MODALITĂȚI DE EXERCITARE A PROFESIEI DE ARHITECT

Potrivit art. 17 alin.1 din Legea nr. 184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect, „Dreptul de semnătură se poate exercita în cadrul birourilor individuale, birourilor asociate, societăţilor de proiectare sau altor forme de asociere constituite conform legii”.
Această normă legală se completează cu prevederile art. 83 din Regulamentul din 27 noiembrie 2011 de organizare şi funcţionare a Ordinului Arhitecţilor din România, potrivit căruia „Pentru exercitarea profesiei, arhitecţii cu drept de semnătură pot constitui, la alegere, potrivit legii, birouri individuale, birouri asociate, societăţi civile profesionale, societăţi comerciale de proiectare sau îşi pot desfăşura activitatea în temeiul unor contracte de muncă, potrivit legii.”
Drept consecință, pentru a profesa, un arhitect are mai multe posibilități: (1) să își înființeze un birou individual, (2) să se asocieze cu un alt arhitect, titular al unui birou individual, (3) să înființeze o societate civilă profesională, împreună cu unul sau mai mulți arhitecți, (4) să înființeze o societate comercială având ca obiect de activitate activități de arhitectură, (5) să se angajeze cu contract individual de muncă.

(1) Biroul Individual de Arhitectură
Biroul individual de arhitectură – BIA – este o formă de organizare juridică de tip PFA (persoană fizică autorizată) ce oferă posibilitatea oricărui arhitect cu drept de semnatură să profeseze într-o formă legală și să poate emite facturi clienților săi.
În birourile individuale de arhitectură îşi exercită profesia un arhitect cu drept de semnătură, în calitate de titular. În cadrul biroului individual îşi pot desfăşura activitatea şi alţi arhitecţi, cu sau fără drept de semnătură, precum şi stagiari, care pot avea calitatea de salariaţi.

(2) Birourile asociate
Legea prevede posibilitatea ca două birouri individuale să se asocieze, în acest sens urmând a se încheia o convenție de asociere. Asocierea nu poate restrânge drepturile arhitecţilor asociaţi, cu excepţia interdicţiei de a angaja clienţi cu interese contrare.
Convenţia de asociere se încheie, în formă scrisă, între arhitecţii titulari ai birourilor individuale de arhitectură. Aceasta se declară şi se depune la filiala teritorială unde sunt înregistrate birourile individuale, nu mai târziu de 7 zile calendaristice de la semnarea ei.
Unul din principiile asocierii este acela că un asociat nu poate accepta o lucrare sau un client dacă unul dintre asociaţii săi se opune în mod justificat.
Asocierea birourilor individuale de arhitectură se declară la filiala teritorială a Ordinului unde se află sediul profesional, prin depunerea documentelor prevăzute de art. 85 alin. 2 din Regulamentul din 27 noiembrie 2011 de organizare şi funcţionare a Ordinului Arhitecţilor din România.
În termen de 7 zile de la înregistrarea cererii, preşedintele filialei teritoriale va elibera o dovadă de înregistrare a birourilor asociate de arhitectură.

(3) Societătea civilă profesională de arhitectură
Societăţile civile profesionale de arhitectură se constituie de către 2 sau mai mulţi arhitecţi cu drept de semnătură, prin contract de societate înregistrat la filiala teritorială a Ordinului.
Raporturile contractuale se nasc între client şi societatea civilă profesională de arhitectură, indiferent care dintre arhitecţii asociaţi sau salariaţi îndeplineşte serviciul profesional.
Patrimoniul este comun şi aparţine asociaţilor în cote-părţi stabilite prin contractul de societate – acesta împreună cu statutul societății se încheie înformă scrisă, cu respectarea contractului-cadru stabilit de Consiliul naţional al Ordinului.
Societăţile civile profesionale de arhitectură se declară la filiala teritorială a Ordinului, în a cărei rază se află sediul profesional, prin depunerea acelorași documente ca și cele necesare pentru asocierea de birouri,prevăzute de art. 85 alin. 2 din Regulament.

(4) Societatea comercială de proiectare
O altă modalitate de a exercita profesia de arhitect este aceea de a înființa o societate comercială de proiectare, adică a unui SRL (societate cu răspundere limitată), având ca obiect principal de activitate codul CAEN 7111 – Activități de arhitectură.
O societate cu acest obiect de activitate va putea desfășura următoarele: consultanță pentru activități de arhitectură, planuri și proiecte pentru clădiri, planuri de urbanism și amenajarea teritoriului. Acest obiect de activitate exclude însă decorațiunile interioare – se va putea desfășura această activitate doar dacă se autorizează ca obiect secundar, fie odată cu înființarea societății, fie ulterior.
În funcție de activitățile pe care societatea le va desfășura, se vor putea autoriza unul sau mai multe obiecte secundare specifice. De exemplu, dacă în cadrul societății vor profesa ingineri care vor proiecta structura de rezistență a clădirii proiectate de arhitecți, se va autoriza ca obiect secundar de activitate codul CAEN 7112 – Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea.
Așadar, prealabil înființării unei societăți comerciale de proiectare, se va obține de la Oficiul Registrului Comerțului (ORC) în raza căruia va fi stabilit sediul social, dovada disponibilității denumirii alese. În acest sens, se va depune o cerere, completată cu 3 denumiri, în ordinea preferințelor. Se va elibera un certificat privind rezervarea denumirii disponibile, care va fi valabil pentru o perioadă de 3 luni, termen în care vor trebui depuse documentele de înființare a societății.
Odată obținută dovada disponibilității denumirii, dosarul cu documentele necesare înmatriculării societății se vor depune la Oficiul Registrului Comerțului în raza căruia va fi stabilit sediul social, unde va primi termen de soluționare în maxim 3 zile, urmând ca în ziua următoare admiterii cererii de înmatriculare să se elibereze actele. De menționat este că nu se cere obținerea unor avize și autorizații prelabile înmatriculării.
Taxele percepute de ORC în vederea înființării societății, inclusiv cele de rezervare de denumire, vor fi de aproximativ 600 lei.

(5) Angajarea în temeiul unui contract individual de muncă

Această ultimă modalitate de exercitare a profesiei de arhitect presupune încadrarea în muncă în temeiul unui contract individual de muncă, încheiat între angajatorul de profil cu un arhitect.
Aceasta este o formă dependentă de exercitare a profesiei, spre deosebire de înființarea unui birou individual, unde activitatea se desfășoară în mod independent.

Autor: Av. Soporan Alexandra


Publicat la:
Scrieți-ne pe WhatsApp