Carmen Szabo

Avocat partener

„Success doesn’t come to you, you go to it.”

Carmen Szabo
Cu o experienţă solidă în domeniul juridic de peste 20 de ani Carmen Szabo s-a implicat exclusiv în a pune cât mai bine în practică avocatura, alături de colegii de breaslă.

Este o persoană-cheie în cadrul societăţii, fiind specializată în drept comercial (insolvenţă, litigii comerciale), drept administrativ şi fiscal – societăţi comerciale.

În materie numită generic dreptul afacerilor este specializată în:

 • În materia dreptului insolvenţei: – redactare şi susţinere cereri de deschidere a procedurii insolvenţei, depuneri declaraţii de creanţă; contestarea tabelurilor de creanţă; contestarea măsurilor luate de administratorul sau lichidatorul judiciar; atragerea răspunderii organelor de conducere; reprezentare/asistare în cadrul procedurii şi consultanţă oferită creditorilor în vederea recuperării creanţelor, persoane fizice sau juridice; reprezentare/asistare în faţa judecătorului sindic;
  – contestarea cererilor de deschidere a procedurilor de insolvenţă; contestarea măsurilor luate de administratorul sau lichidatorul judiciar; reprezentare/asistare şi consultanţă oferită debitorului supus procedurii; contestarea măsurii privind atragerea răspunderii organelor de conducere.
 • În materia dreptului societar: – constituire societăţi; divizări; fuziuni; lichidări; modificare acte constitutive; redactare acte constitutive (contracte de societate, statute); înfiinţări/desfiinţări puncte de lucru, autorizări obiecte de activitate, dizolvare/lichidare societăţi, cesiuni de părţi sociale sau acţiuni, excludere asociaţi, modificări privind organele de conducere, reduceri şi majorări de capital, reprezentare şi asistare în faţa Oficiului Registrului Comerţului, precum şi în faţa instanţelor de judecată, consultanţă acordată asociaţilor, acţionarilor sau societăţilor sau reprezentarea/asistarea acestora în cadrul proceselor privind societatea
 • În materia recuperării de creanţe: – reprezentarea, asistarea şi consilierea creditorilor persoane juridice sau fizice în recuperarea creanţelor atât de la alte persoane juridice sau fizice, cât şi de la autorităţi publice, în acest sens realizând: redactare şi comunicare somaţii prealabile; redactare şi susţinere: ordonanţe de plată; cereri cu valoare redusă; cereri de chemare în judecată; cereri de executare silită; contestaţii la executare şi asistare/reprezentare în cadrul acestor proceduri; reprezentare/asistare şi consiliere în faţa organelor de executare silită; reprezentare, asistare şi consiliere în cadrul contestaţiilor la executare sau a altor incidente privind executarea; – reprezentarea, asistarea şi consilierea debitorilor persoane juridice sau fizice în vederea apărării în cadrul procedurilor de recuperare sau executare iniţiate de alte persoane fizice/juridice sau organe fiscale; reprezentare/asistare în faţa organelor de executare silită sau a instanţelor de judecată; redactare şi susţinere contestaţie la executare privind titlurile executate sau privind actele de executare, redactare şi susţinere validare de poprire, reprezentare/asistare şi consiliere privind întoarcerea executării silite
 • În materia dreptului fiscal: – reprezentarea, asistarea şi consilierea persoanelor fizice şi juridice în faţa organelor fiscale sau a instanţelor de judecată; redactarea şi susţinerea contestaţiilor privind decizii de impunere; redactarea de contestaţii la executare, reprezentarea, asistarea şi consilierea persoanelor fizice şi juridice cu privire la contestarea executării silite realizată de către organele fiscale, consilierea persoanelor fizice sau juridice privind legislaţia fiscală
 • În materia dreptului aplicabil pieţelor de capital: – asistarea şi reprezentarea persoanelor fizice sau juridice în cadrul litigiilor specifice societăţilor tranzacţionate pe pieţele de valori mobiliare; – consilierea persoanelor fizice sau juridice cu privire la legislaţia aplicabilă pieţelor de capital; – reprezentarea societăţilor în faţa Autorităţii de Supraveghere Financiară;
 • În materia dreptului administrativ: – reprezentarea, asistarea şi consilierea persoanelor fizice şi juridice în faţa autorităţii publice; – reprezentarea, asistarea şi consilierea în cadrul procedurilor privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii; – contestarea licitaţiilor şi a altor modalităţi de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii; – redactarea acţiunilor în contencios administrativ, reprezentarea şi asistarea persoanelor fizice şi juridice în faţa instanţelor de contencios administrativ; – reprezentare şi consiliere în vederea obţinerii de autorizaţii de funcţionare sau de obţinere a autorizaţiilor de construcţie, sau contestarea acestora; – consilierea persoanelor fizice şi juridice cu privire la dreptul administrativ
 • În materia contractelor speciale: – oferă consultanţă persoanelor fizice şi juridice, precum şi redactează contracte de vânzare-cumpărare, schimb, furnizare, închiriere, mandat, agenţie, intermediere, depozit, asigurare, transport, societate, împrumut, antrepriză, rentă, întreţinere sau alte contracte speciale
 • În materia dreptului civil: – redactare de cereri, reprezentarea şi asistarea persoanelor în faţa instanţelor judecătoreşti în materia răspunderii civile delictuale şi contractuale, expropriere, acţiuni de carte funciară, apărarea şi constituirea dreptului de proprietate şi alte drepturi reale
 • De asemenea, dna. avocat Carmen Szabo reprezintă şi asistă persoane fizice şi juridice în cadrul procedurilor de arbitraj, atât în faţa instanţelor de arbitraj naţionale, cât şi în faţa instanţelor de arbitraj internaţionale

Limbi

– Engleză

Domenii de activitate

– Dreptul insolveţei

– Drept societare

– Drept fiscal

– Contestare decizii de impunere

– Arbitraj comercial

– Recuperări creanţe

– Litigii cu aut. administraţiei publice

– Litigii între profesionişti

– Dreptul aplicabil pieţelor de capital

– Drept administrativ

– Bilet la ordin şi CEC

– Executare silită, contestaţii şi popriri

– Plângeri contravenţionale

Scrieți-ne pe WhatsApp