Publicitatea jocurilor de noroc

Având în vedere normele metodologice din 24 februarie 2016 de punere în aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, considerăm necesar să facem câteva precizări în legătură cu condițiile în care vor putea fi desfășurate acte de publicitate de către persoanele juridice prestatoare de astfel de servicii.
Astfel, conform art. 6 acţiunile de promovare, constând în reclamă, publicitate sau activităţi specifice de marketing, desfăşurate de organizatorul de jocuri de noroc în locaţiile proprii sau pe paginile de internet proprii sunt permise în temeiul licenţei de organizare şi a autorizaţiei de exploatare, cu respectarea condiţiilor prevăzute în prezentele norme metodologice.
De asemenea, promovarea acţiunilor de acordare a bonusurilor participanţilor este permisă numai în locaţiile proprii sau pe paginile de internet proprii sau ale afiliaţilor, precum şi prin transmiterea mesajelor electronice către jucătorii cu conturi active din baza de date proprie, dacă aceştia şi-au exprimat în prealabil acordul pentru primirea lor.
Acţiunile de promovare a bunurilor şi serviciilor comercializate, organizate de orice organizator de jocuri de noroc, constând în atribuirea unor câştiguri băneşti sau de orice fel, organizate în afara locaţiilor proprii sau în afara paginilor de internet proprii, care presupun utilizarea modalităţilor de atribuire a premiilor specifice jocurilor de noroc, aşa cum este prevăzut la art. 3 alin. (3) din OUG 77/2009 se supun avizării ONJN (Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc).
Cu privire la operatorii de jocuri de noroc nelicențiați în România menționăm că inserarea denumirii acestor operatori, a paginilor de internet sau a mărcilor acestora în conţinutul oricărui text este permisă cu condiţia ca denumirea, marca sau pagina de internet utilizată să fie de aceeaşi mărime cu textul în conţinutul căreia este cuprinsă şi să nu fie posibilă redirecţionarea către orice altă pagină de internet ce aparţine unui operator de jocuri de noroc sau prin intermediul căreia se face reclamă şi publicitate activităţii de jocuri de noroc.
Potrivit art. 147, desfăşurarea activităţilor de producţie, distribuţie, întreţinere, servicii, import, export, achiziţie intracomunitară, livrare intracomunitară pentru echipamentele de jocuri de noroc şi alte activităţi conexe, specifice jocurilor de noroc sau desfăşurate în domeniul jocurilor de noroc, este permisă numai operatorilor economici care deţin licenţă clasa a II-a eliberată de Comitetul de supraveghere al ONJN, în condiţiile legii.
În conformitate cu art. 3 alin. 3 din OUG 77/2009, organizarea de către operatorii economici de acţiuni de promovare a bunurilor şi serviciilor comercializate, dacă denumirea acţiunii de promovare induce clienţilor ideea participării la un joc de noroc sau dacă modalitatea efectivă de desfăşurare a acesteia contravine prevederilor ordonanţei de urgenţă, este interzisă.
În situaţia în care acţiunea promoţională a unui operator economic îndeplineşte cumulativ elementele definitorii ale jocului de noroc, prevăzute la art. 3 alin. (1), se instituie obligativitatea obţinerii avizului O.N.J.N.
Potrivit prevederilor OUG 77/2009 furnizorii de reţele şi servicii de comunicaţii electronice – furnizorii de servicii internet, de servicii de telefonie fixă sau mobilă, furnizorii de servicii radio sau TV şi de servicii prin cablu -, astfel cum sunt definiţi în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 140/2012, cu modificările şi completările ulterioare, sunt obligaţi să respecte deciziile Comitetului de Supraveghere al O.N.J.N. referitoare la restricţionarea accesului către site-urile de jocuri de noroc neautorizate în România, precum şi cele referitoare la reclama şi publicitatea acelor jocuri de noroc organizate de către un operator de jocuri de noroc nelicenţiat în România.

Autor: Av. Delia Mihalca


Publicat la:
Scrieți-ne pe WhatsApp