Forța majoră în contextul pandemiei

Particularități privind FORȚA MAJORĂ – în legătură cu apariția Virusului COVID – 19 –

În conformitate cu prevederile art. 1351 alin. (2) C.civ., forța majoră este „orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil”. Astfel, în esență, este vorba despre o cauză exoneratoare de răspundere, în ipoteza neîndeplinirii/amânării executării unei obligații contractuale.

Raportat la trăsăturile acestei noțiuni de forță majoră, distingem următoarele:

  • Această trăsătură demonstrează faptul că evenimentul este străin de acțiunea/inacțiunea persoanei care a cauzat în mod direct și nemijlocit prejudiciul.
  • Această trăsătură înlătură răspunderea juridică în măsura în care debitorul obligației a fost în imposibilitate obiectivă de a prevedea atât producerea evenimentului, cât și efectele prejudiciabile pe care acesta le-a cauzat. Caracterul extraordinar al celor petrecute și care au produs consecințele elimină orice suspiciune cu privire la faptul că debitorul nu a putut să le prevină ori să le înlăture.
  • Caracterul absolut invincibil și inevitabil. Acest caracter al forței majore subliniază dimensiunea evenimentului prejudiciabil, fiind total irezistibil și insurmontabil, condiții ce trebuie îndeplinite în mod cumulativ.

În continuare, se impune a se analiza momentul de la care trebuie să se evalueze previzibilitatea evenimentului, întrucât acesta este definitor în ceea ce privește invocarea forței majore drept o cauză exoneratoare de răspundere. Astfel, luând în considerare modalitatea răspândirii informațiilor referitoare la răspândirea virusului COVID – 19 și a consecințelor acestuia, este relevant a se considera decizia finală privind stabilirea unei urgențe de sănătate publică de importanță internațională, astfel cum aceasta a fost luată de către Comitetul de Urgență pentru Regulamentul Sanitar Internațional la data de 30.01.2020, aparținând Organizației Mondiale a Sănătății (OMS – instituția responsabilă cu gestionarea problemelor de sănătate la nivel mondial).

Pentru obținerea certificării stării de forță majoră, operatorii economici vor trebui să solicite autorităților române eliberarea unui astfel de document, în conformitate cu prevederile legii Nr. 335/2007 a camerelor de comerț din România. Astfel, art. 28 alin. (2) lit. i), Camera Națională „avizează, la cerere, pentru societăţile româneşti, pe bază de documentaţie, existenţa cazurilor de forţă majoră şi efectele acestora asupra executării obligaţiilor comerciale internaţionale;”.

Actualmente, raportat la publicarea Decretului privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, art. 12 prevede faptul că Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri eliberează, la cerere, operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul COVID-19, certificate de situație de urgență în baza documentelor justificative.”

Astfel că, în urma obținerii unui astfel de document de la Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, se poate iniția procedura cu CCIR (Camera de Comerț și Industrie a României), care a publicat pe pagina sa de internet (https://ccir.ro/servicii/avizarea-existentei-cazului-de-forta-majora/) modalitatea prin care se poate solicita avizarea existenței cazului de forță majoră. Dosarul de întocmit va cuprinde:

  • cererea de emitere a avizului, semnată de reprezentantul legal;
  • o copie a contractului afectat din evenimentul de forţă majoră, cuprinzând clauza de forță majoră;
  • atestări de la organele, autoritățile şi instituțiile abilitate, de la caz la caz (altele decât Camera de Comerţ şi Industrie a României), privind existența şi efectele evenimentului invocat, localizarea acestuia, momentul începerii şi încetării evenimentului;
  • notificări adresate partenerului contractual în legătură cu apariția evenimentului invocat şi efectele sale asupra derulării operațiunilor contractuale.

Menționăm că, în privința perioadei pentru care se poate aviza starea de forță majoră, aceasta va varia de la caz la caz, în funcție de documentația concretă furnizată de către solicitant prin dosarul înregistrat la CCIR.

Relevant în prezenta situație este și modalitatea aleasă de către celelalte țări implicate în pandemia cu virusul COVID – 19. Astfel, începând cu data de 30.01.2020, Republica Populară Chineză eliberează certificate de forță majoră referitoare la acest fapt, la solicitarea operatorilor economici, pentru a-i ajuta astfel în eventuale dispute comerciale.


Publicat la:
Scrieți-ne pe WhatsApp