Măsurile Decretului privind instituirea stării de urgență în mediul economic

Prin Decretul privind instaurarea stării de urgență, s-au adoptat o serie de măsuri care, în linii mari, au o aplicare imediată și directă în domeniul economic. Aceste măsuri au rolul de a ajuta anumite entități în această perioadă, prin facilitarea unor operațiuni economice și de a ajuta astfel la prevenirea răspândirii virusului COVID-19.

Rechiziționarea de bunuri

Conform prevederilor art. 9 din Decret, autoritățile publice centrale pot rechiziționa unități de producție materiale și echipamente necesare combaterii acestei epidemii. Această rechiziție de bunuri se realizează în conformitate cu prevederile Legii nr. 132/1997 privind rechizițiile de bunuri și prestările de servicii în interes public, republicată.

Astfel, conform prevederilor acestei legi, apreciem că bunurile ce se pot rechiziționa constau în: mijloace de transport cu tracţiune animală, auto, feroviare, aeriene şi navale, surse de alimentare energetice, carburanţi-lubrifianţi, utilaje şi materiale pentru transportul şi depozitarea acestora, clădiri, terenuri, piese de schimb şi materiale pentru întreţinere şi reparaţii, utilaje şi materiale pentru dotarea atelierelor de reparaţii, articole de echipament, de protecţie, de regie, de gospodărie şi de igienă personală, alimente şi materiale pentru preparat, servit, distribuit şi transportat hrana, animale, tehnică, aparatură şi materiale sanitar-veterinare.

Eventuala rechiziție a bunurilor mai sus amintite se va realiza de către prefect, iar deținătorii legali vor fi obligați să predea și echipamentele necesare utilizării acestor bunuri. Odată cu realizarea acestei rechiziții, proprietarii bunurilor vor avea dreptul la despăgubiri calculate conform acestei legi. De asemenea, pe perioada rechiziției nu se datorează impozite și taxe pentru bunurile rechiziționate. La finalul stării de urgență, bunurile se înapoiază proprietarilor.

În final, raportat la acest punct, arătăm că această lege prevede faptul că refuzul de a pune la dispoziție bunurile legal rechiziționate, sustragerea de la îndeplinirea acestor obligații sau ascunderea bunurilor supuse rechiziționării se pedepsește potrivit legii penale.

Emiterea de certificate de situație de urgență

Desigur că în această perioadă, foarte mulți operatori economici pot întâmpina dificultăți în desfășurarea activităților lor, respectiv în îndeplinirea unor obligații sau în respectarea unor termene contractate anterior ivirii acestei situații. Astfel că, la cererea acestora, în baza unor documente justificative care să ateste acest aspect, solicitanții se pot adresa Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri pentru eliberarea unui astfel de certificat, care să îi asiste în eventualele dispute create de această stare de urgență.

În concret, un exemplu poate fi obținerea acestui certificat pentru a-l folosi în solicitarea de primire a unui aviz de forță majoră de către Camera de Comerț și Industrie a României, pentru perioada în care operatorul economic a fost afectat.

Se pot adopta măsuri pentru susținerea operatorilor economici din domeniile afectate de Coronavirus

Măsurile despre care face vorbire acest articol din Decret pot consta în amânarea plății impozitelor, la prelungirea scadenței unor plăți, acordarea de ajutoare financiare, scutiri ale unor cote din salariile angajaților, scutirea la plata unor accesorii, dobânzi și penalități de întârziere la ANAF, suspendarea unor măsuri de executare silită pe perioada stării de urgență etc.

De altfel, acest gen de măsuri au fost deja luate de către anumite autorități publice. În concret, prin Comunicatul de presă nr. A_RPC 427/16.03.2020 emis de ANAF, această autoritate a decis:

  • Suspendarea/neînceperea executării silite a creanțelor bugetare;
  • Rambursarea TVA, în cursul lunii martie, pentru toate deconturile soluționate și pentru care s-au emis decizii de rambursare la zi;
  • Implementarea unui nou mecanism de rambursare TVA, care vizează soluționarea cu celeritate a deconturilor, începând cu data de 1 aprilie 2020;
  • Suspendarea acțiunilor de control fiscal, cu excepția celor ce pot fi efectuate la distanță, precum și a cazurilor de evaziune fiscală, acolo unde sunt indicii în acest sens;
  • Suspendarea acțiunilor antifraudă privind Filtru II și a activităților specifice din Punctele de Trecere a Frontierei cu Ungaria și Bulgaria.

