Articole și publicații juridice din România – Budușan și Asociații

Avocat Cluj-Napoca Tudor Grigorean

Ce înseamnă intrarea în vigoare a Decretului privind instituirea stării de urgență?


In data de 16.03.2020, având în vedere evoluția negativă privind persoanele infectate cu virusul COVID-19, Președintele României a promulgat Decretul privind instituirea stării de urgență în România, pentru a i […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca Tudor Grigorean

Măsurile Decretului privind instituirea stării de urgență în mediul economic


Prin Decretul privind instaurarea stării de urgență, s-au adoptat o serie de măsuri care, în linii mari, au o aplicare imediată și directă în domeniul economic. Aceste măsuri au rolul de a ajuta anumite entităț […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca Mihaela Cristea

Legea 19. 2020 – zile libere pentru părinți


Din data de 17 martie 2020, a intrat în vigoare Legea nr. 19 din 14 martie 2020 privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor. Potrivit legii, unul dintre părinți poate solicita an […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca Tudor Grigorean

Forța majoră în contextul pandemiei


Particularități privind FORȚA MAJORĂ – în legătură cu apariția Virusului COVID – 19 – În conformitate cu prevederile art. 1351 alin. (2) C.civ., forța majoră este „orice eveniment extern, imprevizibil, ab […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca Teodora Rusu

Recunoașterea ordinului de protecție emis de un stat membru al Uniunii Europene pe teritoriul unui


Ca urmare a adoptării Regulamentului UE nr. 606/2013 privind recunoașterea reciprocă a măsurilor de protecție în materie civilă, orice persoană care obține un ordin de protecție, în materie civilă, pe teritoriu […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca Diana Flavia Barbur

DIVORȚUL NU POATE FACE OBIECTUL MEDIERII


La data de 9 decembrie 2019, Înalta Curte de Casație și Justiție a pronunțat Hotărârea nr. 33 prin care a stabilit următoarele: În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 2 alin. (4), art. 59 al […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca Marian Bota

Procedura de recunoaştere şi încuviinţare a executării silite pe teritoriul României a unei Sentinţ


Unul dintre avantajele ce este scos frecvent în evidență de către instituțiile de arbitraj internațional pentru a te convinge să alegi această procedură alternativă este termenul de soluționare a litigiilor, ma […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca Diana Flavia Barbur

Introducerea în contractul individual de muncă a unei clauze prin care se stabilește, anticipat, o


La data de 20 mai 2019, Înaltă Curte de Casatie și Justiție a pronunțat Decizia nr. 19 prin care a stabilit următoarele: În interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 10, art. 38, art. 57, art. 134 alin. (1) […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca Dan Cristian Moș

Încetarea de drept a măsurii arestării preventive în lipsă


Arestarea preventivă a unei persoane se dispune prin încheiere motivată, de către judecătorul de drepturi și libertăți, dacă acesta apreciază că sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege. Arestarea preventi […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca Dan Cristian Moș

Mandatul European de Arestare


Definiția mandatului european de arestare se regăsește la art. 1 din Decizia – cadrul a Consiliului 2002/584/JAI din 13 iunie 2002, fiind o decizie judiciară emisă de un stat membru în vederea arestării și a pr […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca Dan Cristian Moș

Termenul rezonabil al procesului penal


Prin prezenta lucrare ne propunem să tratăm principiul dreptului la un proces echitabil, prin coordonata acestuia de termen rezonabil al procesului penal. Durata de timp în care realizează procedurile judiciare […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca Marian Bota

Cerere de plată a despăgubirilor în procedura restituirii cauțiunii. Inadmisibilitatea unei cereri


Există posibilitatea de a cere plata despăgubirilor din cauțiune în cererea principală sau trebuie introdusă o cerere distinctă? Ce efecte are formularea unei astfel de cereri în dosarul în care s-a depus cauți […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca Diana Flavia Barbur

AUTORITATEA PĂRINTEASCĂ ÎN ROMÂNIA


1. Există în legislaţia românească noţiunea de autoritate părintească? Prin noul Cod civil, aplicabil din anul 2011, a fost introdusă noţiunea de autoritate părintească. 2. Care este definiţia noţiunii de autor […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca Adrian Miloș

Ordinul european de anchetă


Ordinul european de anchetă a fost reglementat prin Directiva 2014/41/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 aprilie 2014. În legislația națională a fost transpus prin Legea nr. 236/2017 care comple […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca Dan Cristian Moș

Asistarea martorilor la declarațiile date în fața organelor judiciare


Prin articolul de față ne propunem să analizăm problema asistării martorilor de către avocați aleși cu ocazia declarațiilor pe care aceștia le dau în fața organelor judiciare. Problema este de actualitate și cu […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca Marian Bota

Mijloace pentru facilitarea recuperării creanţelor – procedura pentru emiterea unei ordonanţe


Începând cu data de 18 ianuarie 2017 la nivel european se va aplica Regulamentul UE nr. 655/2014, care instituie o procedură ce permite creditorului să obţină o măsură asigurătorie sub forma unei indisponibiliz […] Citește mai mult →