Infracțiunea de zădărnicirea combaterii bolilor în contextul pandemiei de COVID-19

Rezumat:

În contextul declarării stării de Pandemie de către Organizația Mondială a Sănătății, la data de 11.03.2020, Guvernul României a emis Ordonanța de Urgență nr. 28/2020, prin care a adus o serie de modificări Codului Penal, cu scopul declarat expres de a proteja dreptul la viață, precum și dreptul la sănătate al persoanelor.

Modificările se referă la infracțiunea de fals în declarații, prevăzută de art. 326 Cod Penal, infracțiunea de zădărnicirea combaterii bolilor, prevăzută de art. 352 Cod Penal. Prin același act normativ, Guvernul României a introdus o nouă infracțiune, la art. 353 ind. 1, respectiv omisiunea declarării unor informații.

Prin articolul de față vom analiza noua formă a textului de incriminare a infracțiunii de zădărnicire a combaterii bolilor.

 

Sedes materiae:

Art: 352 Cod Penal: Zădărnicirea combaterii bolilor

(1) Nerespectarea măsurilor de carantină sau de spitalizare dispuse pentru prevenirea sau combaterea bolilor infectocontagioase se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.

(2) Nerespectarea măsurilor privitoare la prevenirea sau combaterea bolilor infectocontagioase, dacă fapta a avut ca urmare răspândirea unei asemenea boli, se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani.

(3) Transmiterea, prin orice mijloace, a unei boli infectocontagioase de către o persoană care ştie că suferă de această boală se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.

(4) Dacă fapta prevăzută în alin. (2) este săvârşită din culpă, pedeapsa este închisoarea de la 6 luni la 3 ani sau amenda.

(5) Dacă prin faptele prevăzute în alin. (1) şi (2) s-a produs vătămarea corporală a uneia sau mai multor persoane, pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi, iar dacă s-a produs moartea uneia sau mai multor persoane, pedeapsa este închisoarea de la 5 la 12 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.

(6) Dacă prin fapta prevăzută în alin. (3) s-a produs vătămarea corporală a uneia sau mai multor persoane, pedeapsa este închisoarea de la 3 la 10 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi, iar dacă s-a produs moartea uneia sau mai multor persoane, pedeapsa este închisoarea de la 7 la 15 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.

(7) Dacă prin fapta prevăzută în alin. (4) s-a produs vătămarea corporală a uneia sau mai multor persoane, pedeapsa este închisoarea de la unu la 5 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi, iar dacă s-a produs moartea uneia sau mai multor persoane, pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.

(8) Tentativa la infracţiunea prevăzută la alin. (3) se pedepseşte.

(9) Prin carantină se înţelege restricţia activităţilor şi separarea de alte persoane, în spaţii special amenajate, a persoanelor bolnave sau care sunt suspecte de a fi bolnave, într-o manieră care să prevină posibila răspândire a infecţiei sau contaminări.

 Textul incriminator al art. 352 din Codul Penal anterior modificării aduse prin OUG nr. 28/2020 cuprindea doar varianta infracțională tip, prevăzută în prezent la alin. 2 al acestui articol, precum și varianta infracțională atenuată, când fapta era săvârșită din culpă, incriminare ce se găsește în prezent la alin. 4.

Prin OUG nr. 28/2020 s-au introdus, aparent, încă două variante infracționale tip, respectiv variantele de la alin. 1 și 3, precum și încă trei variante infracționale agravante, prevăzute la alin. 5, 6 și 7, din care ultima este varianta agravantă a formei atenuante a acestei infracțiuni, respectiv a faptei comise din culpă.

Varianta infracțională tip prevăzută la alin. 3, nou introdusă din OUG nr. 28/2020, cunoaște sancționare penală și dacă este comisă în formă tentată.

În fine, la alin. 9 a textului de incriminare din cuprinsul art. 352s-a oferit o definiție a termenului de carantină.

În cazul acestei infracțiuni, obiectul juridic protejat este reprezentat de relațiile sociale privitoare la sănătatea publică, sub aspectul respectării măsurilor privitoare la prevenirea sau combaterea bolilor infectocontagioase, în concret combaterea răspândirii virusului COVID-19.

Prin variantele infracționale agravante, nou introduse prin OUG nr. 28/2020, legiuitorul se pare că a extins obiectul juridic și la relațiile sociale care se referă la ocrotirea integrității corporale sau sănătății fiecărei persoane împotriva faptelor care aduc atingere acestor atribute ale persoanei.

