Regimul juridic al pieselor auto recondiționate

În cazul în care operatorul economic dispune de produse recondiţionate, reparate sau folosite reutilizabile ce ar putea fi utilizate în activitatea desfăşurată, acesta va aduce la cunoştinţa beneficiarului această posibilitate, iar utilizarea acestor produse va fi condiţionată de existenţa unui accept scris al beneficiarului în acest sens. Nu pot fi utilizate în acest scop produsele folosite care fac parte din sistemul de direcţie sau din sistemul de frânare şi nici caroseriile şi şasiurile, rezultate din dezmembrarea vehiculelor scoase din uz.

Consiliul Concurentei a stabilit în anul 2011 că întreprinderile care vând piese recondiţionate nu sunt nevoite sa parcurgă procedura de omologare/certificare în vederea introducerii pe piaţă a acestora, cum este cazul celor care comercializează piese noi, în sensul definiţiei din O.G. nr. 80/2000.
Astfel, comercianţii acestui tip de piese se bucură de un avantaj la introducerea pe piaţă a pieselor (pentru că sunt scutiţi de la parcurgerea etapelor de omologare/certificare şi plata
taxelor către RAR).
Mai mult decât atât, trebuie luat în calcul şi efectul posibil negativ asupra utilizatorilor finali (pot fi părţi importante din sistemele autovehiculului, iar utilizarea altor părţi necertificate poate conduce la schimbarea caracteristicilor omologate, cu repercusiuni asupra siguranţei circulaţiei sau mediului).
Potrivit R.A.R., piesele de schimb recondiţionate nu intră în categoria produselor şi materialelor de exploatare noi, fiind supuse dispoziţiilor Ordinului ministrului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului nr. 2131/2005.
Reglementarea respectivă nu conţine însă prevederi legate de condiţiile pentru introducerea pe piaţă şi comercializarea acestui tip de piese, ci reglementări care stabilesc metodologia şi condiţiile pentru autorizarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi de reparaţii, întreţinere, reglare, modificări constructive, reconstrucţie a vehiculelor rutiere, precum şi de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz.
Important de subliniat este că anvelopele reşapate aflate înainte de prima montare după reşapare şi în termenul de garanţie, neutilizate, sunt considerate produse noi.
Ţinând cont că activitatea de recondiţionare a unei piese este una similară celei de reşapare a anvelopelor, în urma căreia un produs este adus într-o stare asemănătoare celei iniţiale, ar trebui ca şi piesele recondiţionate să respecte condiţiile şi cerinţele aplicate în cazul oricărui alt produs considerat nou în baza ordonanţei specifice.
Activităţile de reparaţii, de întreţinere şi/sau de reglare funcţională a vehiculelor rutiere, de recondiţionare produse, precum şi activităţile de înlocuire de şasiuri şi/sau caroserii ale vehiculelor rutiere se pot presta numai de către operatorii economici care au capabilitatea tehnică adecvată şi care, în urma unei evaluări, au fost autorizaţi de către RAR.
Potrivit Legii nr. 296/2004 privind codul consumului, sensul juridic al noțiunii de produs folosit este acela de produs folosit de un alt consumator, reparat şi testat, corespunzător din punct de vedere tehnic şi funcţional unui produs similar nou sau recondiţionat, şi care este un produs sigur, iar noțiunea de produs recondiţionat se referă la un produs nou cu ambalaj deteriorat, aspect fizic exterior necorespunzător, mici defecte de fabricaţie, dar care este adus la parametrii tehnici de funcţionare iniţiali daţi de producător prin remediere.
Piesele de schimb auto, echipamentele şi subansamblurile auto, denumite în continuare piese de schimb auto, fabricate în România sau importate, altele decât cele care pot afecta siguranţa circulaţiei şi/sau protecţia mediului, se pot comercializa numai dacă sunt validate de constructorul de vehicul rutier căruia îi sunt destinate sau dacă sunt certificate/omologate conform prevederilor prezentei hotărâri.
Produsele şi materialele de exploatare care necesită omologare sau certificare RAR în vederea introducerii pe piaţă, destinate utilizării la vehicule rutiere, din categoria celor care privesc siguranţa circulaţiei, protecţia mediului, eficienţa energetică şi protecţia împotriva furturilor care fac parte dintr-un sistem sau echipament care este reglementat printr-o directivă a Uniunii Europene sau printr-un regulament CEE-ONU aplicat de Uniunea Europeana sunt:
– produse şi materiale de exploatare destinate utilizării la vehicule rutiere, din categoria celor care privesc siguranţa circulaţiei;
– produse şi materiale de exploatare destinate utilizării la vehicule rutiere, din categoria celor care privesc protecţia mediului;
– produse şi materiale de exploatare destinate utilizării la vehicule rutiere, din categoria celor care privesc eficienţa energetică a vehiculelor rutiere;
– produse şi materiale de exploatare destinate utilizării la vehicule rutiere, din categoria celor care privesc protecţia împotriva furturilor vehiculelor rutiere.

Autor: Av. Delia Mihalca


Publicat la:
Scrieți-ne pe WhatsApp