Marian Bota

Avocat în conlucrare

„You never really understand a person until you consider things from his point of view.”

Marian Bota - avocat consultant si pledantCu o experiență de 10 ani în avocatură, Marian Bota îşi folosește din plin expertiza acumulată, inventivitatea, spiritul critic şi capacităţile de persuasiune pentru a promova cu succes interesele clienților pe care îi reprezintă.

Activitatea sa frecventă implică servicii de consultanță, asistență și reprezentare în sfera corporate și comercial, precum și a contenciosului-administrativ.

Oferă în mod permanent și continuu de peste 10 ani consultanță juridică unor societăți de renume internațional în realizarea de infrastructură rutieră și feroviară, asigurând astfel servicii juridice în toate domeniile conexe acestor activiăți.

Gestionează dosare importante din sfera urbanismului, a răspunderii civile contractuale/delictuale și a contestării actelor juridice şi/sau faptelor materiale ale organelor administraţiei publice, amintind cu titlu exemplificativ următoarele:

Vorbește fluent limba italiană, motiv pentru care a colaborat și colaborează cu societăți și persoane fizice din Italia sau vorbitori de limbă italiană, în varii domenii juridice cu implicații în România: recuperări creanțe, executări silite, recunoașterea studiilor, divorțuri transfrontaliere, contestare acte administrative, etc.

Limbi Vorbite

– Engleză
– Italiană

Domenii de activitate

– Litigii şi arbitraj

– Interpretarea contractelor

– Răspundere civilă contractuală și delictuală

– Contencios administrativ

– Executare silită

– Drept contravențional

Scrieți-ne pe WhatsApp