Dan Andrei Coldea

Avocat în conlucrare

„There is a solution for every problem.”

Dan Andrei Coldea Andrei Coldea a absolvit cursurile Facultății de Drept din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca în anul 2012, precum și cursurile Facultății de Studii Economice și Gestiunea Afacerilor – secția Afaceri internaționale – din cadrul aceleși univeristăți, în anul 2011. În anul 2013 a absolvit și cusurile unui curs de masterat – specializarea Dreptul european și național al afacerilor, organizat de către Facultatea de Drept din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca.

Andrei Coldea este avocat consultant și pledant în următoarele domenii:

 • În materia dreptului proprietății intelectuale:
  – oferă consultanță sau asistență cu privire la înregistrarea mărcilor, obținerea unui brevet, precum și în materia protejării drepturilor de proprietate intelectuală
 • În materia numită generic dreptul afacerilor este specializat în:
 • În materia dreptului insolvenței: redactarea cererilor de deschidere a procedurii insolventei; formularea de declarații de creanță; redactarea contestațiilor privind: cererile de deschidere a procedurilor de insolvență, tabelurile de creanțe, măsurile luate de administratorul sau lichidatorul judiciar; consultanță oferită creditorilor sau debitorilor, persoane fizice sau juridice.
 • În materia dreptului societar: constituire societăți; divizări; fuziuni; lichidări; modificare acte constitutive; înființări/desființări puncte de lucru; autorizări obiecte de activitate; dizolvare/lichidare societăți; cesiuni de părți sociale sau acțiuni; excludere asociați; modificări privind organele de conducere; reduceri și majorări de capital; reprezentare și asistare în fața Oficiului Registrului Comerțului; consultanță acordată asociaților, acționarilor sau societăților.
 • În materia recuperări de creanțe si executare silită: reprezentarea în fața organelor de executare sau a judecătoriilor; consilierea creditorilor sau debitorilor persoane juridice sau fizice în contestarea sau recuperarea creanțelor atât de la alte persoane juridice sau fizice, cât și de la autorități publice; redactare și comunicare somații prealabile, contestații la executare; redactare ordonanțe de plată, cereri cu valoare redusă, cereri de chemare în judecată.
 • În materia dreptului fiscal: reprezentarea și asistarea persoanelor fizice și juridice în fața organelor fiscale; redactarea contestațiilor privind decizii de impunere; consilierea persoanelor fizice și juridice în materia dreptului fiscal și cu privire la contestarea executării silite realizată de către organele fiscale.
 • În materia dreptului administrativ:
  – redactarea acțiunilor în contencios administrativ; consilierea persoanelor fizice și juridice în materia dreptul administrativ.
 • În materia contractelor speciale:
  -oferă consultață persoanelor fizice sau juridice și totodată redactează contracte de vânzare-cumpărare, închiriere, transport, antrepriză, distribuție sau alte contracte speciale
 • În materia dreptului civil:
  – redactarea de cereri; reprezentarea și asistarea persoanelor în fața judecătoriilor în materia răspunderii civile delictuale și contractuale, acțiuni de carte funciară, apărarea dreptului de proprietate și alte drepturi reale.
  – consilierea, reprezentarea și asistarea persoanelor în materia composesoratelor sau altor asociații sau fundații.

Limbi Vorbite

– Engleză

Domenii de activitate

– Dreptul proprietăţii intelectuale

– Contracte civile şi comerciale

– Drept societar

– Procedura insolvenţei

– Contencios administrativ şi fiscal

– Recuperări creanțe și executare silită

Scrieți-ne pe WhatsApp