Articole și publicații juridice din România – Budușan și Asociații

Avocat Cluj-Napoca István Juhos

Sporul de stabilitate în muncă -Aplicare practică-


Sediul materiei privind sporul de stabilitate în muncă este Legea nr. 63/2011 privind încadrarea și salarizarea în anul 2011 a personalului didactic și didactic auxiliar din învățământ, cu modificările și compl […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca David Talpeș

Posibilitatea solicitării de daune morale atunci când s-au obținut anterior pe cale judecătorească


Prezentul articol analizează situația în care o victimă a unui accident auto a solicitat și a obținut prin instanță repararea prejudiciului material, însă dorește ulterior să solicite acordarea de daune morale. […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca Dan Cristian Moș

Despre obligativitatea deținerii persmisului de conducere pentru mopede


De la data de 19 ianuarie 2013 a devenit obligatorie deținerea unui permis de conducere a categoriei de autovechicule – mopede. Această modificare în legislație rutieră cu privire la nouă categorie de autovechi […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca Marian Bota

Despre divorțul trasfrontalier. Procedură


Instanțele din România sunt competente să judece cereri de divorț oridecâte ori în România se află reședința obșinuită sau actuală a soților, ultima reședință obișnuită a soților în condițiile în care unul dint […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca Dan Andrei Coldea

Contestație la executare. Vicii privind calculul accesoriilor în executarea unui titlu reprezentat


În practică, sunt frecvente cazurile în care creditorii bancari demarează executarea silită, suma solicitată de către bancă cuprinzând atât debitul principal cât și accesoriile calculate în mod unilateral de că […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca István Juhos

Asociatiiile de proprietari. Presedintele si administratorul


Cu toate că responsabilităţile preşedintelui şi ale administratorului de bloc sunt diferite, iar din punct de vedere juridic, preşedintele reprezintă asociaţia, din raţionamente economice, legislaţia permite cu […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca István Juhos

Procedura concedierii colective


Procedura concedierii colective, spre deosebire de procedura concedierii individuale, este caracterizată de un grad de rigoare mult mai ridicat. Astfel, anterior emiterii deciziei efective de concediere, angaja […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca Adrian Miloș

Art. 23 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ. Principiul Tempus Regit Actum.


Potrivit jurisprudentei constante a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, precum si a Curtii Constitutionale, dispozitiile art. 23 din Legea nr. 554/2004 se interpreteaza in sensul ca hotararea judecatorească i […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca István Juhos

Procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei pentru lipsa unei rovinete valabile


În cazul în care pe procesul verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei pentru lipsa unei rovinete valabile, nu apare semnătura olografă a agentului constatator, în urma plângerii formulate, instanţa d […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca Vlad Stan

Obligativitatea individualizării sancţiunii aplicate pentru fiecare faptă contravenţională


În lipsa individualizării sancţiunii pentru fiecare din cele două fapte contravenţionale reţinute prin procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei, contravenientul nu poate alega legalitatea şi […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca István Juhos

Calitate procesuala pasiva in cadrul actiunii prin care se solicita pronuntarea unei hotarari care


In cadrul acestui tip de actiuni promitentul vanzator are calitate procesuala pasiva, insa este obligatoriu ca acesta sa detina calitatea de proprietar asupra imobilului la momentul inaintarii actiunii in insta […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca István Juhos

Scurte considerații cu privire la semnele distinctive asociate produselor – Marcă înregistrat


Proprietatea intelectuală, în sens foarte larg, cuprinde drepturile legale ce rezultă din activitatea intelectuală în domeniul industrial, științific, literar sau artistic. În mod tradițional, domeniul propriet […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca Dan Andrei Coldea

Regimul juridic al sucursalei unei societăți și al actelor încheiate de aceasta


Sucursala este doar un dezmembrământ fără personalitate juridică al societății-mame, fiind o extensie în teritoriu a acesteia. Sucursala nu are aptitudinea de a avea drepturi și obligații proprii fiindcă nu deț […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca István Juhos

Regimul juridic al pieselor auto recondiționate


În cazul în care operatorul economic dispune de produse recondiţionate, reparate sau folosite reutilizabile ce ar putea fi utilizate în activitatea desfăşurată, acesta va aduce la cunoştinţa beneficiarului acea […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca David Talpeș

Recalcularea pensiilor în baza adeverințelor privind veniturile obținute în acord


Articolul de jos prezintă pașii de urmat pentru recalcularea pensiei în baza adeverințelor privind veniturile obținute în acord, precum și argumentele care trebuie invocate în fața instanței de judecată în cazu […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca István Juhos

Plangere impotriva procesului verbal de suspendare a permisului pentru radar


La baza formularii unei plangeri contraventionale impotriva unui proces-verbal de aplicare a unei sanctiuni contraventionale se regasesc prevederile OG 2/2001, aceasta ordonanta fiind sediul materiei in domeniu […] Citește mai mult →

Scrieți-ne pe WhatsApp