Procedura și termenul de contestare a amenzilor primite în perioada stării de urgență. Neconstituționalitatea sancțiunii

Prin Decizia din data de 6 mai 2020, Curtea Constituțională a constatat neconstituționalitatea dispozițiilor art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență, care reglementează sancțiunile contravenționale aplicabile. Cu același prilej, Curtea Constituțională a constatat și neconstituționalitatea în ansamblu a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2020, care, printre altele, au înăsprit sancțiunile contravenționale aplicabile pe perioada stării de asediu sau a stării de urgență de la amenzi cuprinse între 100 și 5000 lei la amenzi cuprinse între 2000 și 20000 lei.

În esență, Curtea Constituțională a stabilit pe de-o parte că textul de lege care permite aplicarea unor sancțiuni contravenționale pe perioada stării de urgență nu este clar, acesta neindicând în mod indubitabil care sunt faptele care ar putea fi sancționate. Pe cale de consecință, în privința art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/1999 nu sunt îndeplinite condițiile de predictibilitate și previzibilitate prevăzute de lege.

În plus, Curtea Constituțională a mai constatat că Guvernul României nu putea modifica cuantumul amenzilor prin Ordonanța de urgență nr. 34/2020, acesta fiind atributul exclusiv al Parlamentului României. Pe cale de consecință acest act normativ a fost declarat neconstituțional în integralitatea sa.

Prin urmare, adoptarea acestor decizii deschide calea contestării amenzilor acordate pentru nerespectarea măsurilor luate în perioada stării de urgență determinate de pandemia de coronavirus COVID-19. Desigur că, de la caz la caz, motivelor de neconstituționalitate prezentate mai sus le pot fi adăugate și alte motive de nelegalitate sau de netemeinicie, precum vicii de întocmire a procesului verbal de sancționare, nerealitatea stării de fapt reținute de către agentul constatator, necompetența agentului constatator, etc.

Amenzile vor putea fi contestate deopotrivă de cei care au achitat deja amenda și de cei care nu au achitat-o încă.

Procedura de contestare este cea reglementată prin Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor și presupune formularea unei plângeri contravenționale în termen de 15 zile de la data primirii procesului verbal de sancționare la judecătoria de la locul săvârșirii faptei pentru care s-a aplicat sancțiunea.

Important de menționat este faptul că în temeiul Decretelor Președintelui României nr. 195/2020 și nr. 240/2020 privind instituirea și prelungirea stării de urgență, termenul de formulare a plângerii contravenționale nu curge pe perioada stării de urgență, acesta urmând a curge doar după expirarea acestei perioade. Prin urmare, în măsura în care aceste dispoziții sunt la rândul lor constituționale, orice amendă acordată pe perioada stării de urgență va putea fi contestată într-un termen de 15 zile care începe să curgă de la momentul expirării acestei perioade.

Cu toate acestea, pentru a evita orice interpretare contrară, mai cu seamă că prin comunicatul emis la data de 6 mai 2020 Curtea Constituțională se referă tangențial și la faptul că Președintele României și-ar fi depășit atribuțiile constituționale în cazul unor măsuri dispuse prin decretele de instituire și prelungire a stării de urgență ( inclusiv în ceea ce privește suspendarea cursului termenelor procedurale), în măsura în care este posibil, recomandăm formularea plângerii contravenționale în termen de 15 zile de la data primirii procesului verbal.

Este important de menționat faptul că formularea plângerii contravenționale suspendă de drept executarea sancțiunii de către organele statului, până la finalizarea definitivă a litigiului.

Taxa de timbru pentru formularea unei plângeri contravenționale este de 20 de lei.


Publicat la:
Scrieți-ne pe WhatsApp