuri spontane şi nesecurizate de persoane în incinta instituţiei;
e) desemnează un responsabil pentru verificarea temperaturii tuturor persoanelor care intră în unitate/instituţie;
f) asigură triajul observaţional al angajaţilor prin verificarea temperaturii acestora la începerea programului de lucru şi ori de câte ori este necesar pe parcursul programului;
g) amplasează dozatoare cu dezinfectant la intrarea în unitate, precum şi în fiecare sector al locului de muncă;
h) interzic accesul în unitate al persoanelor care prezintă simptome de infectare cu coronavirusul SARS-CoV-2;
i) întrerup orice contact între angajator/angajat/alte persoane aflate în incinta unităţii cu o persoană simptomatică;
j) aplică benzi de marcare a distanţei recomandate (1,5 metri) în locurile de muncă în care se lucrează cu publicul, pentru persoanele care aşteaptă la rând să intre în incintă, recomandând, în măsura în care condiţiile meteorologice permit, ca persoanele care aşteaptă la rând să rămână în afara clădirii, tot la o distanţă de minimum 1,5 m;
k) dispun aerisirea birourilor minimum o dată de zi;
l) dezinfectează balustradele, mânerele uşilor şi ferestrelor din unitate, precum şi alte zone intens folosite (minimum o dată pe săptămână şi de câte ori este necesar);
m) dezinfectează cel puţin o dată pe săptămână şi ori de câte ori este necesar spaţiile comune şi spaţiile de lucru cu substanţe aprobate pentru combaterea SARS-CoV-2;


Publicat la:
Scrieți-ne pe WhatsApp