Legea darii in plata. Conditii. Procedura.

Prin Legea nr. 77 din 28 aprilie 2016 a fost adoptata de catre Parlamentul Romaniei procedura privind darea in plata a unor bunuri imobile in vederea stingerii obligatiilor asumate prin credite.
Practic, actul normativ reglementeaza conditiile si proceudura ce trebuie urmata pentru a stinge in totalitate creantele izvorate dintr-un contract de credit, precum si accesoriile acestora, prin transmiterea dreptului de proprietate asupra bunului sau bunurilor imobile ipotecate in favoarea institutiei de credit ( bancii).
De mentionat este ca dispozitiile actului normativ se aplica numai consumatorilor, respectiv persoanelor fizice care au accesat un credit garantat cu ipoteca inafara oricarui scop comercial, ci strict pentru satisfacerea nevoilor personale locative ori de alta natura.
Cuantumul maxim permis de lege al creditului nu trebuie sa depaseasca echivalentul in lei al sumei de 250.000 Euro, suma calculata la cursul BNR din ziua incheierii contractului de credit. Totodata este necesar ca imprumutatul sa nu fi fost condamnat definitiv pentru savarsirea vreunei infractiuni in legatura cu creditul pentru care solicita aplicarea Legii darii in plata.
Procedura reglementata de lege este demarata prin transmiterea unei notificari catre institutia de credit, prin intermediul unui avocat, al unui executor judecatoresc ori al unui notar public, prin care se aduce la cunostinta intentia de a da in plata imobilul ipotecat, cu detalierea indeplinirii conditiilor de admisibilitate stabilite de lege.
Prin intermediul notificarii se adreseaza si invitatia catre institutia de credit de a se prezenta la sediul unui notar public in vederea semnarii actului autentic de transfer al proprietatii. In acest sens vor fi indicate 2 zile diferite si un interval orar, cu respectarea unui termen de cel putin 30 de zile intre data trimiterii notificarii si prima data stabilita.
Este important de retinut ca odata cu transmiterea notificarii, se suspenda orice plata datorata in temeiul contractului de credit precum si orice procedura judiciara ori extrajudiciara, astfel cum este cazul executarii silite.
Toate costurile implicate de aceasta procedura vor fi suportate de catre debitor.
Creditorul, in speta institutia de credit, are dreptul de a contesta in termen de maximum 10 zile de la primirea notificarii transmise de catre debitor, la instanta de judecata, indeplinirea conditilor de admisibilitate a aplicarii procedurii darii in plata. In situatia in care contestatia astfel formulata va fi admisa, partile vor reveni in situatia anterioara si vor continua demersurile existente de rambursare a creditului sau de executare silita a acestuia precum si orice alte proceduri judiciare ori extrajudiciare.
In situatia in care creditorul nu da curs invitatiei de a se prezenta la notarul public, in conditiile in care sunt indeplinite toate cerintele stabilite de prezenta Lege a darii in plata, debitorul se poate adresa instantei de judeata cu o cerere de pronuntare a unei hotarari prin care sa se constate transmiterea dreptului de proprietate catre creditor si stingerea oricarei alte obligatii de plata izvorata din credit. Aceasta actiune a debitorului este scutita de plata taxei de timbru.
Dreptul de a cere instantei sa constate stingerea oricarei obligatii de plata in temeiul contractului de credit ipotecar exista si in cazul in care imobilul ipotecat a fost anterior executat silit, urmand a lua sfarsit si orice executare silita ulterioara indreptata asupra debitorului pentru o eventuala diferenta ( poprire sau executarea silita a altor bunuri neipotecate).
Legea darii in plata urmeaza a fi aplicata atat contractelor aflate deja in vigoare cat si celor noi. Cu toate acestea creditele acordate prin Programul „Prima Casa” au fost excluse din sfera de aplicare a acestei legi.
Legea darii in plata a fost publicata in Monitorul Oficial din 28 aprilie 2016 si intra in vigoare la 15 zile de la data publicarii.


Publicat la:
Scrieți-ne pe WhatsApp