Plangere impotriva procesului verbal de suspendare a permisului pentru radar

La baza formularii unei plangeri contraventionale impotriva unui proces-verbal de aplicare a unei sanctiuni contraventionale se regasesc prevederile OG 2/2001, aceasta ordonanta fiind sediul materiei in domeniul plangerilor contraventionale.
Dispozitiile legislative aplicabile cu privire la suspendarea permisului pentru conducerea unui autovehicul peste limita legala admisa de lege sunt : OUG 195/2002 si Normele de Metrologie nr. 021-05/23.11.2005.

Raportat la contestarea procesului verbal de sanctionare este important sa aveti cunostinta de faptul ca, un proces verbal poate fi contestat in termen de 15 zile de la data comunicarii acestuia contraveninetului. Comunicarea procesului verbal poate avea loc, fie personal , fie prin posta.
Astfel, la momentul opririi in trafic si aplicarii sanctiunii contraventionale de catre organele de politie, puteti fie sa semnati de luare la cunostina procesul-verbal (cu posibilitatea mentionarii ca aveti obiectiuni la acesta) fie sa nu semnati procesul verbal, caz in care acesta urmeaza sa fie transmis prin posta. In acest ultim caz este obligatoriu ca, lipsa semnaturii contravenientului de pe procesul verbal sa fie complinita cu semnatura unui martor.
Plangerea contraventionala se depune la instanta competenta de pe raza locului unde s-a savarsit fapta pentru care ati fost sanctionati.
Procesul-verbal poate fi contestat in cazul in care a fost intocmit cu incalcarea conditiilor de fond si de forma impuse de normele legale in vigoare.
Procesul-verbal de constatare a contraventiei trebuie sa cuprinda in mod obligatoriu: data si locul unde este incheiat, numele, prenumele, calitatea si institutia din care face parte agentul constatator, datele personale din actul de identitate, inclusiv codul numeric personal, ocupatia si locul de munca al contravenientuli; descrierea faptei contraventionale cu indicarea date, orei si locului in care a fost savarsita precum si aratarea tuturor imprejurarilor ce pot servi la aprecierea gravitatii faptei si la evaluarea eventualelor pagube pricinuite.
Lipsa menţiunilor privind numele, prenumele şi calitatea agentului constatator, numele şi prenumele contravenientului, iar în cazul persoanei juridice lipsa denumirii şi a sediului acesteia, a faptei săvârşite şi a datei comiterii acesteia sau a semnăturii agentului constatator atrage nulitatea procesului-verbal. Nulitatea se constată şi din oficiu.
Prin urmare, lipsa oricarei mentiuni din cele indicate mai sus atrage nulitatea absoluta a procesului verbal atacat.
In cazul contestarii unui proces verbal prin care ati fost sanctionat deoarece ati depasit viteza legala, este important ca in cadrul plangerii contraventionale sa faceti mentiuni cu privire la mijloacele tehnice care v-au depistat in trafic, respectiv sa se efectueze verificari daca mijloacele tehnice au fost omologate si verificate metrologic.
În acest sens trebuie verificat daca in procesul verbal de constatare a contravenției există mențiuni clare cu privire la aparatul radar cu care a fost depistată viteza autovehiculului, respectiv daca apar mențiuni cu privire la numărul certificatului de omologare a aparatului radar, fiind important acest aspect pentru a stii dacă aparatul radar era omologat la momentul la care se presupune că s-a săvârşit contravenţia.
Potrivit art.109 alin.2 din OUG 195/2002, ” Constatarea contraventiilor se poate face si cu ajutorul unor mijloace tehnice certificate sau mijloace tehnice omologate si verificate metrologic, consemnându-se aceasta în procesul verbal de contraventie”.
In cazul săvârsirii unei contraventii rutiere, procesul verbal fiind unicul act probator al contravenţiei, acesta trebuie să cuprindă anumite mentiuni suplimentare de natură a permite o descriere corespunzătoare a faptei contraventionale pentru a da posibilitate instantei să aprecieze legalitatea constatărilor agentului constatator, aceste mentiuni fiind tocmai cele referitoare la aparatul radar.
In acest sens, invocand cele aratate mai sus, s-a obtinut castig de cauza, in mod irevocabil, si s-a anulat un proces verbal de sanctionare prin care s-a suspendat permisul de conducere timp de 90 de zile. Prin Hotararea civila nr. 349/03.06.2014 a Tribunalului Salaj instanta a anulat procesul verbal atacat, deoarece a considerat ca , « buletinul de verificare metrologica a cinemometrului instalat pe autoturismul cu care s-a determinat viteza de rulare, a fost verificat metrologic, la o data ulterioara savarsirii faptei de catre contravenient, astfel cum aceasta este mentionata pe procesul verbal atacat. Tribunalul a apreciat ca viteza de rulare retinuta in procesul verbal de contraventie nu a fost verificata conform normelor legale, art 102 din OUG 195/2002 »
Un rol important in constatarea faptei o reprezinta si plansele foto, acestea trebuie la randul lor sa dovedeasca viteza cu care ati circulat si sa cuprinda data si ora la care a fost efectuata masurarea; valoarea vitezei masurate; imaginea autovehicului, din care sa poata fi pus in evidenta numarul de inmatriculare al acestuia.
In concluzie, in privinta acestor contraventii, procesul verbal face dovada asupra stării de fapt numai când este însotit de anumite dovezi de natură tehnică cu privire la săvârsirea contraventiei( de pilda, buletinul de verificare metrologică, certificatul de omologare al radarului), în lipsa acestora nu se poate dovedi contraventia.

Autor: Av. Ionela Costea


Publicat la:
Scrieți-ne pe WhatsApp