Prin aceste trei noi variante de forme agravante, prevăzute la alin. 5, 6 și 7, se pare că s-a creat un obiect juridic complex, pe de-o parte cel principal, relativ la sănătatea publică, iar pe de altă parte, cel secundar, relativ la integritatea persoanelor. Prin aceste trei noi forme agravante, în cazul infracțiunii de zădărnicirea combaterii bolilor, legiuitorul a considerat că valorile sociale de maximă importanță, precum viața și integritatea persoanei să fie secundare, în raport cu valorile sociale relative la sănătatea publică, care formează obiectul principal.

Evident putem discuta în cazul infracțiunii de zădărnicirea combaterii bolilor, în noua formă de incriminare și de trei noi fapte complexe, raportat la rezultatul produs.

Ne putem întrebarea pertinentă dacă era chiar necesară această modalitate de incriminare, atâta vreme cât codul penal cunoaște instituția concursului de infracțiuni, și astfel, raportat la atitudinea subiectului activ față de urmările efectiv produse se putea reține infracțiunea de zădărnicirea combaterii bolilor în concurs cu infracțiunea de vătămare corporală, vătămate corporală din culpă, lovire, omor, ucidere din culpă, etc. situație în care s-ar fi putut obține un tratament sancționator adecvat și suficient.

Elementul material al variantei tip, prevăzută la alin. 2 din art. 352 Cod Penal, constă în activitatea de nerespectare a măsurilor privitoare la prevenirea sau combaterea bolii infectocontagioase, dacă a avut ca urmare răspândirea acestei boli. Această incriminare se găsea și în textul articolului anterior modificării aduse prin OUG nr. 28/2020, și spunem noi, era suficientă pentru a cuprinde și modalitățile nou introduse, prin care această infracțiune se poate comite.

Nerespectarea măsurilor privitoare la prevenirea sau combaterea noului coronavirus se poate materializa fie în inacțiuni, fie în acțiuni, care încalcă obligațiile presupuse de măsurile respective.

Măsurile privitoare la prevenirea sau combaterea virusului constau în măsuri de carantină sau de spitalizare, sau chiar alte îndatoriri impuse prin acte normative în materie, sau de către diferiți factori decizionali, dispuse pentru prevenirea răspândirii infecției sau contaminării.

Ori atâta vreme cât măsurile privitoare la prevenirea sau combaterea virsulului se referă și la măsuri de carantină sau spitalizare, găsim redundantă noua incriminare din cuprinsul alin. 1 a art. 352.

Evident, alin. 2 al acestui articol presupune și o urmare imediată, respectiv răspândirea acestei boli infectocontagioase, însă alin. 1 care nu presupune o astfel de urmare, va intra în conflict cu incriminările de natură contravenționale ale acestor fapte.

Această urmare imediată a variante infracționale de la alin. 2, presupune așadar răspândirea boli, ori răspândirea unei asemenea boli infectocontagioase constă exact în transmiterea ei la una sau mai multe persoane fizice, care anterior nu era infectate. Transmiterea se poate realiza, evident prin orice mijloace.

Având în vedere așadar că răspândirea virusului presupune de fapt transmiterea  acesteia prin orice mijloace, ne punem din nou întrebarea relativ la oportunitatea incriminării distincte a acestei modalități de comitere a faptei, tratamentul sancționator fiind chiar unul mai grav.

Pentru existența infracțiunii de zădărnicirea combaterii bolilor, în varianta prevăzută la alin. 2, este necesar ca raportul de cauzalitate să fie clar stabilit.

În prezent, răspândirea noului coronavirus este posibilă prin mai multe modalități, fiind deja de notorietate că transmiterea în unele zone ale țării a devenit comunitară.

În această situație, nu întotdeauna simpla nerespectare a unor măsuri privitoare la prevenirea sau combaterea bolii cauzează răspândirea virusului.

Concluzii:

Pentru existența infracțiunii de zădărnicirea combaterii bolilor, în varianta prevăzută la alin. 2, apreciem că este absolut necesar să se stabilească fără echivoc faptul că răspândirea noului coronavirus a fost cauzată de nerespectarea măsurilor privitoare la prevenirea sau combaterea acestei boli.

În fine, apreciem modificările aduse prin OUG nr. 28/2020, la textul incriminator al acestei infracțiuni neoportune, atâta vreme cât elementul material, astfel cum este definit la alin. 2 cuprinde și variantele incriminate distinct la alin. 1 și 3, iar noile formele agravante de la alin. 5, 6 și 7, cunosc un tratament sancționator suficient, dar și adecvat, prin instituția concursului de infracțiuni dintre această infracțiune și cele referitoare la integritatea și viața persoanei.


Publicat la:
Scrieți-ne pe WhatsApp