Înființarea unei societăți cu răspundere limitată

Pentru o persoană care vrea să-și deschidă o afacere, înființarea unei societăți cu răspundere limitată este unul dintre primii pași. Avantajul înființării unei SRL este faptul că se constituie o entitate juridică separată de persoana investitorului, cu un patrimoniu propriu, astfel că riscul inerent oricărei afaceri va fi limitat la capitalul și la investițiile care sunt alocate, de la început sau pe parcurs, societății cu răspundere limitată. De asemenea, în cazul în care investitorul este o persoană fizică sau juridică străină, înființarea unei societăți în România este utilă și din perspectiva simplificării formalităților administrative și fiscale aferente unei afaceri locale, deoarece aceste formalități vor fi întotdeauna mai ușor de efectuat față de o societate română decât față de o persoană străină.

Procedura de înființare a unei SRL se desfășoară în cea mai mare parte la Oficiul Registrului Comerțului din județul în care se va afla sediul societății.

În primă fază, trebuie să se parcurgă procedura verificării disponibilității și a rezervării denumirii, respectiv trebuie să se aleagă o denumire care nu mai este folosită la acel moment de nicio societate din România.

Ulterior, este necesar să se stabilească sediul social, prin încheierea unui contract de închiriere (care va trebui înregistrat la organele fiscale) sau a unui contract de comodat, având ca obiect folosința spațiului în care va funcționa societatea. Pe lângă acest contract, este necesar acordul asociației de proprietari sau a vecinilor din imobilul în care se află sediul social.

De asemenea, este necesară depunerea capitalului social la bancă; capitalul va fi de minim 200 lei, împărțit în părți sociale egale, care nu pot fi mai mici de 10 lei.

Mai departe, se redactează actul constitutiv și statutul societății. Acestea sunt documentele care reglementează modul de constituire și de funcționare a societății, cele mai importante aspecte fiind numărul de asociați, sediul, obiectul de activitate, și capitalul social. Aceste documente au un conținut în mare parte prestabilit de lege, și de asemenea în cuprinsul lor se pot insera clauze specifice, care pot influența în mod decisiv funcționarea societății și raporturile dintre asociați. De aceea, este bine ca ele să fie redactate de către persoane specializate în domeniu.

Ultima etapă pentru înregistrarea societății este depunerea tuturor documentelor menționate mai sus la Registrul Comerțului, împreună cu o declarație pe popria răspundere a viitorului administrator al societății în sensul că îndeplinește condițiile legale pentru ocuparea acestei funcții, și împreună cu un specimen de semnătură a administratorului, specimen dat în fața notarului sau în fața funcționarului de la Registrul Comerțului. Pe lângă aceste documente mai este necesară depunerea unei declarații fiscale.

Întreaga procedură descrisă mai sus durează 1-2 săptămâni, iar taxele care se achită la Registrul Comerțului pentru aceste operațiuni sunt de aproximativ 450-550 RON (100-130 EUR).

Autor: Av. David Talpes


Publicat la:
Scrieți-ne pe WhatsApp