Modificarea unilaterala a clauzelor contractuale referitoare la dobanda in cadrul contractelor de credit incheiate intre profesionisti si consumatori.

Sunt abuzive clauzele contractuale care permit profesionistului ( bancii) modificarea clauzelor contractuale referitoare la dobanda in lipsa unei motivatii intemeiate si fara a prevedea dreptul consumatorului de a rezilia imediat contractul in cazul in care nu este de acord cu modificarea.

Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele incheiate intre profesionisti si consumatori protejeaza consumatorii impotriva clauzelor prin care profesionistii ( in speta institutiile de credit bancare sau nebancare) isi rezerva dreptul de a modifica unilateral clauzele contractuale fara un motiv intemeiat precizat in contract si fara a acorda clientilor dreptul de a rezilia contractul in masura in care nu sunt de acord cu modificarea instituita.

Din dispozitiile alineatului 1) litera a) din Anexa la lege, care contine o lista neexhaustiva a clauzelor considerate abuzive, rezulta faptul ca sunt considerate abuzive clauzele care dau dreptul profesionistului de a modifica unilateral clauzele contractului, fără a avea un motiv întemeiat care să fie precizat în contract.
Prevederile mai sus mentionate nu se opun clauzelor în temeiul cărora un furnizor de servicii financiare îşi rezervă dreptul de a modifica rata dobânzii plătibile de către consumator ori datorată acestuia din urmă sau valoarea altor taxe pentru servicii financiare, fără o notificare prealabilă, dacă există o motivaţie întemeiată, în condiţiile în care profesionistul este obligat să informeze cât mai curând posibil despre aceasta celelalte părţi contractante şi acestea din urmă au libertatea de a rezilia imediat contractul.
Prevederile acestei litere nu se opun, de asemenea, clauzelor prin care profesionistul îşi rezervă dreptul de a modifica unilateral clauzele unui contract cu durată nedeterminată, în condiţiile în care profesionistul are obligaţia de a-l informa pe consumator, printr-o notificare prealabilă transmisă în termen rezonabil, pentru ca acesta din urmă să aibă libertatea de a rezilia contractul

Se desprind astfel doua conditii a caror nerespectare conduce la aplicarea sanctiunilor prevazute de lege pentru clauzele abuzive, in speta nulitatea absoluta a acestora, respectiv (1) existenta unui motiv intemeiat prevazut prin contract si ( 2) posibilitatea de reziliere imediata a contractului pentru consumatorii care nu sunt de acord cu modificarea contractuala propusa.
Facem mentiunea ca cele doua conditii mai sus enumerate trebuie indeplinite cumulativ de catre o clauza contractuala pentru a fi considerata valabila in cazul contractelor cu durata determinata, cum sunt majoritatea contractelor de credit accesate de catre consumatorii persoane fizice, indiferent daca e vorba de contracte de credit ipotecar sau contracte de nevoi personale garantate prin ipoteca, gaj sau negarantate.
Cat priveste motivatia intemeiata, jurisprudenta a statuat in mod constant ca exista o motivatie intemeiata doar atunci cand cauzele care provoaca modificarea contractuala sunt prevazute in mod clar prin contractul semnat de parti, adica sunt previzibile consumatorului inca de la data semnarii contractului. Analizand si dispozitiile articolului 1 din Legea nr 193/2000 privind obligatia profesionistilor de a utiliza un limbaj contractual clar si inteligibil, este necesar ca motivatia intemeiata sa fie prezentata in scris in asa mod incat un consumator mediu, lipsit de cunostinte de specialitate, sa poata lua in mod efectiv la cunostinta modul de functionare al clauzei si efectele sale. Pe cale de consecinta, motivatia intemeiata trebuie sa fie una obiectiva, care sa nu fie lasata doar la latitudinea sau interpretarea profesionistului. Asadar, pentru revizuirea clauzelor contractuale este necesara prezentarea prin clauzele contractului a unei situatii clare, descrisa in mod corespunzator, care sa ofere posibilitatea reala clientilor de a previziona modificarile de costuri ce survin ca urmare a producerii respectivului eveniment. Numai intr-o atare situatie optiunea de a contracta a clientului este una libera, luata in deplina cunostinta de cauza si cu reprezentarea corecta si completa a consecintelor ce decurg din semnarea respectivului contract.
Criteriile de obiectivitate mentionate sunt in egala masura importante si in eventualitatea unui litigiu, unde instanta de judecata va fi chemata tocmai pentru a stabili cu certitudine daca motivatia intemeiata exista sau nu, respectiv va analiza daca este sau nu incident dreptul profesionistului de a modifica costurile contractuale ca urmare a producerii unui anumit eveniment in prealabil determinat pe cale contractuala.

Spre exemplu, jurisprudenta recenta sanctioneaza aproape in unanimitate ca fiind abuzive clauzele care prevad modificarea costurilor contractuale in functie de politica bancii, situatia economica internationala, evolutia pietei, etc. intrucat astfel de sintagme ambigue nu sunt de natura a satisface cerintele de obiectivitate prevazute de lege. Consumatorul nu poate avea in astfel de cazuri reprezentarea clara a situatiior care pot conduce la modificarea costurilor contractuale nici la semnarea contractului si nici ulterior intrucat sintagmele mai sus enumerate lasa la aprecierea profesionistului interpretarea lor, ceea ce inseamna ca este lasata la libera apreciere a acestuia din urma orice modificare contractuala.

Cat priveste cea de-a doua conditie, subliniem ca dreptul de reziliere imediata care trebuie prevazut in dreptul consumatorului in cazul clauzelor discutate nu trebuie confundat cu dreptul de rambursare anticipata a creditului. Aceasta deoarece dreptul de rambursare anticipata presupune o manifestare pozitiva din partea consumatorilor, care in conditiile legii si cu plata dupa caz a unui comision de rambursare anticipata, platesc intregul sold datorat pe cand dreptul de reziliere prevazut de Legea nr. 193/2000 presupune din contra, o manifestare negativa din partea consumatorilor, care nu accepta demersul profesionistului de a modifica costurile conractuale, de cele mai multe ori in defavoarea primilor, fara plata unui comision de rambursare anticipata, indiferent daca este vorba despre un contract de credit cu dobanda fixa sau cu una variabila.
Pe cale de consecinta, vazand argumentele prezentate anterior, apreciem ca nu este indeplinita conditia dreptului de reziliere imediata a contractului doar prin stipularea clauzelor privind dreptul de rambursare anticipata a creditului.


Publicat la:
Scrieți-ne pe WhatsApp