Legea 19. 2020 – zile libere pentru părinți

Din data de 17 martie 2020, a intrat în vigoare Legea nr. 19 din 14 martie 2020 privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor.

Potrivit legii, unul dintre părinți poate solicita angajatorului acordarea de zile libere, plătite, pentru supravegherea copilului pe perioada închiderii temporare a unităților de învățământ. Se acordă zile libere doar pentru supravegherea copiilor cu vârstă de până la 12 ani sau copiilor cu dizabilităţi cu vârstă de până la 18 ani.

Zilele libere se acordă la cererea unuia dintre părinți depusă la angajator, însoțită de o declarație pe propria răspundere. Zilele libere pot fi luate alternativ de către ambii părinți.

Nu pot solicita și primi zile libere acei părinți cărora locul de muncă le permite munca la domiciliu sau telemunca. Potrivit art.33 din Decretul Președintelui privind declararea stării de urgență, companiile de stat dar și cu capital privat introduc, acolo unde este posibil, pe perioada stării de urgență, munca la domiciliu sau în regim de telemuncă, prin act unilateral al angajatorului.

Pentru acei părinți care au locul de muncă în unitățile special prevăzute de lege (unităţile sistemului energetic naţional, din unităţile operative de la sectoarele nucleare, din unităţile cu foc continuu, din unităţile sanitare şi de asistenţă socială, de telecomunicaţii, ale radioului şi televiziunii publice, din transporturile pe căile ferate, din unităţile care asigură transportul în comun şi salubritatea localităţilor, precum şi aprovizionarea populaţiei cu gaze, energie electrică, căldură şi apă) acordarea zilelor libere se face doar cu acordul angajatorului.

Pe perioada zilelor libere, părinții vor primi, pentru fiecare zi liberă, o indemnizație în cuantum de 75% din salariul corespunzător unei zile lucrătoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat stabilit pentru anul 2020 la valoarea de 5.429 lei


Publicat la:
Scrieți-ne pe WhatsApp