Tot o măsură de acest tip poate fi efectuată și de către instituțiile bancare, care pot prelungi perioada de grație pentru plata ratelor la anumite credite. Aceste decizii vor fi comunicate de către fiecare bancă clienților săi, putând să varieze de la caz la caz.

Contractele de finanțare UE

În baza acestei măsuri, beneficiarii de fonduri europene care sunt afectați de adoptarea măsurilor de urgență stabilite prin acest decret, pot conveni împreună cu autoritățile de management sau cu organismele intermediare, suspendarea contractelor de finanțare.

În acest caz, rămâne un aspect delicat ajungerea la un acord cu autoritățile de management sau organismele intermediare, acord ce este necesar pentru suspendarea acestor contracte.

Valabilitatea documentelor eliberate de autoritățile publice

Prin acest Decret se extinde astfel perioada de valabilitate a unor documente eliberate de către autoritățile publice, care ar expira înăuntrul termenului în care este instaurată starea de urgență. Astfel, documentele la care se referă această măsură pot consta în: autorizații (de funcționare, sanitare, autorizații temporare de circulație pe drumurile publice etc.), cărți de identitate, pașapoarte, permise de conducere etc.

Decretul nu prevede însă și un anumit termen de prelungire a valabilității acestora după încetarea stării de urgență, astfel că ultima zi a acestei perioade va contabiliza și ultima zi de valabilitate a documentelor.

Posibilitatea plafonării unor prețuri

În această perioadă, este posibilă plafonarea unor prețuri la medicamente și aparatură medicală, la alimentele de strictă necesitate și la serviciile de utilitate publică (energie electrică și termică, gaze, alimentare cu apă, carburanți, salubritate etc.) în limita prețului mediu din ultimele 3 luni înaintea declarării stării de urgență.

Se poate observa astfel că prin acest Decret s-a instituit o măsură privind posibilitatea plafonării unor prețuri pentru produse sau servicii care sunt de strictă necesitate în această perioadă, luând în considerare și natura cauzei care a determinat această stare, și pentru a preveni astfel o situație păgubitoare pentru cetățeni.

Se vor dispune măsuri pentru asigurarea continuității în aprovizionare

Această prevedere din Decret ne indică faptul că vor fi luate măsurile necesare asigurării aprovizionării continue și corespunzătoare a sistemului energetic național, precum și a tuturor serviciilor de utilitate publică.

Serviciile publice sunt definite în Legea nr. 51/2006, și reprezintă toate activitățile care asigură satisfacerea nevoilor esențiale ale cetățenilor, de utilitate și interes public general, referitoare la alimentarea cu apă, canalizarea și epurarea apelor uzate, canalizarea, colectarea și evacuarea apelor pluviale, salubrizarea localităților, alimentarea cu gaze naturale, transportul public, iluminatul public, alimentarea cu energie termică.

Această măsură asigură, pe de o parte, lupta autorităților privind combaterea răspândirii virusului COVID-19, precum și a nevoilor comune și importante ale cetățenilor, care în perioada în care se autoizolează la domiciliu să beneficieze de utilitățile necesare asigurării unui trai normal.

Autoritățile publice centrale și societățile cu capital majoritar de stat vor putea achiziționa direct materiale necesare pentru combaterea epidemiei

Prin această măsură, se înlătură procedurile greoaie pentru achiziția unor astfel de produse de către aceste entități, tocmai pentru a facilita lupta acestora împotriva răspândirii virusului COVID-19. Se urmărește astfel salvarea unei resurse extrem de importante în această procedură de achiziție publică, și anume timpul. Prin posibilitatea de a achiziționa în mod direct, se trece astfel peste formalismul și perioadele de timp prelungite necesare pentru realizarea acestor tipuri de operațiuni.

Trebuie avut în vedere însă faptul că această măsură se referă strict la cele necesare combaterii acestei epidemii, astfel că cel mai probabil vor fi vorba despre aparate medicale, medicamente, echipamente de protecție, dezinfectanți ș.a.


Publicat la:
Scrieți-ne pe WhatsApp