Articole și publicații juridice din România – Budușan și Asociații

Avocat Cluj-Napoca Mihaela Cristea

Apărarea drepturilor nepatrimoniale. Dreptul la libertatea de exprimare garantat de art.10 din CEDO


Ocrotirea valorilor intrinseci ființei umane, cum sunt integritatea fizică sau psihică, demnitatea, reputația și intimitatea vieții private se dovedește a fi mult mai greu de realizat atunci când fapta ilicită […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca István Juhos

Marca și acțiunea în contrafacere


Potrivit articolului 2 din legea 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice, poate constitui marcă orice semn susceptibil de reprezentare grafică, cum ar fi: cuvinte, inclusiv nume de persoane, desene, l […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca Adrian Miloș

APLICAREA LEGII DARII IN PLATA IN URMA PRONUNTARII DECIZIEI CURTII CONSTITUTIONALE NR. 623 DIN DATA


Rezumat: Curtea Constitutionala, analizand o prima serie de exceptii de neconstitutionalitate ridicate de catre institutiile bancare in cadrul unor litigii avand drept obiect contestatie privind darea in plata, […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca István Juhos

DIVORȚUL DIN CULPĂ PENTRU SEPARAREA ÎNDELUNGATĂ


Printre formele divorțului pe cale judiciară se regăsește și divorțul pentru separarea îndelungată a soților. Potrivit dispozițiilor legale în vigoare, când soții sunt separați în fapt de cel puțin doi ani de z […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca István Juhos

ACȚIUNEA ÎN SIMULAȚIE


Acțiunea în simulație este acea acțiune prin care se cere instanței de judecată să constate existența și conținutul actului secret cu scopul de a înlătura actul aparent sau acele clauze ale sale care anihilează […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca Teodora Rusu

RETRAGEREA UNUI ASOCIAT DIN SOCIETATEA CU RǍSPUNDERE LIMITATǍ


Cazurile în care un asociat se poate retrage dintr-un S.R.L. sunt reglementate de Legea societăţilor nr. 31/1991 cu modificările şi completările ulterioare. Procedura de retragere a asociatului se defăşoară în […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca István Juhos

ÎNFIINȚAREA UNEI PERSOANE FIZICE AUTORIZATE (PFA)


Înființarea unei persoanei fizice autorizate (PFA) presupune întocmirea unui dosar conținând o serie de acte, urmată de depunerea acestuia la Oficiul Registrului Comerțului în raza căruia persoana fizică autori […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca Marian Bota

Lipsa calității procesuale active a utilizatorului unui autovehicul într-un litigiu ce vizează repa


Potrivit prevederilor art. 36 Cod de procedură civilă, “Calitatea procesuală rezultă din identitatea dintre părți și subiectele raportului juridic litigios, astfel cum acesta este dedus judecății.” În consecinț […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca Vlad Stan

SCURTE CONSIDERAŢII CU PRIVIRE LA PROCEDURA CONTESTĂRII CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA UNEI FUNCŢII PU


Referitor la calitatea procesuală a celui care contestă procedura de desfăşurare a concursului pentru ocuparea unei funcţii publice, potrivit art. 63 din H.G. 611/008 pentru aprobarea normelor privind organizar […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca István Juhos

APOSTILA DE LA HAGA


Înca din anul 2001, România a devenit țară semnatară a Convenţia de la Haga din 1961 cu privire la eradicarea supralegalizării actelor oficiale străine. În conformitate cu art. 2 din Convenţia de la Haga, fieca […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca István Juhos

DREPTUL STRĂINILOR – VICTIME ALE UNOR INFRACȚIUNI – DE A BENEFICIA DE ASISTENȚA JURIDIC


Începând cu anul 2004, a intrat în vigoare Legea nr. 211/2004, care reglementează unele măsuri pentru asigurarea protecţiei victimelor infracţiunilor. Potrivit acestei legi, persoanele care suferă de pe urma să […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca István Juhos

MODALITĂȚI DE EXERCITARE A PROFESIEI DE ARHITECT


Potrivit art. 17 alin.1 din Legea nr. 184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect, „Dreptul de semnătură se poate exercita în cadrul birourilor individuale, birourilor asociate, societăţil […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca István Juhos

CONTESTAREA PE CALE ADMINISTRATIVĂ A ACTELOR ADMINISTRATIVE FISCALE


Rezumat: Nu de puține ori, în urma deciziilor și acțiunilor inițiate de către autoritățile fiscale sau chiar a lipsei de reacție din partea acestora, contribuabilii se simt lezați în drepturile lor. Aceștia se […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca István Juhos

DIVORȚUL PRIN ACORDUL SOȚILOR ÎN FAȚA INSTANȚELOR DE JUDECATĂ


Spre deosebire de reglementarea din Codul familiei, care permitea desfacerea căsătoriei prin acordul părților, în fața instanțelor de judecată, doar dacă trecea cel puțin un an de la încheierea căsătoriei și do […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca István Juhos

Înființarea unei societăți cu răspundere limitată


Pentru o persoană care vrea să-și deschidă o afacere, înființarea unei societăți cu răspundere limitată este unul dintre primii pași. Avantajul înființării unei SRL este faptul că se constituie o entitate jurid […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca István Juhos

CLAUZA DE FORMARE PROFESIONALĂ


Potrivit legislației în vigoare angajatul are dreptul la formare profesională asigurată de către angajator, drept care nu îi poate fi îngrădit în niciun fel. Fiecare angajator în parte trebuie să aibă un plan d […] Citește mai mult →

Scrieți-ne pe WhatsApp