CAZURI DE IMPREVIZIUNE ÎN PROCEDURA DĂRII ÎN PLATĂ. MODIFICĂRILE ADUSE DE LEGEA NR. 52/2020 LEGII NR. 77/2016.

Prin Legea nr. 52 din 2020, publicată în Monitorul Oficial din data de 13 mai 2020, au fost aduse o serie de modificări importante Legii nr. 77 din 2016 care reglementează procedura de dare în plată a unui imobil în schimbul stingerii datoriei rezultate din contractele de credit.

Cu titlul de noutate, se reglementează în premieră două cazuri de impreviziune care pot conduce la încetarea contractelor de credit și ștergerea tuturor datoriilor generate de către acestea prin transmiterea către bancă a dreptului de proprietate asupra imobilelor ipotecate cu titlu de garanție.

În primul rând, potrivit noii legi reprezintă impreviziune situația în care pentru creditele acordate în valută, cursul de schimb valutar înregistrează o creștere de peste 52,6% față de cursul de schimb valutar din data încheierii contractului de credit. Această prevedere deschide în prezent calea urmării procedurii de dare în plată pentru contractele în franci elvețieni ( CHF).

Un al doilea caz de impreviziune este reprezentat de situația în care rata lunară înregistrează o majorare de peste 50% față de cea inițială, ca urmare a variației dobânzii contractuale. În esență, această prevedere vizează acele contracte în care dobânda este variabilă, fiind stabilită în funcție de marja băncii sau de politica acesteia de creditare, dar poate privi și contracte în care variația se datorează unor factori externi, precum variația indicilor ROBOR, EURIBOR, LIBOR, IRCC.

Cele două praguri sus-menționate trebuie să se mențină pentru cel puțin 6 luni anterior formulării notificării de dare în plată.

Noua legislație mai introduce o interdicție de înscriere a debitorului în Biroul de credit pe durata soluționării procedurii de dare în plată și menține prevederea prin care sunt suspendate orice demersuri de executare silită sau alte demersuri de recuperare ce pot fi realizate de către creditor, până la soluționarea definitivă a contestației formulate de către creditor.

În plus, prevederile legii dării în plată vizează și persoanele care se subrogă în drepturile creditorului inițial, în speță societățile de recuperări creanțe.

O altă prevedere favorabilă consumatorilor, introdusă prin noua legislație restrânge dreptul băncii de a solicita penalități pentru perioada de suspendare generată de notificarea de dare în plată, doar la acele situații în care debitorul a acționat cu rea credință.

Prin prevederea finală, legislația introduce un nou caz de impreviziune în situația debitorilor care au fost executați silit prin vânzarea la licitație a imobilului ipotecat în favoarea băncii, stabilind că există impreviziune în orice situație în care prețul obținut la licitație nu acoperă integral creanța pusă în executare.

Notificarea de dare în plată se poate formula numai prin intermediul avocatului, notarului sau executorului judecătoresc.


Publicat la:
Scrieți-ne pe WhatsApp