APLICAREA LEGII DARII IN PLATA IN URMA PRONUNTARII DECIZIEI CURTII CONSTITUTIONALE NR. 623 DIN DATA DE 25.10.2016.

Rezumat: Curtea Constitutionala, analizand o prima serie de exceptii de neconstitutionalitate ridicate de catre institutiile bancare in cadrul unor litigii avand drept obiect contestatie privind darea in plata, s-a pronuntat prin Decizia nr. 623 din 25 octombrie 2016 cu privire la (ne)constitutionalitatea articolului 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea in plata.

Potrivit unui comunicat de presa afisat pe site-ul institutiei (www.ccr.ro), Curtea Constitutionala a admis exceptia de neconstitutionalitate ridicata si a constatat ca prevederile art.11 teza intai raportate la art.3 teza a doua, art.4, art.7 şi art.8 din Legea nr.77/2016 sunt constitutionale numai in măsura in care instanta judecatoreasca verifica conditiile referitoare la existenta impreviziunii.
Pe de alta parte, Curtea a constatat ca art.11 din Legea nr.77/2016 se refera si la contractele incheiate inainte de intrarea in vigoare, in 2011, a noului Cod civil, sens in care instantele judecatoresti vor face aplicarea impreviziunii astfel cum aceasta a fost configurata sub regimul Codului civil din 1864 si cu precizarile care se vor regasi in motivarea finala a decizie Curtii Constitutionale, care se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei.
In esenta, impreviziunea exista atunci cand in executarea contractului a intervenit un eveniment exceptional ce nu putea fi prevazut in mod rezonabil de parti la data semnarii sale, ceea ce face excesiv de oneroasa executarea obligaţiei debitorului. Verificarea acestor conditii revine, in fiecare caz, instantei judecatoresti care, in conditiile legii, este independenta in aprecierea sa, ea pronuntand fie adaptarea contractului, fie incetarea sa in forma pe care o decide si care poate merge pana la preluarea de catre creditor a imobilului adus garantie cu stingerea tuturor accesoriilor.
Practic, in temeiul deciziei Curtii Constitutionale, in situatia in care instantele de judecata vor constata ca intr-o situatie concreta sunt indeplinite conditiile impreviziunii, atunci, instanta de judecata va avea posibilitatea de a stabili fie adaptarea contractului care poate semnifica inclusiv modificarea soldului exitent, fie incetarea contractului, urmand ca in aceasta din urma situatie sa stabileasca in concret daca eventuala diferenta ramasa intre valoarea soldului creditului si valoarea de piata a imobilului adus in garantie urmeaza a fi stearsa in totalitate ori reimpartita intre partile contractului.
In privinta aplicabilitatii considerentelor deciziei Curtii Constitutionale, acestea vor fi aplicate de instantele de judecata de la data publicarii sale in Monitorul Oficial al Romaniei, inclusiv in cazul litigiilor aflate in curs la data publicarii ( cauzei pendinte). Este de asemenea important de mentionat ca decizia Curtii Constitutionale nu retroactiveaza, ceea ce inseamna ca nu se va aplica operatiunilor de dare in plata finalizate anterior publicarii sale in Monitorul Oficial al Romaniei.


Publicat la:
Scrieți-ne pe WhatsApp