DREPTUL STRĂINILOR – VICTIME ALE UNOR INFRACȚIUNI – DE A BENEFICIA DE ASISTENȚA JURIDICĂ GRATUITĂ ÎN CURSUL PROCESULUI PENAL, ÎN ROMÂNIA

Începând cu anul 2004, a intrat în vigoare Legea nr. 211/2004, care reglementează unele măsuri pentru asigurarea protecţiei victimelor infracţiunilor.
Potrivit acestei legi, persoanele care suferă de pe urma săvârșirii unei infracțiuni au dreptul de a solicita asistență juridică gratuită din partea statului român, ajutor care se concretizează în asistarea și/sau reprezentarea de către un avocat din oficiu, pe toată durata procesului penal.

Categoriile de victime care pot solicita asistență juridică gratuită în România, sunt:
1. Victimele unei tentative de omor, omor calificat sau omor deosebit de grav
2. Victimele unei infracţiuni de vătămare corporală gravă, sau ale unei infracţiuni intenţionată care a avut ca urmare vătămarea corporală gravă
3. Victimele unei infracţiuni de viol, act sexual cu un minor şi perversiune sexuală
4. soţul, copiii şi persoanele aflate în întreţinerea persoanelor decedate prin săvârşirea infracţiunilor de omor, omor calificat şi omor deosebit de grav, precum şi a infracţiunilor intenţionate care au avut ca urmare moartea persoanei.
Pe lângă aceste categorii de persoane, se acordă asistență juridică gratuită și altor categorii de victime decât celor anterior menționate, dacă venitul lunar pe membru de familie al victimei este cel mult egal cu salariul de bază minim brut pe ţară stabilit pentru anul în care victima a formulat cererea de asistenţă juridică gratuită.

Pentru a beneficia de asistență juridică gratuită din partea statului român, trebuie îndeplinite, cumulativ, următoarele condiții:
1. Este absolut necesar ca infracţiunea să fi fost săvârşită pe teritoriul României sau, în cazul în care infracţiunea a fost săvârşită în afara teritoriului României, victima să fie cetăţean român sau străin care locuieşte legal în România şi procesul penal să se desfăşoare în România.
2. Victima să fi sesizat organele de urmărire penală sau instanţa de judecată în termen de 60 de zile de la data săvârşirii infracţiunii, sau de la data la care s-a luat cunoștință despre săvârșirea infracțiunii. În situația în care victima se afla in imposibilitatea, fizică sau psihică, de a sesiza instanta, termenul de 60 de zile se calculeaza de la data la care a incetat starea de imposibilitate.
Pe cale de excepție, victimele care nu au împlinit vârsta de 18 ani şi cele puse sub interdicţie nu au obligaţia de a sesiza organele de urmărire penală sau instanţa de judecată cu privire la săvârşirea infracţiunii. Reprezentantul legal al minorului sau al persoanei puse sub interdicţie poate sesiza organele de urmărire penală cu privire la săvârşirea infracţiunii.

Persoana interesată de asistență juridică gratuită va depune o cerere în acest sens, la tribunalul în a cărui circumscripție domiciliază. La această cerere va anexa, în copie, documentele justificative pentru datele înscrise în cerere şi orice alte documente deţinute, utile pentru soluţionarea cererii.
În cazul în care victima nu şi-a ales un apărător, tribunalul, admițând cererea acesteia, va desemna un apărător din oficiu pentru a asista/reprezenta victima în procesul penal.

Asistenţa juridică gratuită se acordă fiecărei victime pe tot parcursul procesului, în limita unei sume echivalente cu două salarii de bază minime brute pe ţară, stabilite pentru anul în care victima a formulat cererea de asistenţă juridică gratuită.

Autor: Av. Soporan Alexandra


Publicat la:
Scrieți-ne pe WhatsApp