Retragerea acordului uneia dintre părți, înainte ca instanța să ia act de el

Este binecunoscut faptul că majoritatea litigiilor dintre părți pot fi soluționate pe cale amiabilă, chiar și după înregistrarea unei cereri de chemare în judecată.
Fie că semnează o tranzacție sau un acord de mediere, fie că pârâtul, prin întâmpinare, se declară de acord cu pretențiile reclamantului, acordul de voință al părților, prin care se stabilește modalitatea de stingere a litigiului, trebuie (re)confirmat în fața instanței de judecată.
În practică, au apărut discuții în legătură cu situația în care părțile se înțeleg în prealabil, fie verbal, fie în scris – prin pozițiile procesuale exprimate sau chiar semnând o tranzacție sau un acord de mediere însă, până când ajung în fața instanței, una dintre ele se răzgândește.
Consider că, în acest caz, instanța nu poate să ia act de acordul părților, exprimat prin înscrisul depus la dosar deoarece, atât timp cât acest acord nu a fost confirmat în fața instanței de judecată, nu poate fi aplicat art. 271 Cod procedură civilă, care prevede: „părțile se pot înfățișa oricând în timpul judecății, chiar fără să fi fost citate, pentru a cere să se dea hotărâre care să consfințească învoiala lor.”
Așa cum rezultă chiar din formularea articolului din Codul de procedură civilă, părțile trebuie să se prezinte pentru a solicita să se ia act de acordul lor.
Practica judiciară este în același sens, Judecătoria Toplița, într-un dosar având ca obiect divorț, apreciind că acordul reclamantei pârâta reconvențional la desfacerea căsătoriei de comun acord poate fi retras atât timp cât instanța nu a luat act de acest acord printr-o hotărâre, a continuat procesul de divorț, desfăcând căsătoria în baza culpei unuia dintre soți, pe baza probelor pe care le-a administrat în acest sens.
Ca urmare, partea se va putea răzgândi, chiar dacă a semnat o tranzacție, atât timp cât instanța nu a luat act de ea prin hotărârea pronunțată.


Publicat la:
Scrieți-ne pe WhatsApp