Modificarea fisei postului de catre angajator

Angajatorul nu poate modifica fisa postului unei angajate cu atributii de conducere, prin adaugarea unor atributii suplimentare, administrative, deoarece aceasta modificare are semnificatia unei modificari unilaterale a contractului individual de munca, ajungandu-se la un alt specific al functiei.
Printr-o Decizie recenta a Curții de Apel Cluj-Napoca, a fost admis apelul reclamantei apelante, a fost modificata hotărârea instantei de fond- Tribunalul Cluj-, a fost admisa acțiunea, cu consecinta anularii Deciziei angajatorului prin care s-a hotarat modificarea fisei postului unei angajate.
Prin Decizia atacată, angajatorului a decis introducerea în fisa postului unei angajate cu funcție de conducere, a unor atributii administrative, de verificare a prezentei angajatilor unui Departament cu care respectiva angajata se afla în relații de colaborare. În acest mod, a reținut Curtea de Apel Cluj-Napoca, se modifica unilateral contractul individual de munca și se ajunge la un alt specific al functiei, unul de execuție pe probleme administrativ-organizationale, iar nu unul de conducere.
În toate situatiile, intre specificul functiei și atribuțiile concrete ale postului trebuie sa existe o corespondenta directa și completă.
Singurele situații în care angajatorul poate modifica în mod unilateral contractul individual de munca se refera la delegare și detasare (modificarea locului muncii) precum și la unele situaţii de forţă majoră, cu titlu de sancţiune disciplinară sau ca măsură de protecţie a salariatului, în cazurile şi în condiţiile prevăzute Codul Muncii (modificare a locului și a felului muncii).


Publicat la:
Scrieți-ne pe WhatsApp