Recunoașterea ordinului de protecție emis de un stat membru al Uniunii Europene pe teritoriul unui alt stat membru, fără a fi necesară o nouă procedură judiciară.

Ca urmare a adoptării Regulamentului UE nr. 606/2013 privind recunoașterea reciprocă a măsurilor de protecție în materie civilă, orice persoană care obține un ordin de protecție, în materie civilă, pe teritoriul unui stat membru al U.E., se va bucura de protecție împotriva agresorului, în baza acelui ordin de protecție, pe teritoriul oricărui alt stat membru, fără a fi necesară obținerea unei noi hotărâri judecătorești prin care să fie luate măsuri de protecție împotriva agresorului pe teritoriul acestui din urmă stat, ori vreo altă procedură specială sau de punere în executare a ordinului.
Extinderea teritorială a efectelor ordinului de protecție, se realizează, în prezent, prin emiterea unui certificat, respectiv a unui formular standard multilingv de către autoritatea emitentă a ordinului de protecție din statul membru de origine și care trebuie să cuprindă următoarele informații:
– numele și adresa/datele de contact ale autorității emitente; numărul dosarului; data emiterii certificatului;
– datele de identificare ale persoanei protejate, dacă sunt disponibile și o adresă care urmează să fie folosită în scopuri de notificare, precedată de un avertisment clar că adresa respectivă nu poate fi divulgată persoanei care reprezintă amenințarea;
– datele de identificare ale persoanei care reprezintă amenințarea, dacă aceste informații sunt cunoscute, și adresa care urmează să fie folosită în scopuri de notificare;
– toate informațiile necesare pentru executarea măsurii de protecție, inclusiv, după caz, tipul de măsură și obligația impusă prin aceasta persoanei care reprezintă amenințarea, și specificându-se funcția locului și/sau a perimetrului de care persoanei respective îi este interzis să se apropie sau, respectiv, în care îi este interzis să intre;
– durata măsurii de protecție;
– mențiuni cu privire la modalitatea în care s-a derulat procedura de emitere a ordinului de protecție, respectiv dacă persoana față de care s-au solicitat măsurile protecție a fost informată cu privire la acestea și dacă a avut posibilitatea de a le contesta
– informații privitoare la posibilitatea rectificării și a retragerii certificatului, precum și la posibilitatea ajustării măsurilor de protecție.

Astfel, persoana care dorește să invoce măsurile de protecție de care beneficiază ca efect al unui ordin de protecție, pe teritoriul unui alt stat membru în care se deplasează, trebuie să furnizeze autorității competente acest stat:
– o copie a măsurii de protecție, respectiv a hotărârii judecătorești definitive prin care s-a emis ordinul de protecție,
– certificatul eliberat de autoritățile competente din statul membru al UE emitent al ordinului, prezentat anterior, în original precum și traducerea autorizată a acestuia în limba statului membru al UE în care se doreste extinderea protecției
Acest certificat va fi valabil exclusiv pe durata pentru care au fost dispuse măsurile de protecție prin ordinul obținut, dar nu mai mult de 12 luni de la data eliberării certificatului.
O copie a acestui certificat va fi comunicată și agresorului, căruia i se va aduce la cunoștință faptul că măsurile de protecție instituite împotriva sa prin ordinul de protecție sunt recunoscute și aplicabile în toate statele membre ale Uniunii Europene.


Publicat la:
Scrieți-ne pe WhatsApp