Articole și publicații juridice din România – Budușan și Asociații

Avocat Cluj-Napoca Diana Flavia Barbur

Suplinirea acordului unuia dintre părinți pe cale judecatoreasca


Toate deciziile importante din viața unui copil se iau, potrivit legislatiei romane, de către ambii părinți, deoarece, în marea majoritate a cazurilor, ambii exercita autoritatea parinteasca. Intra în aceasta c […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca Marian Bota

Procedura de filtrare a recursurilor de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Obligativitatea


În cazul judecării unui recurs de competenţa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, se pune problema dacă, în temeiul art. 493 alin. (6) din Codul de procedură civilă, se poate proceda la judecarea recursului fo […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca Diana Flavia Barbur

DREPTUL DE STERGERE sau DREPTUL DE A FI UITAT


Legislaţia românească, respectiv Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date va fi înlocuită cu noul Regulament al UE p […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca Diana Flavia Barbur

DREPTURILE PERSOANEI ALE CAREI DATE PERSONALE SUNT PRELUCRATE


La data de 25 mai 2018 va intra în vigoare noul Regulament al UE privind protecţia datelor personale (2016/679), cu aplicare directă în toate statele UE, deci şi în România. În cuprinsul acestui Regulament sunt […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca Marian Bota

Formarea iniţială şi continuă pentru exercitarea profesiei didactice în România. Procedura de recun


Formarea iniţială şi continuă pentru exercitarea profesiei didactice se desfăşoară în România în baza Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, a OUG nr. 49/2014 şi a OMECTS nr. 5745 din 13 septembrie 2012 privind […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca Diana Flavia Barbur

Contributia părinților la cheltuielile privind creșterea, educarea, invatatura și pregatirea profes


Potrivit Codului civil, părinții, indiferent ca sunt sau nu căsătoriți, trebuie sa contribuie la cheltuielile privind creșterea, educarea, invatatura și pregatirea profesională a minorilor. Dacă exista neintele […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca Iulia Szombati

Paşii privind schimbarea membrilor unei asociaţii


Procedura privind constituirea şi funcţionarea asociaţiilor este prevăzută de O.G. nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii. Membrii unei asociaţii precum şi datele lor de identificare: numele sau denumir […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca Teodora Rusu

Modalităţile prin care se poate divorţa în România


Noul Cod civil reglementeazã în Capitolul VII „Desfacerea cãsãtoriei” al Titlului II „Cãsãtoria” din Cartea a doua „Despre familie” instituţia divorţului. Capitolul este structurat în douã secţiuni referitoare […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca Teodora Rusu

Regimul juridic al clauzei penale în România


Clauza penală, reglementată de dispoziţiile art. 1538 alin. 1 din Codul civil, reprezintă o prevedere contractuală prin care părţile evaluează anticipat prejudiciile ce ar rezulta din neexecutarea culpabilă a o […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca Teodora Rusu

STABILIREA DOMICILIULUI MINORULUI ÎN STRĂINĂTATE. SITUAȚIA REFUZULUI UNUIA DINTRE PĂRINȚI.


În prezent, Codul Civil prevede ca regulă exercitarea în comun a autorității părinteşti asupra copilului minor de către ambii părinți ulterior desfacerii căsătoriei prin divorț, iar cu titlu de excepție, în caz […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca Teodora Rusu

RETRAGEREA UNUI ASOCIAT DIN SOCIETATEA CU RǍSPUNDERE LIMITATǍ


Cazurile în care un asociat se poate retrage dintr-un S.R.L. sunt reglementate de Legea societăţilor nr. 31/1991 cu modificările şi completările ulterioare. Procedura de retragere a asociatului se defăşoară în […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca Teodora Rusu

Clauza de neconcurență în contractul individual de muncă


Clauza de neconcurență nu reprezintă una din clauzele esențiale ale contractului individual de muncă, însă se încadrează în sfera clauzelor specifice ale acestui tip de contract și este supusă, în mod obligator […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca István Juhos

Drepturile minorităților sexuale în România


Prin minorități sexuale înțelegem acele persoane a căror indentitate sexuală, orientare sau practică sexuală diferă de restul majorității sociale. Prin acest articol încercăm să răspundem celor mai frecvente în […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca Adrian Miloș

Opinie referitoare la aplicabilitatea considerentelor Deciziei Curții Constituționale nr. 623/2016


Prin Decizia nr. 623/2016, punctul 2 din dispozitiv, instanța de contencios constituțional a admis excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 11 raportat la art. 3 teza a doua, art. 7 și art. 8 din L […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca David Talpeș

Obligația de întreținere între foștii soți


De regulă, obligația de întreținere este cunoscută și percepută ca o obligație a părinților față de copii, sau a copiilor față de părinții în vârstă. De asemenea, obligația de întreținere este folosită ca și co […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca Diana Flavia Barbur

Competenta instantelor din Romania în procesele de divorț. Posibilitatea partilor de a alege instan


Potrivit art. 915 Codului de procedura civila, cererea de divorţ este de competenţa judecătoriei în circumscripţia căreia se află cea din urmă locuinţă comună a soţilor. Dacă soţii nu au avut locuinţă comună sa […] Citește mai mult →