Despre înregistrarea în străinătate a unui divorț pronunțat în România

În cazul în care instanțele judecătorești din România decid desfacerea unei căsătorii dintre doi soți din care cel puțin unul domiciliază în afara României, se pune problema înregistrării divorțului în țara în care soțul respectiv domiciliază și în care eventual dorește să se recăsătorească.

În acest sens, art. 37 alin. 1 din Regulamentul nr. 2201/2003 privind competența, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie matrimonială prevede că partea care solicită recunoașterea unei hotărâri judecătorești ori solicită încuviințarea executării trebuie să prezinte o copie a hotărârii care să întrunească toate condițiile necesare în vederea stabilirii autenticității sale, și certificatul menționat la articolul 39 din Regulament.

Astfel potrivit art. 39 din Regulament, instanța judecătorească sau autoritatea competentă din statul membru de origine eliberează, la cererea oricărei părți interesate, un certificat utilizând formularul al cărui model este prezentat în anexa I (hotărâri judecătorești în materie matrimonială) sau în anexa II (hotărâri judecătorești în materia răspunderii părintești).

Pe cale de consecință, în vederea înregistrării divorțului în țara în care unul dintre soți domiciliază, sunt necesare:
– Sentința de divorț în original, cu mențiunea definitivă;
– traducerea legalizată și apostilată a Sentinței de divorț, în limba oficială a statului în care se dorește înregistrarea;
– Certificatul emis în conformitate cu prevederile Secțiunii 3 art. 39 din Regulamentul nr. 2201/2003 (Anexa 1 la Regulament), în original;
– traducerea legalizată și apostilată a Certificatului emis în conformitate cu prevederile Secțiunii 3 art. 39 din Regulamentul nr. 2201/2003, în limba oficială a statului în care se dorește înregistrarea;

În vederea obținerii Sentinței de divorț (dacă partea interesată nu o deține), se poate face o cerere oficială în acest sens adresată instanței judecătorești ce a pronunțat respectiva Sentință de divorț.

Pentru obținerea Certificatului emis în conformitate cu prevederile Secțiunii 3 art. 39 din Regulamentul nr. 2201/2003, potrivit OUG nr. 119/2006 privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderării României la Uniunea Europeană, în cazul hotărârilor judecătoreşti pronunţate în România şi pentru care se solicită recunoaşterea sau încuviinţarea executării într-un alt stat membru al Uniunii Europene, competenţa de a emite, potrivit art. 39, art. 41 alin. 1 şi art. 42 alin. 2 din Regulamentul nr. 2.201/2003, certificatele prevăzute în anexele I, II, III şi IV din acest regulament aparţine primei instanţe. În consecință, cerere oficială în acest sens urmează a fi adresată instanței judecătorești ce soluționat fondul cererii de divorț.

În măsura în care vă găsiți într-o situație similară celei anterior descrise, precizăm faptul că suntem în măsură să vă asistăm şi/sau reprezentăm în vederea obținerii tuturor documentelor necesare pentru înregistrarea în străinătate a Sentinței de divorț pronunțată în România.


Publicat la:
Scrieți-ne pe WhatsApp