Articole și publicații juridice din România – Budușan și Asociații

Avocat Cluj-Napoca Dan Andrei Coldea

Contestație la executare. Vicii privind calculul accesoriilor în executarea unui titlu reprezentat


În practică, sunt frecvente cazurile în care creditorii bancari demarează executarea silită, suma solicitată de către bancă cuprinzând atât debitul principal cât și accesoriile calculate în mod unilateral de că […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca István Juhos

Asociatiiile de proprietari. Presedintele si administratorul


Cu toate că responsabilităţile preşedintelui şi ale administratorului de bloc sunt diferite, iar din punct de vedere juridic, preşedintele reprezintă asociaţia, din raţionamente economice, legislaţia permite cu […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca István Juhos

Procedura concedierii colective


Procedura concedierii colective, spre deosebire de procedura concedierii individuale, este caracterizată de un grad de rigoare mult mai ridicat. Astfel, anterior emiterii deciziei efective de concediere, angaja […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca Adrian Miloș

Art. 23 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ. Principiul Tempus Regit Actum.


Potrivit jurisprudentei constante a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, precum si a Curtii Constitutionale, dispozitiile art. 23 din Legea nr. 554/2004 se interpreteaza in sensul ca hotararea judecatorească i […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca István Juhos

Procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei pentru lipsa unei rovinete valabile


În cazul în care pe procesul verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei pentru lipsa unei rovinete valabile, nu apare semnătura olografă a agentului constatator, în urma plângerii formulate, instanţa d […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca Vlad Stan

Obligativitatea individualizării sancţiunii aplicate pentru fiecare faptă contravenţională


În lipsa individualizării sancţiunii pentru fiecare din cele două fapte contravenţionale reţinute prin procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei, contravenientul nu poate alega legalitatea şi […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca István Juhos

Calitate procesuala pasiva in cadrul actiunii prin care se solicita pronuntarea unei hotarari care


In cadrul acestui tip de actiuni promitentul vanzator are calitate procesuala pasiva, insa este obligatoriu ca acesta sa detina calitatea de proprietar asupra imobilului la momentul inaintarii actiunii in insta […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca István Juhos

Scurte considerații cu privire la semnele distinctive asociate produselor – Marcă înregistrat


Proprietatea intelectuală, în sens foarte larg, cuprinde drepturile legale ce rezultă din activitatea intelectuală în domeniul industrial, științific, literar sau artistic. În mod tradițional, domeniul propriet […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca Dan Andrei Coldea

Regimul juridic al sucursalei unei societăți și al actelor încheiate de aceasta


Sucursala este doar un dezmembrământ fără personalitate juridică al societății-mame, fiind o extensie în teritoriu a acesteia. Sucursala nu are aptitudinea de a avea drepturi și obligații proprii fiindcă nu deț […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca István Juhos

Regimul juridic al pieselor auto recondiționate


În cazul în care operatorul economic dispune de produse recondiţionate, reparate sau folosite reutilizabile ce ar putea fi utilizate în activitatea desfăşurată, acesta va aduce la cunoştinţa beneficiarului acea […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca István Juhos

Plangere impotriva procesului verbal de suspendare a permisului pentru radar


La baza formularii unei plangeri contraventionale impotriva unui proces-verbal de aplicare a unei sanctiuni contraventionale se regasesc prevederile OG 2/2001, aceasta ordonanta fiind sediul materiei in domeniu […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca Carmen Szabo

Nulitatea absolută a proceselor-verbale încheiate de CNADNR pentru constatarea contravenților sancţ


Procesele verbale încheiate în format electronic de către agenții constatatori ai CNADNR sunt nule absolut în cazul în care acestea sunt ulterior comuicate contravenienților în format fizic și nu cuprind semnăt […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca Marian Bota

Despre posibilitatea de obligare a administratorului/lichidatorului judiciar la plata cheltuielilor


Fundamentul răspunderii pentru plata cheltuielilor de judecată îl constituie culpa procesuală a părţii care a pierdut procesul, indiferent de calitatea acestora. Astfel, în materia procedurii insolvenței, în ve […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca István Juhos

Procedura de soluţionare a contestaţiilor în faţa Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţi


Orice persoană care se consideră vătămată într-un drept ori într-un interes legitim printr-un act al autorităţii contractante, prin încălcarea dispoziţiilor legale în materia achiziţiilor publice, poate solicit […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca István Juhos

Scurte considerații privind divorţul şi situaţia minorului rezultat din căsătorie


Procedura divorțului, numele pe care îl vor purta soții după divorț, exercitarea autorității părintești cu privire la minorul rezultat din căsătorie, stabilirea locuinței minorului și a pensiei de întreținere s […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca Adrian Miloș

Modificarea unilaterala a clauzelor contractuale referitoare la dobanda in cadrul contractelor de c


Sunt abuzive clauzele contractuale care permit profesionistului ( bancii) modificarea clauzelor contractuale referitoare la dobanda in lipsa unei motivatii intemeiate si fara a prevedea dreptul consumatorului d […] Citește mai mult →

Scrieți-ne pe WhatsApp